Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca działają następujące Koła Gospodyń Wiejskich :

 • KGW Baranówka
 • KGW Czulice
 • KGW Dojazdów
 • KGW Goszyce
 • KGW Karniów
 • KGW Kocmyrzów
 • KGW Luborzyca
 • KGW Łososkowice
 • KGW Łuczyce
 • KGW Maciejowice
 • KGW Pietrzejowice
 • KGW Prusy
 • KGW Skrzeszowice
 • KGW Zastów

 

Najstarsze z istniejących Kół to Koła Gospodyń: z Pietrzejowic założone w 1934 roku oraz ze Skrzeszowic powstałe w 1946 r. Większość pozostałych Kół Gospodyń utworzona została w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Dziś, podobnie jak w przeszłości KGW pełnią bardzo istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym naszej lokalnej społeczności. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich są najlepszymi „strażnikami” tradycji lokalnych. Bez ich bezinteresownej pracy wiele „skarbów” naszej przeszłości pewnie poszłoby w niepamięć.

Działalność KGW szczególnie widoczna jest na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy (np. Gminne dożynki, Konkurs Potraw Regionalnych).

Koła Gospodyń biorą czynnie udział w promocji gminy zarówno w powiecie jak i województwie zajmując często czołowe miejsca (dożynki powiatowe i wojewódzkie, Dni Powiatu, Dni Otwarte Telewizji Polskiej).

 

 

2018-12-27