Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nazwa  miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy osobowej „Dojazd” lub też nazwy kulturalnej oznaczającej pierwotnie miejsce przyjazdu.

Po raz pierwszy w dokumentach pisanych miejscowość ta pojawia w 1389 roku. Dziesięć lat później, w roku 1399 król Władysław Jagiełło na prośbę kanonika krakowskiego Piotra Kuropatwy przenosi Dojazdów z prawa polskiego na prawo magdeburskie i nadaje immunitet sądowniczy. Zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić, iż Dojazdów przynajmniej od XIV wieku należał do Kapituły Krakowskiej. Własnością kościelną pozostał Dojazdów do końca XVIII w. Zgodnie z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego (1814-15) Dojazdów znalazł się w granicach Wolnego Miasta Krakowa (1815 -1846) a po jego likwidacji monarchii Habsburgów.

 

W wieku XIX dobra dojazdowskie stały się własnością prywatną, a wśród jej właścicieli wymienić należy m.in. przedstawicieli takich rodów jak Potoccy czy Rzewuscy. Szczególnie rolę w dziejach tej miejscowości odegrała rodzina Mycielskich, zwłaszcza zaś hrabia Władysław Mycielski. To dzięki jego staraniom powstała w Dojazdowie pierwsza szkoła (1890 r.), a także młyn i mleczarnia, której wyroby cieszyły się wielką popularnością w stołecznym Krakowie. To właśnie hrabia Władysław był jednym z pierwszych właścicieli ziemskich w tych okolicach, który rozpoczął parcelację majątku dworskiego wśród chłopów.

 

Od 1 stycznia 1973 roku Dojazdów należy do utworzonej wówczas gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-25