Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-06-15
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-16
Newsletter spisowy
W dniu 01.09.2020 r. na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. W załączeniu zamieszczamy newsletter spisowy, w którym zawarte zostały podstawowe informacje o spisie rolnym.
Zobacz więcej »
2020-09-01
Konkurs "Piłka w grze"
Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego.
Zobacz więcej »
2020-12-31
Powszechny Spis Rolny - przypomnienie
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Zobacz więcej »
2020-10-15
Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"
Na prośbę Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie zamieszczamy informację na temat organizowanego konkursu "Aktywni rolnicy w Małopolsce". Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin do pobrania poniżej. Zachęcamy do udziału !
Zobacz więcej »
2020-11-06
Powszechny Spis Rolny - podsumowanie i podziękowanie
W ramach Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1 września do 30 listopada 2020 r. spisanych zostało 1036 gospodarstw rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., co stanowi 97,23% ogółu gospodarstw objętych spisem.
Zobacz więcej »
2020-12-10
2024-07-12