Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy jest organem stanowiącym, którego kompetencje zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

 

RADA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

KADENCJA 2024/2029

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy - Grzegorz Marzec

 

Wiceprzewodniczący - Mariusz Wąsowicz, Paweł Gruchała

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca kadencji 2024-2029 posiedzenia będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl

Zapis archiwalnych sesji dostępny będzie również pod w/w adresem strony internetowej.

W związku z powyższym udział w obradach sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.

Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.

 

Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2024-2029

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 15 Radnych reprezentujących mieszkańców z okręgów wyborczych:

 

Numer okręgu
Granice okręgu wyborczego

Radni wybrani w wyborach samorządowych w 2024 r.

1
Goszyce, Wilków
Sławomir Mentel
tel. 503 060 647
e-mail:
slawomirmentel24@gmail.com
2
Skrzeszowice, Łososkowice

Wąsowicz Mariusz

tel. 502 567 538

e-mail: mariuszwasowicz1@interia.eu

3
Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka
Justyna Wachowska
tel. 503 344 426
e-mail: justynawachowska2612@gmail.com
4
Baranówka
Marzec Grzegorz
tel. 504 237 757
5
Luborzyca
Konewecka-Hołój Katarzyna
tel. 507 008 050
6
Marszowice, Sadowie, Goszcza
Zębala Radosław
tel. 501 257 868
e-mail: radoslaw.zebala.77@gmail.com
7
Łuczyce - część sołectwa
Katarzyna Foltyn
tel. 501 464 376
e-mail: kasia.foltyn@gmail.com
8
Łuczyce - część sołectwa
Rafał Urbanowski
tel. 507 814 970
e-mail: rafalurbanowski75@gmail.com
9
Prusy, Zastów
Szlachta Anna
tel. 506 711 988
10
Dojazdów
Artur Wójcik
tel. 600 077 771
e-mail: arturwojcik1978@interia.pl
11
Krzysztoforzyce
Trela Antoni
tel. 691 092 325
e-mail: antonitrela52@gmail.com
12
Karniów, Czulice
Paweł Gruchała
tel.: 880 139 356
13
Pietrzejowice, Rawałowice
Andrzej Witek
tel. 605 553 504
e-mail: witek.andrzej@onet.pl
14
Kocmyrzów, Głęboka
Zbigniew Pragnący
tel. 666 045 099
e-mail: zbigniewgleboka@gmail.com
15
Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice
Leszek Kaczmarczyk
e-mail: leszek.kaczmarczyk24@interia.pl

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

/powołane Uchwałami Rady Gminy na II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu  r./

 

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Witek – Przewodniczący

Leszek Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego

Anna Szlachta

Katarzyna Foltyn

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Anna Szlachta – Przewodnicząca

Radosław Zębala – Zastępca Przewodniczącej

Justyna Wachowska

Rafał Urbanowski

Zbigniew Pragnący

 

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

Leszek Kaczmarczyk – Przewodniczący

Antoni Trela – Zastępca Przewodniczącego

Rafał Urbanowski

Mariusz Wąsowicz

Paweł Gruchała

 

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych:

Zbigniew Pragnący– Przewodniczący

Leszek Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego

Artur Wójcik

 

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu:

Paweł Gruchała – Przewodniczący

Katarzyna Foltyn – Zastępca Przewodniczącego

Zbigniew Pragnący

Artur Wójcik

Sławomir Mentel

Katarzyna Konewecka-Hołój

Mariusz Wąsowicz

Grzegorz Marzec

 

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

Radosław Zębala – Przewodniczący

Antoni Trela– Zastępca Przewodniczącego

Justyna Wachowska

Sławomir Mentel

Katarzyna Konewecka-Hołój

Paweł Gruchała

 

Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

Katarzyna Konewecka-Hołój –Przewodnicząca,

Sławomir Mentel – Zastępca Przewodniczącej,

Andrzej Witek

Artur Wójcik

Rafał Urbanowski

Radosław Zębala

Katarzyna Foltyn

Mariusz Wąsowicz.

Klub Radnych "Razem dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

1. Przewodniczący Klubu - Andrzej Witek
2. Sekretarz Klubu - Justyna Wachowska
3. Grzegorz Marzec
4. Anna Szlachta
5. Mariusz Wąsowicz
6. Antoni Trela
7. Zbigniew Pragnący
8. Leszek Kaczmarczyk
9. Paweł Gruchała
10. Artur Wójcik

Klub Radnych "Gmina Możliwości - DaSię"

1. Przewodniczący Klubu - Sławomir Mentel
2. Katarzyna Foltyn
3. Katarzyna Konewecka-Hołój
4. Radosław Zębala
5. Rafał Urbanowski

2024-06-17