Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Gospodarka odpadami:

  • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (OŚ 04): wniosek, PDF
  • deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (OŚ 05): deklaracja, PDF

Ochrona środowiska:

  • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (OŚ 11): wniosek, PDF
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (OŚ 13): wniosek, PDF
  • wniosek o zaopiniowanie rocznych planów łowieckich (OŚ 14): wniosek, PDF
  • wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (OŚ 15): wniosek, PDF
  • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (OŚ 16): wniosek, PDF
  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (OŚ 17): wniosek, PDF

Kanalizacja:

 

2024-01-03