Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nazwa miejscowości Krzysztoforzyce jest nazwą patronimiczną od nazwy osobowej pochodzenia chrześcijańskiego: „Kr(z)ys(z)topor” czyli Christophorus (Krzysztof).

Pierwsza pisana wzmianka odnosząca się do Krzysztoforzyc pochodzi z 1374 roku. Zachowane zapisy źródłowe pozwalają stwierdzić, iż miejscowość ta już od XIV wieku była własnością szlachecką. Od XIV do XVI wieku miejscowość należała do rodziny Krzysztoporskich herbu Nowina (początkowo piszących się „z Krzysztoporzyc”).

W wieku XVII właściciele Krzysztoforzyc wywodzą się głównie spośród średniozamożnej szlachty. I tak w 1629 r. Krzysztoforzyce należą do niejakiego Giebułtowskiego a w roku 1680 do Seweryna lub Marcina Kalinowskiego. Wyróżniały się wówczas tj. w XVII wieku Krzysztoforzyce  dużą ilością czynszowych gospodarstw chłopskich (np. w 1629 r. było ich tutaj aż sześć).

 

Po upadku I Rzeczypospolitej Krzysztoforzyce stały się jedną z przygranicznych miejscowości monarchii austriackich Habsburgów, która w okresie 1815 – 1846 była częścią Wolnego Miasta Krakowa.

W schyłku XIX stuleciu majątek w Krzysztoforzycach był własnością rodziny Michałowskich. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż właśnie Krzysztoforzyce były ważnym miejscem w życiu najwybitniejszego przedstawiciela tej rodziny, malarza Piotra Michałowskiego, który zmarł w tutejszym dworze 9 czerwca 1855 r.

 

W okresie międzywojennym (1918-1939) Krzysztoforzyce wchodziły w skład Gminy Ruszcza, Powiat Krakowski. Zgodnie z danymi z 1925 roku miejscowość liczyła 305 mieszkańców, wyznania katolickiego. Majątek ziemski w Krzysztoforzycach nadal pozostawał w rękach wspomnianej już rodziny Michałowskich. Pozostał on ich własnością aż do roku 1945, a ostatnią właścicielką była Maria Michałowska.

Po wprowadzeniu w życie postanowień dekretu o reformie rolnej (1945 r.) podobnie jak i inne majątki ziemskie na tym terenie, majątek w Krzysztoforzycach został rozparcelowany.

Od 1973 r. Krzysztoforzyce należą do gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-17