Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Rejestracja urodzeń (USC 01)

karta usług

wzór pełnomocnictwa PDF wzór pełnomocnictwa DOC

  • Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja (USC 02)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu (USC 02A)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

wniosek o wydanie odpisu z aktu małżeństwa PDFwniosek o wydanie odpisu z aktu małżeństwa DOC

  • Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (USC 03)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego PDFwniosek o wydanie aktu stanu cywilnego DOC

  • Rejestracja zgonów (USC 04)

karta usług

pełnomocnictwo PDFpełnomocnictwo DOC

wniosek PDF / wniosek DOC

  • Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 05)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 06)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 07)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Sprostowanie aktów stanu cywilnego (USC 08)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC 09)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (USC 10)

karta usług

wniosek (akt urodzenia) PDFwniosek (akt urodzenia) DOC

wniosek (akt małżeństwa)PDF / wniosek (akt małżeństwa) DOC

wniosek (akt zgonu) PDFwniosek (akt zgonu) DOC

oświadczenie o wyborze nazwisk PDFoświadczenie o wyborze nazwisk DOC 

pełnomocnictwo PDFpełnomocnictwo DOC

  • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (USC 11)

karta usług

wniosek (akt urodzenia) PDFwniosek (akt urodzenia) DOC

wniosek (akt małżeństwa) PDFwniosek (akt małżeństwa) DOC

wniosek (akt zgonu) PDFwniosek (akt zgonu) DOC

oświadczenie o nazwisku PDFoświadczenie o nazwisku DOC

pełnomocnictwo PDFpełnomocnictwo DOC

  • Wydanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (USC 12)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (USC 13)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

pełnomocnictwo PDF /  pełnomocnictwo DOC

  • Jubileusz: długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin (USC 14)

karta usług

  • Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (USC 15)

karta usług

wniosek PDF

  • Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska (USC 16)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

wniosek PDFwniosek DOC

oświadczenie nr 1 PDF / oświadczenie nr 1 DOC

oświadczenie nr 2 PDF / oświadczenie nr 2 DOC

  • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC 17)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

  • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane (USC 18)

karta usług

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

rejestracja urodzenia PDF /  rejestracja urodzenia DOC

rejestracja małżeństwa PDFrejestracja małżeństwa DOC

rejestracja zgonu PDFrejestracja zgonu DOC

  • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii) (USC 19)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

  • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii (USC 20)

karta usług

wniosek PDFwniosek DOC

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

 

 

 

 

2022-10-06