Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podstawa prawna działalności:

  • Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XXVII/149/2000 z dnia 13 listopada 2000 r.
  • Wpis do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 4011/1/92 Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Podstawowym celem działalności CKiP jest zgromadzenie
w nim jak największej ilości osób,które chcą zajmować
się amatorską działalnością i utworzenie im optymalnych warunków do działania.

Pragniemy, aby CKiP był otwarty na nowe często niekonwencjonalne formy pracy i twórczości.

Staramy się aby CKiP stał się też miejscem spotkań nie tylko tych, którzy aktywnie zajmują się twórczością ale również tych, którzy są jej odbiorcami, miłośnikami i w ten sposób biorą udział w życiu kulturalnym Gminy Kocmyrzów Luborzyca.

Dążymy do tego, aby pomieszczenia CKiP zawarły w sobie całą gamę gatunków form pracy Kulturalnej,aby nasza placówka dała każdemu możliwość kontaktu z tym co najbardziej wartościowe w całym dorobku Kultury jak również spróbowaniu własnych sił w pracy twórczej.

Oczekujemy, że wachlarz propozycji CKiP sprawił, iż będzie to miejsce chętnie odwiedzane,zarówno przez publiczność jak i twórców,a spotkania jednych i drugich dadzą obu stronom wiele satysfakcji i wrażeń jakie niesie ze sobą Kultura i kontakt ze sztuką.

Działalność kulturalna to działalność polegająca na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

 

Dyrektor: Agnieszka Brodowska

e-mail: dyrektor@ckip.pl

tel. 12 647 14 71

Godziny pracy Centrum Kultury i Promocji:

Poniedziałek-piątek: 8.00-21.00

ul. Chlebowa 2
32-010 Baranówka

tel. 12 387 18 11 

e-mail: ckip@ckip.pl

www.ckip.pl

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-17