Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

  • Podziały nieruchomości (RGG 01)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

  • Rozgraniczanie nieruchomości (RGG 02)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

  • Ustalenie numeru porządkowego dla budynku (RGG 03)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

  • Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy (RGG 04)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

zał. PDF / zał. DOC

  • Wydzierżawienie gruntu (RGG 05)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

  • Poświadczanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni jego użytków rolnych (RGG 06)

karta usług

oświadczenie PDF / oświadczenie DOC

zeznanie świadka PDF / zeznanie świadka DOC

 

2020-08-28