Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dzieje osadnictwa ludzkiego w tej miejscowości sięgają prawdopodobnie bardzo odległych czasów prehistorycznych. Być może pozostałości tych starożytnych dziejów ukryte są w nigdy nie przebadanym kurhanie, jaki znajduje się w tej miejscowości. Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje otwarta.  Z pewnością jednak można podać datę pierwszej pisanej wzmianki poświęconej tej miejscowości. Jest nią datowany na 1253 rok dokument księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego zatwierdzający nadanie posiadłości Wiktorowice przez Jana magistra Gotwina i jego brata na rzecz biskupa krakowskiego Prandoty. Sama nazwa Wiktorowice jest prawdopodobnie nazwą osobową wywodzącą się od chrześcijańskiego imienia Wiktor. Według informacji przekazanej przez Jana Długosza, w roku 1376, miejscowość tę nabył od Tomasza z Węgleszyna, Petrus (Piotr) Lipko - opat klasztoru Cystersów w Mogile. W krótkim czasie staraniem zakonników z Mogiły powstały tu zabudowania klasztornego folwarku. Odtąd też aż do początku XIX wieku Wiktorowice pozostaną własnością klasztoru w Mogile a administracyjnie należały do parafii w Raciborowicach. Majątek klasztorny w Wiktorowicach podobnie jak i większość posiadłości duchownych zarządzane były przez dzierżawców.

 

Trzeci rozbiór Polski pozostawił Wiktorowice po austriackiej stronie granicy. Zmianę przyniosły dopiero postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (814 – 1815), zgodnie z którymi Wiktorowice stały się częścią monarchii rosyjskiej. W 1827 roku było w Wiktorowicach 11 domów i 70 mieszkańców. Prawdopodobnie w pierwszych dekadach XIX wieku folwark w Wiktorowicach przestał być własnością duchowną i znalazł się w posiadaniu osób prywatnych (został on sprzedany na licytacji za kwotę ponad 12 tysięcy ówczesnych rosyjskich rubli). W okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) Wiktorowice nadal należały do Gminy w Luborzycy, będącej częścią Powiatu Miechowskiego oraz parafii w Więcławicach. Dane statystyczne z 1925 roku pokazują wyraźny rozwój tej miejscowości. Wiktorowice liczą wówczas 31 domostw i 195 mieszkańców.

Od roku 1973 Wiktorowice są sołectwem należącym administracyjnie do Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

2018-07-17