Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Pomoc administracyjna - Justyna Kawecka
I piętro, pokój nr 14
tel. 12 387 13 11, 12 387 14 10
Zadania realizowane na stanowisku pracy:
  1. prowadzenie kalendarza spotkań Wójta Gminy i Zastępcy Wójta oraz koordynowanie przyjmowania przez nich interesantów;
  2. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta;
  3. zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji dotyczących pracy Wójta;
  4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury na terenie gminy, w tym rejestru instytucji kultury;
  5. podejmowanie wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi działań związanych z promocją gminy;
  6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu;
  7. prowadzenie prenumeraty i zakupy wydawnictw oraz zaopatrywanie urzędu w artykuły spożywcze, kwiaty, itp.

 

2023-10-24