Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy jest organem stanowiącym, którego kompetencje zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

 

RADA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

KADENCJA 2018-2023

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy - Małgorzata Doniec

Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.

Wiceprzewodniczący - Augustyn Kaczmarczyk, Grzegorz Marzec

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca kadencji 2018-2023 posiedzenia będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl

Zapis archiwalnych sesji dostępny będzie również pod w/w adresem strony internetowej.

W związku z powyższym udział w obradach sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.

Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.

 

Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023

 

W skład Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 15 Radnych reprezentujących mieszkańców z okręgów wyborczych:

 

Numer okręgu
Granice okręgu wyborczego

Radni wybrani w wyborach samorządowych w 2018 r.

1
Goszyce, Wilków
Kaczmarczyk Augustyn
tel. 888 120 961
2
Skrzeszowice, Łososkowice

Wąsowicz Mariusz

tel. 502 567 538

e-mail: fiatduzy125@interia.eu

administrator strony FB:

Nasze Skrzeszowice&Łososkowice

3
Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka
Doniec Małgorzata
tel. 12 387 11 30
692 724 029
4
Baranówka
Marzec Grzegorz
tel. 504 237 757
5
Luborzyca
Konewecka-Hołój Katarzyna
tel. 507 008 050
e-mail: kkholoj@gmail.com
6
Marszowice, Sadowie, Goszcza
Zębala Radosław
tel. 501 257 868
7
Łuczyce - część sołectwa
Łach Jadwiga
tel. 504 120 890
e-mail: lach.jadwiga@wp.pl
8
Łuczyce - część sołectwa
Mazur Paweł
tel. 501 168 502
e-mail: mazzy6670@wp.pl
9
Prusy, Zastów
Szlachta Anna
tel. 506 711 988
10
Dojazdów
Zięciak Władysław
tel. 607 949 051
11
Krzysztoforzyce
Trela Antoni
tel. 691 092 325
12
Karniów, Czulice
Krupiński Krzysztof
e-mail: krzysztofk@wp.pl
13
Pietrzejowice, Rawałowice
Rozpondek Tadeusz
tel. 884 150 646
e-mail: radnypietrzejowicerawalowice@gmail.com
profil FB: Radny Pietrzejowice Rawałowice
14
Kocmyrzów, Głęboka
Małota Jan
tel. 509 628 206
15
Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice
Machnik Stanisław
tel. 505 178 808

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

/powołane Uchwałami Rady Gminy na II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.11.2018 r./

 

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Krupiński - Przewodniczący Komisji

2. Władysław Zięciak - Zastępca Przewodniczącego

3. Paweł Mazur

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Anna Szlachta - Przewodnicząca Komsiji

2. Mariusz Wąsowicz - Zastępca Przewodniczącej

3. Antoni Trela

4. Paweł Mazur

5. Radosław Zębala

 

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

1. Władysław Zięciak - Przewodniczący Komisji

2. Stanisław Machnik - Zastępca Przewodniczącego

3. Augustyn Kaczmarczyk

4. Krzysztof Krupiński

5. Antoni Trela

 

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych:

1. Katarzyna Konewecka-Hołój - Przewodnicząca Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącej

3. Radosław Zębala 

4. Grzegorz Marzec

5. Mariusz Wąsowicz

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

1. Grzegorz Marzec - Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Rozpondek - Zastępca Przewodniczącego

3. Krzysztof Krupiński

4. Katarzyna Konewecka-Hołój

5. Małgorzata Doniec

6. Jan Małota

7. Mariusz Wąsowicz

8. Paweł Mazur

 

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

1. Jadwiga Łach - Przewodnicząca Komisji

2. Radosław Zębala - Zastępca Przewodniczącej

3. Antoni Trela

4. Anna Szlachta

5. Stanisław Machnik

 

Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

1. Augustyn Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji

2. Jan Małota - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Szlachta

4. Jadwiga Łach

5. Władysław Zięciak

6. Stanisław Machnik

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kadencji 2018-2023

2019-09-16