Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nazwa  miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy osobowej Sulech (Sulimir, Sulisław itp.).

Sulechów jest miejscowością mającą swoje początki w okresie średniowiecza. Pierwsza pisana informacja dotycząca Sulechowa pochodzi z 1422 roku. Przez kilka stuleci Sulechów był własnością biskupów krakowskich, przynależącą do parafii w Luborzycy. W czasach I Rzeczypospolitej administrowanie majątkiem biskupim w Sulechowie zwykle powierzano dzierżawom, którzy obowiązani byli m.in. odprowadzać z tego tytułu podatki na rzecz państwa.

Po upadku i likwidacji I Rzeczypospolitej znalazł się Sulechów po austriackiej stronie granicy (w latach 1815 -1846 Sulechów był częścią Wolnego Miasta Krakowa). Przecięcie przez linię graniczną ziem parafii w Luborzycy spowodowało, iż Sulechów od końca lat dwudziestych XIX wieku został włączony do parafii w Raciborowicach.

 

Ważnym okresem w historii Sulechowa są lata 1815 -1846, kiedy to był on częścią Wolnego Miasta Krakowa. W tym bowiem okresie podjęto próby wprowadzenia ograniczonej reformy rolnej. Działania te podjęto w miejscowościach będących własnością państwową lub duchowną, a taką właśnie był Sulechów. Przeprowadzona reforma uznawała chłopów za dzierżawców ziemi, a następnie wprowadziła czynsz zamiast pańszczyzny.

U schyłku XIX wieku Sulechów był maleńką nadgraniczną miejscowością monarchii Habsburgów. Około 1880 roku  liczył tylko 13 domostw, które zamieszkiwało 103 mieszkańców. Do ówczesnego Sulechowa można jeszcze doliczyć dwie wólki : Cymigi (3 domy) oraz Pocieszkę (2 domy).

Często zapomnianym epizodem historii Sulechowa jest fakt, iż to właśnie tutaj mieściła się na przełomie XIX i XX wieku siedziba pierwszej na tych terenach poczty, która obsługiwała wszystkie miejscowości dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, które należały do zaboru austriackiego.

Od 1973 roku Sulechów należy do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-17