Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Historia orkiestr dętych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca sięga drugiej połowy XIX wieku. Dziś na terenie Gminy istnieje trzy dęte orkiestry. Działająca w Luborzycy orkiestra "Kosynierzy" założona została w 1887 roku i jest dziś jedną z najstarszych orkiestr dętych istniejących w Małopolsce. Również orkiestra dęta "Skrzeszowianka" ze Skrzeszowic pochwalić się może blisko stuletnią działalnością (powstała w 1915 roku.) Najmłodszą z działających w naszej Gminie orkiestr dętych jest powstała w 1950 roku orkiestra dęta "TON" z Goszczy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno orkiestra z Goszczy jak i orkiestra ze Skrzeszowic są orkiestrami, działającymi w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

ORKIESTRA DĘTA "KOSYNIERZY"

Orkiestra powstała w 1887 r. z inicjatywy chłopów z Woli Luborzyckiej, wśród których przewodzili Józef i Antoni Kułagowie oraz Wawrzyniec Korcala. Pierwszym patronem działalności orkiestry był ks. Walenty Patkowski – pleban luborzycki w latach 1862-1908.

Obecnie orkiestra liczy ok. 40 członków. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym gminy. Działając pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy uczestniczy w Przeglądach, Festiwalach i Konkursach m.in. W Krakowie, Wieliczce, Więcławicach, Proszowicach, Zielonkach - zdobywając czołowe miejsca.

W 2007 roku orkiestra obchodziła Jubileusz 120-lecia. Była to największa plenerowa gminna uroczystość.

Dyrygentem Orkiestry jest Jarosław Ignaszak, Szefem „Kosynierów” - Mariusz Doniec, a Prezesem Mateusz Kawula.

http://www.kosynierzyluborzyca.pl/

 

ORKIESTRA DĘTA "SKRZESZOWIANKA"

Orkiestra dęta „Skrzeszowianka” - powstała w Skrzeszowicach w 1915 roku w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsze instrumenty dla zespołu zostały sprowadzone z Wiednia przez dziedzica Józefa Kleszczyńskiego. Orkiestra działa pod patronatem OSP i Centrum Kultury i Promocji, które stara się dbać o bieżące naprawy instrumentów i zakup nowych. Corocznie orkiestra koncentruje w Wadowicach z okazji obchodów rocznic urodzin Jana Pawła II.

„Skrzeszowianka” bierze udział w Festiwalach orkiestr dętych , swoimi występami uświetnia gminne uroczystości.

26 czerwca 2005 r. Orkiestra obchodziła Jubileusz 90-lecia powstania.

Prezesem orkiestry jest Stanisław Stefańczyk a dyrygentem Dariusz Pikor.

 

 ORKIESTRA DĘTA "TON"

Początek działalności orkiestry to rok 1950.

Założycielem i kapelmistrzem zespołu był Władysław Janczarski - organista kościoła parafialnego w Goszczy, kierownik zasłużonego chóru kościelnego. W roku 1955 orkiestra liczyła 18 muzyków i posiadała pełny zestaw instrumentów muzycznych zakupionych z własnych środków.

Orkiestra „TON” bierze udział w uroczystościach strażackich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także tradycyjnie już w Małopolskich Konkursach Orkiestr Dętych zdobywając wysokie lokaty.

Dyrygentem jest Eugeniusz Sokół, a Prezesem Sebastian Regulski.

 

 

2018-11-29