Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy II tura
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-13
Informacja o pracy OKW
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-10, w dniu ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t.j. 12 lipca 2020 r., rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2020-07-10
Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 12 lipca 2020 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10."
Zobacz więcej »
2020-07-09
Wybory Prezydenta RP - ponowne głosowanie 12.07.2020 r.
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności obsługiwane będą: a) osoby powyżej 60. roku życia, b) kobiety w ciąży, c) osoby z dzieckiem do lat 3, d) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie 4. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 5. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 6. Obowiązują te same, co podczas I tury wyborów, obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 7. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-07-09
Postanowienie w sprawie zmian w składach OKW
POSTANOWIENIE NR 117/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Głosowanie korespondencyjne - II tura wyborów
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. , w dniu ponownego głosowania 12 lipca 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Obwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-29
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-10, w dniu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t.j. 28 czerwca 2020 r., rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2020-06-26
Postanowienia w sprawie zmian w składach OKW
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-06-26
Wybory Prezydenta RP - najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 4. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 5. Obwody głosowania – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 6. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-06-25
Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu wyborów
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 28 czerwca 2020 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2020-06-24
Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Postanowieniem Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15.06.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW
Postanowienie Nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-18
Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego
Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12.06.2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-15
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do niżej wymienionych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Informacja dla wyborców - dopisanie do spisu wyborców
Informacja dla wyborców, którzy złożyli wnioski o dopisanie do spisu wyborców lub pobrali zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Zobacz więcej »
2020-06-12
Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że dnia 12 czerwca 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-06-10
Informacja dla wyborców
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że wszystkie informacje dotyczące głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku zamieszczone są pod wskazanym adresem:
Zobacz więcej »
2020-06-05
Zarządzenie wyborów Prezydenta RP
Uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. zarządzone zostały Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00 - 21.00. Terminy poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu RP.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Ważna informacja !
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przekazywaniu spisów wyborców Poczcie Polskiej informujemy, ze Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do chwili obecnej nie przekazał Państwa danych osobowych z uwagi na brak ku temu podstaw prawnych.
Zobacz więcej »
2020-04-24
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-04-17
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.04.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 09.04.2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Zobacz więcej »
2020-04-15
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do komisji
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-04-14
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
W związku z informacją Państwowej Komisji Wyborczej jak i ograniczeniami wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bieg terminów określonych w kalendarzu wyborczym, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, można dokonać w następujący sposób:
Zobacz więcej »
2020-04-02
Zgłaszanie kandydatów do OKW
W dniu 10 kwietnia 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Sposób zgłaszania kandydatów na członków OKW, zasady powoływania OKW oraz tryb przeprowadzania losowania członków OKW określa Uchwała PKW z dnia 27.02.2019 r.
Zobacz więcej »
2020-03-11
Postanowienie nr 15/2020 Komisarza Wyborczego
Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-03-11
Informacja Wójta Gminy z dnia 17.02.2020 r.
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne zamieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta RP.
Zobacz więcej »
2020-02-19
Wybory Prezydenta RP
Uprzejmie informujemy, iż weszło w życie postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w dniu 10 maja 2020 r. Termin czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu RP.
Zobacz więcej »
2020-02-06
2020-02-06