Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Wydawanie dowodów osobistych (SO 01)

karta usług

wniosek PDF

  • Zgłoszenie utraty/ uszkodzenia dowodu osobistego (SO 02)

karta usług

wniosek PDF

  • Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (SO 05)

karta usług

wniosek PDF

  • Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym (SO 06)

karta usług

wniosek PDF

  • Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym (SO 07)

karta usług

wniosek- zawieszenie certyfikatów PDF

wniosek-cofnięcie zawieszenia certyfikatów PDF

  • Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (SO 08)

karta usług

wniosek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek (SO 03)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

deklaracja PDFdeklaracja DOC

oświadczenie PDFoświadczenie DOC

  • Dopisanie do spisu wyborców (SO 04)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

 

 

 

 

 

2021-08-06