Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 25 września 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-09-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26.09.2023 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 26 września 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-09-22
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25.09.2023 r.
Informujemy, że w dniu 25 września 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-09-21
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-09-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 22.09.2023 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-09-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.09.2023 r.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18.09.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza wniosków komisji od stycznia 2023 2. Wnioski komisji z zakresu jej działalności do budżetu na 2024 3. Zapoznanie się z protokołami z zebrań wiejskich 4. Inwestycje gminne planowane do realizacji w II półroczu 2023 5. Sprawy bieżące Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2023-09-14
XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-08-29
Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-08-23
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 28.08.2023
Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-08-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28.07.2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-07-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 27.07.2023r. o godz. 7.15
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. o godz. 7.15 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-07-24
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 14.07.2023r.
Informujemy, że w dniu 14 lipca 2023 r. o godz. 7.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie propozycji wniosków dotyczących ogłoszonych naborów. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-07-12
2023-03-27