Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy jest organem stanowiącym, którego kompetencje zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

 

RADA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

KADENCJA 2018-2023

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy - Małgorzata Doniec

Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.

Wiceprzewodniczący - Augustyn Kaczmarczyk, Grzegorz Marzec

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca kadencji 2018-2023 posiedzenia będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl

Zapis archiwalnych sesji dostępny będzie również pod w/w adresem strony internetowej.

W związku z powyższym udział w obradach sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.

Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.

 

Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 15 Radnych reprezentujących mieszkańców z okręgów wyborczych:

 

Numer okręgu
Granice okręgu wyborczego

Radni wybrani w wyborach samorządowych w 2018 r.

1
Goszyce, Wilków
Kaczmarczyk Augustyn
tel. 888 120 961
2
Skrzeszowice, Łososkowice

Wąsowicz Mariusz

tel. 502 567 538

e-mail: mariuszwasowicz1@interia.eu

3
Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka
Doniec Małgorzata
tel. 12 387 11 30
692 724 029
4
Baranówka
Marzec Grzegorz
tel. 504 237 757
5
Luborzyca
Konewecka-Hołój Katarzyna
tel. 507 008 050
6
Marszowice, Sadowie, Goszcza
Zębala Radosław
tel. 501 257 868
7
Łuczyce - część sołectwa
Łach Jadwiga
tel. 504 120 890
8
Łuczyce - część sołectwa
Mazur Paweł
tel. 501 168 502
9
Prusy, Zastów
Szlachta Anna
tel. 506 711 988
10
Dojazdów
Zięciak Władysław
tel. 607 949 051
11
Krzysztoforzyce
Trela Antoni
tel. 691 092 325
12
Karniów, Czulice
Krupiński Krzysztof
13
Pietrzejowice, Rawałowice
Rozpondek Tadeusz
tel. 884 150 646
14
Kocmyrzów, Głęboka
Małota Jan
tel. 509 628 206
15
Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice
Machnik Stanisław
tel. 505 178 808

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

/powołane Uchwałami Rady Gminy na II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.11.2018 r./

 

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Krupiński - Przewodniczący Komisji

2. Władysław Zięciak - Zastępca Przewodniczącego

3. Paweł Mazur

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Anna Szlachta - Przewodnicząca Komsiji

2. Mariusz Wąsowicz - Zastępca Przewodniczącej

3. Antoni Trela

4. Paweł Mazur

5. Radosław Zębala

 

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

1. Władysław Zięciak - Przewodniczący Komisji

2. Stanisław Machnik - Zastępca Przewodniczącego

3. Augustyn Kaczmarczyk

4. Krzysztof Krupiński

5. Antoni Trela

 

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych:

1. Katarzyna Konewecka-Hołój - Przewodnicząca Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącej

3. Radosław Zębala 

4. Grzegorz Marzec

5. Mariusz Wąsowicz

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

1. Grzegorz Marzec - Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącego

3. Krzysztof Krupiński

4. Katarzyna Konewecka-Hołój

5. Małgorzata Doniec

6. Jan Małota

7. Mariusz Wąsowicz

8. Paweł Mazur

 

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

1. Jadwiga Łach - Przewodnicząca Komisji

2. Radosław Zębala - Zastępca Przewodniczącej

3. Antoni Trela

4. Anna Szlachta

5. Stanisław Machnik

 

Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

1. Augustyn Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji

2. Jan Małota - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Szlachta

4. Jadwiga Łach

5. Władysław Zięciak

6. Stanisław Machnik

Klub Radnych:

Gmina dla Mieszkańców, którego członkami są:

  • Tadeusz Rozpondek,
  • Mariusz Wąsowicz,
  • Jan Małota.

Przewodniczący Klubu - Tadeusz Rozpondek

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023

2023-05-15