Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W skład Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 25 jednostek pomocniczych, czyli sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

SOŁTYSI W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

LATA 2019 - 2024

 

L.p. SOŁECTWO Sołtys Kontakt
1. BARANÓWKA Adamczyk Dorota 505 230 486
dorotaadamczyk64@gmail.com
2. CZULICE Caba Aneta 509 419 846
aneta.caba@op.pl
3. DOJAZDÓW Zięciak Halina 535 876 421
4. GŁĘBOKA Zbigniew Pragnący

666 045 099

zbigniewgleboka@gmail.com

5. GOSZCZA Siudek Adolf 12 3871954
505 865 728
6. GOSZYCE Kaczmarczyk Augustyn 888 120 961
7. KARNIÓW Żuwała Helena 12 6847091
660 931 820
8. KOCMYRZÓW Tańska Magdalena 668 804 894
9. KRZYSZTOFORZYCE Trela Antoni 785 195 328
10. LUBORZYCA Trątnowiecki Zbigniew 12 3872138
(po godz. 20-tej)
11. ŁOSOSKOWICE Malik Krzysztof 606 204 512
12. ŁUCZYCE Sykut Agnieszka 603 330 794
13. MACIEJOWICE Witas Tadeusz 12 3877128
505 076 696
14. MARSZOWICE Natkaniec Andrzej 535 036 200
15. PIETRZEJOWICE Wieczorek Joanna

576 324 546

solectwo.pietrzejowice@wp.pl

16. PRUSY Konieczna Elżbieta 501 157 802
prusy.solectwo@gmail.com
17. RAWAŁOWICE Witek Andrzej 12 3871568 (w godz.9-19)
605 553 504 (w godz.18-21)
witek.andrzej@onet.pl
18. SADOWIE Broś Krystyna 661 833 224
19. SKRZESZOWICE Wąsowicz Mariusz

502 567 538

fiatduzy125@interia.eu

20. SULECHÓW Nowak Marian 514 776 388
21. WIKTOROWICE Machnik Stanisław 505 178 808
22. WILKÓW Mentel Sławomir

503 060 647

mieszkancywilkowa@interia.pl

23. WOLA LUBORZYCKA Rynczak Kazimierz 12 3871120
24. WYSIOŁEK LUBORZYCKI Kaczmarczyk Anna 12 3872415
517 399 867
25. ZASTÓW Łaciak Jolanta 12 3877344
513 582 515

Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (w okresie od 20.03.2019 r. do 07.04.2019 r. we wszystkich sołectwach gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których dokonano wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich).

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

 

 

2023-04-04