Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Udokumentowane początki działalności klubów sportowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca sięgają lat czterdziestych XX wieku. Pierwszym klubem, jaki powstał na terenie naszej Gminy był zespół "Partyzanta Dojazdów". Klub ten działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Obecnie w gminie Kocmyrzów-Luborzyca działa pięć klubów sportowych:

  • LKS Partyzant Dojazdów
  • LKS Sokół Kocmyrzów
  • LKS Kosynierzy Łuczyce
  • LKS Sparta Skrzeszowice
  • LZS Strażak Goszcza

oraz dwa Uczniowskie Kluby Sportowe:

  • UKS Zawisza Sulechów
  • UKS Ekler Baranówka

 

Działające na terenie naszej Gminy kluby sportowe pełnią ważną rolę we współtworzeniu i organizacji życia społeczności lokalnych, szczególnie zaś młodzieży.

 

LKS Partyzant Dojazdów

L.K.S. „Partyzant” Dojazdów jest najstarszym z działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca klubów sportowych. Początki jego istnienia sięgają drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku. Jako symboliczną datę rozpoczęcia działalności klubu sportowego w Dojazdowie przyjąć można rok 1947, kiedy to z inicjatywy pana Tadeusza Prószyńskiego rozpoczęto budowę boiska sportowego w tej miejscowości.

Pierwszym Prezesem klubu z Dojazdowa był pan Jan Migdał, a inicjatorami nadania drużynie nazwy „Partyzant” byli państwo Irena Migdał i Tadeusz Żuwała.

Z początkiem lat pięćdziesiątych XX wieku, zespół zgłoszony został do rozgrywek piłkarskich Krakowskiego Związku Piłki Nożnej i rozpoczął występy w klasie „C”.

Podczas sprawowania funkcji Prezesa klubu przez pana Franciszka Wieczorka (1957-1960), zespół „Partyzanta” po raz pierwszy awansował do rozgrywek piłkarskich klasy „B” w której występował do 1968 roku. W sezonie 1967/68 drużyna „Partyzanta” została zdegradowana do klasy”C”. Ponowny awans do wyższej klasy rozgrywek (klasa „B”) miał miejsce na początku lat siedemdziesiątych XX w.,wówczas także rozpoczęto prace przy rozbudowie boiska sportowego w Dojazdowie. Funkcję Prezesa kluby pełnił w tym ważnym dla klubu z Dojazdowa okresie pan Józef Buwaj.

W roku 1973 Prezesem L.K.S. „Partyzant” Dojazdów został pan Henryk Krawczyk jeden z najbardziej zasłużonych działaczy sportowych w historii dojazdowskiego klubu. Funkcję Prezesa pełnił on przez okres 25 lat do 1998 roku. W okresie jego prezesury m.in. ostatecznie zakończona została przebudowa boiska sportowego w Dojazdowie.

Zespół „Partyzanta” Dojazdów w 2000 roku po raz pierwszy awansował do rozgrywek piłkarskiej klasy „A”, w których uczestniczy po dzień dzisiejszy.

W ostatnich latach, przy znaczącym wsparciu samorządu lokalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, boisko sportowe w Dojazdowie wzbogaciło się o nowy budynek socjalny w którym znalazły się m.in. szatnie dla sędziów i zawodników, pomieszczenia sanitarne. Obok boiska wybudowane zostały również trybuny dla kibiców.

Wśród sukcesów sportowych ostatnich lat wymienić należy m.in. zdobycie Pucharu Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2008 roku.

W tym samym tj. 2008 roku,przy klubie sportowym „Partyzant” Dojazdów rozpoczęła działalność szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży, w której zajęciach licznie uczestniczą młodzi miłośnicy piłki nożnej z Dojazdowa i sąsiadujących z nim miejscowości. Utworzona na bazie szkółki piłkarskiej drużyna młodzieżowa „Partyzanta” Dojazdów z powodzeniem uczestniczy rozgrywkach o Puchar „LOTTO”.

Obecnie (od roku 2008) Prezesem Zarządu L.K.S. „Partyzant” Dojazdów jest pan Wacław Radoszek, który zastąpił sprawującego tę funkcję w latach 2003-2008 pana Zenona Wieczorka.

 

LKS Sokół Kocmyrzów

Klub Sportowy „Sokół” Kocmyrzów został założony w 1956 roku.

Pierwsze znaczące sukcesy piłkarzy „Sokoła” Kocmyrzów przypadają na lata siedemdziesiąte XX wieku. Funkcję Prezesa klubu sprawował wówczas pan Fabian Kwiecień. Właśnie w latach siedemdziesiątych drużyna z Kocmyrzowa po raz pierwszy awansowała do rozgrywek piłkarskiej klasy „B”. Zespół „Sokoła” rozgrywał wówczas swoje mecze na boisku sportowym w Sulechowie.

Pisząc o historii zespołu „Sokoła” Kocmyrzów w tamtym okresie nie sposób pominąć nazwiska pana Andrzeja Nowaka, wieloletniego trenera drużyny, nauczyciela wychowania fizycznego w SP w Luborzycy a także twórcy pierwszej drużyny młodzieżowej w historii piłki nożnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W latach osiemdziesiątych obok pan Fabiana Kwietnia funkcję Prezesa klubu pełnił także pan Włodzimierz Korcala. Lata osiemdziesiąte to okres wyjątkowo burzliwy w historii kocmyrzowskiego kluby, który w drugiej ich połowie zmuszony został nawet do zawieszenia swojej działalności.

Po rozwiązaniu klubu piłkarskiego „Sokół” Kocmyrzów kontynuatorem jego działalności na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była drużyna „Zawiszy” Sulechów, występująca w rozgrywkach piłkarskiej klasy „C”, której Prezesem był pan Marian Nowak .

W 1994 roku grupa sympatyków oraz byłych zawodników pierwszego „Sokoła” Kocmyrzów podjęła działania na rzecz ponownej organizacji klubu. Byli wśród nich m.in. panowie Marian Kałkus oraz Jan Małota, który funkcję Prezesa „Sokoła” Kocmyrzów pełnił przez kilkanaście następnych lat. Nowa drużyna „Sokoła” Kocmyrzów została zgłoszona do rozgrywek piłkarskiej klasy „C” w 1996 roku. Już trzy lata później w sezonie 1998/99 zespół awansował do klasy „B”, by po dwu latach w 2001 roku awansować do piłkarskiej „A” klasy. W 2006 roku, jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia klubu, zespół z Kocmyrzowa uczcił awansem do krakowskiej VI ligi piłkarskiej. W ten sposób piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów stali się pierwszym w historii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zespołem piłkarskim, który awansował na ten szczebel rozgrywek.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w pierwszym okresie po reaktywacji działalności klubu, piłkarze „Sokoła” rozgrywali swoje mecze na boisku sportowym w Baranówce. Obecnie drużyna z Kocmyrzowa rozgrywa swoje spotkania na nowym, oddanym do użytku w 2006 roku boisku piłkarskim w Kocmyrzowie.

Funkcję Prezesa L.K.S. „Sokół” Kocmyrzów pełnił w latach 2008-2018 pan Zbigniew Kaczor. Od roku 2019 trenerem klubu jest pan Grzegorz Makuszewski. 

Obok zespołu seniorów działa w „Sokole” licząca 20 zawodników drużyna juniorów, występująca w trzeciej grupie, krakowskiej II ligi juniorów oraz drużyna trampkarzy (17 zawodników), rozgrywająca swoje mecze w ramach tzw. „wydzielonej” krakowskiej grupy „A” trampkarzy.

 

LKS Kosynierzy Łuczyce

Początki klubu sportowego L.K.S. „Kosynierzy” Łuczyce sięgają roku 1956, jednak jako oficjalną datę powstania drużyny przyjmuje się rok 1959, kiedy zespół z Łuczyc po raz pierwszy, oficjalnie został zgłoszony do rozgrywek piłkarskiej klasy „C”.

Założycielami łuczyckiego klubu byli : panowie Edward Bandura i Stanisław Kostecki.

Swoją obecną nazwę - „Kosynierzy”, drużyna z Łuczyc przyjęła w latach sześćdziesiątych XX wieku

W latach 1959 – 1988 – drużyna piłkarska z Łuczyc, występowała w najniższej klasie rozgrywkowej czyli w piłkarskiej klasie „C” . Po raz pierwszy awans do klasy „B” drużyna „Kosynierów” Łuczyce wywalczyła właśnie w sezonie 1987/1988. Na kolejny awans piłkarzom z Łuczyc przyszło czekać do 2001 roku, kiedy to drużyna wywalczyła awans do rozgrywek piłkarskiej klasy „A”. Zespół pozostawał na tym szczeblu rozgrywek do roku 2003, kiedy to ponownie wrócił do klasy „B”.

W sezonie 2004/2005 „Kosynierzy” ponownie awansowali do klasy „A” i uczestniczą w rozgrywkach tej klasy do dnia dzisiejszego.

Do sukcesów zespołu z Łuczyc zaliczyć należy również dwukrotne zdobycie Pucharu Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2006 i 2007.

Pośród wielu działaczy, którzy odegrali znaczącą rolę w historii łuczyckiego sportu wymienić należy nazwiska m.in. wieloletniego prezesa Andrzeja Jamborskiego, Andrzeja Szwajcy , Zbigniewa Pietrzyka oraz nieżyjącego już Adama Motoczyńskiego.

Prezesem Klubu jest pan Grzegorz Rogowski

 

LKS Sparta Skrzeszowice

Klub Sportowy „Sparta” Skrzeszowice powstał w 1978 roku.
Głównym inicjatorem jego utworzenia a potem pierwszym jego prezesem był pan Marek Zawartka.

Największe sukcesy Sparta odnosiła w latach 90 XX wieku, do czego przyczynił się ówczesny trener zespołu Edward Bielewicz. Drużyna szybko awansowała z klasy C do klasy B. W sezonie1997-98 piłkarze „Sparty” jako pierwsza drużyna w naszej gminie awansowała do klasy „A”. Po dwóch sezonach spędzonych w tej klasie rozgrywek drużyna została zdegradowana do klasy „B” i gra w niej do chwili obecnej.
Od 2003 roku Klub Sparta posiada osobowość prawną i od tego czasu funkcjonuje jako Stowarzyszenie. Obecnie funkcję prezesa klubu pełni pan Mariusz Wąsowicz.

 

 

LZS Strażak Goszcza

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Goszcza jest najmłodszym z klubów sportowych działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Powstał on w roku 2003, pod patronatem O.S.P Goszcza i rozpoczął rozgrywki w piłkarskiej klasie „C”. Obecnie liczy on 25 zarejestrowanych zawodników, posiada szeroki sztab szkoleniowy: trenera z uprawnieniami trenerskimi, doradcę trenera oraz przeszkolonego ratownika medycznego, który w razie doznania urazu pomaga zawodnikowi.

Prezesem klubu jest pan Łukasz Dutkiewicz, który sprawuje swoją funkcję od chwili powstania klubu „Strażak” Goszcza.
Obecnie klub przeżywa rozkwit po upragnionym awansie w sezonie 2007/08 do klasy rozgrywkowej B. Siedzibą Klubu jest remiza strażacka w Goszczy.

Rozgrywki odbywają się na stadionie, który w roku 2007 przeszedł gruntowny remont.

 

UKS Ekler Baranówka

Uczniowski Klub Sportowy „Ekler” Baranówka został utworzony w roku 2007 i działa przy Szkole Podstawowej im. 600 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy.
Obok popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej ważnym elementem jego działania jest integracja dzieci i młodzieży uczęszczającej do w/w szkoły a mieszkającej w położonych wokół Luborzycy miejscowościach.
Obecnie w treningach i zajęciach sportowych prowadzonych w ramach działalności U.K.S. „Ekler” uczestniczy około 25 uczniów, którzy jeszcze nie ukończyli 15 roku życia..
Zawodnicy tego, uczniowskiego klubu uczestniczą w rozgrywkach Krakowskiej Wydzielonej Ligi Trampkarzy Starszych. Zajęcia treningowe prowadzi pan Stanisław Turek a Prezesem klubu jest pan Tadeusz Filipek.

UKS Zawisza Sulechów

Historia klubu wywodzi się z Sokoła Kocmyrzów, który powstał w 1956 r. i rozgrywał swoje mecze właśnie w Sulechowie. W latach 80. klub przestał istnieć, a na początku lat 90. został reaktywowany już przez sulechowskich działaczy, pod szyldem LZS Zawisza Sulechów. W 1996 klub znowu zmienił nazwę na LZS Sokół Kocmyrzów i przeniósł się do Baranówki, a później do Kocmyrzowa. W 2000 roku przez jeden sezon grała Małopolanka Sulechów lecz w lokalnym środowisku trwały wspomnienia o Zawiszy i powoli rodziły się myśli o reaktywacji klubu. Realizacja tych planów czekała aż do wiosny 2014 roku.

Przełomowym momentem było spotkanie organizacyjne zwołane przez grupę działaczy zdeterminowanych do reaktywacji sportu w Sulechowie. Reprezentacja tej grupy utworzyła pierwszy zarząd i sztab szkoleniowy zarejestrowanego stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy ZAWISZA Sulechów, którego oficjalną datą powstania jest 25.06.2014 r. /data rejestracji/.

Klub swoją działalność rozpoczął od utworzenia seniorskiej sekcji piłki nożnej, która w lipcu 2014 została zarejestrowana w MZPN i zgłoszona do rozgrywek piłkarskich kl.C w sezonie 2014/15.

Drużyna seniorska po okrzepnięciu i nabraniu doświadczenia w pierwszym sezonie rozgrywkowym, już w kolejnym 2015/16 wywalczyła awans do wyższej klasy B.

Na bazie rosnącej popularności piłki nożnej w Sulechowie i najbliższej okolicy, powstał pomysł stworzenia sekcji dziecięcych w tej dyscyplinie. Do realizacji tych zamierzeń doszło w czerwcu 2016 r., gdzie w wyniku naboru treningi rozpoczęła grupa 22 dzieci wywodzących się z terenu naszej gminy. Po przepracowaniu roku i zasileniu tej grupy przez kolejnych młodych miłośników piłki nożnej , w lipcu 2017 postanowiono oficjalnie stworzyć dwie grupy wiekowe : Młodzików i Orlików oraz zgłosić je do rozgrywek ligowych organizowanych przez MZPN w sezonie 2017/18. Również w sezonie 2018/19 wszystkie trzy grupy wiekowe : Seniorzy, Młodziki i Orliki kontynuują rywalizację w rozgrywkach ligowych jako członkowie MZPN.

W momencie rozpoczęcia obecnego sezonu rozgrywkowego w UKS ZAWISZY Sulechów zarejestrowanych było 24 seniorów oraz 42 młodych zawodników grających w zespołach dziecięcych.

Wszystkie trzy grupy wiekowe są prowadzone przez licencjonowanych trenerów wspieranych okresowo przez instruktorów wspomagających.

 

Treningi :

poniedziałki –  godz. 16.30 (Orliki), godz. 18.00 (Młodziki),

wtorki - godz. 18.30 (Seniorzy)

czwartki- godz. 16.00 (Orliki),  godz. 17.30 (Młodziki), godz. 18.30 (Seniorzy)

2019-03-26