Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach
Dnia 07 września 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach . Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane będzie zadanie na budowę kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem: - utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową; - instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, - instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną, - zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi; - wykonanie przyłącza wody; - wykonanie zieleni. Planowany termin realizacji zamówienia: do 26.12.2023 r. Kwota: 1 021 876,01 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj,.: TIMMER Sp. z o.o. ul. Piastowska 8, 42 – 600 Tarnowskie Góry Dzięki realizacji w/w zadania stworzone zostanie w najbliższym czasie dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży nowoczesne i komfortowe zaplecze rekreacyjno – sportowe. Zadanie realizowane jest w ramach programu : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zobacz więcej »
2023-09-08
Dyżury urzędnika wyborczego
Uprzejmie informujemy, że urzędnik wyborczy będzie pełnić dyżur w dniach: 24 maja 2019 r. w godz. 10.00-13.00 25 maja 2019 r. w godz. 9.00-11.00 26 maja 2019 r. od godz. 21.00 27 maja 2019 r. w godz. 10.00-13.00
Zobacz więcej »
2019-05-22
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego tj. 26 maja 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2019-05-22
Listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10.
Zobacz więcej »
2019-05-15
Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego
Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego
Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Informacje dla wyborców
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczając ich datę na niedzielę 26 maja 2019 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach: 7.00 - 21.00.
Zobacz więcej »
2019-05-06
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków OKW, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-04-29
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów i terminie losowania składów do obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2019-04-26
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Zobacz więcej »
2019-04-18
Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
Pan Mieczysław Bętkowski - Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżury w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /pok. 33, II piętro/ w dniach: 10 kwietnia, 17 kwietnia i 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 16.30-18.00.
Zobacz więcej »
2019-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 03.04.2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-04-08
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
Poniżej zamieszczamy komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-03-27
Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 11.03.2019 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z 11 marca 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-03-11
Informacja Wójta Gminy ws. wykazu tablic ogłoszeń
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu tablic ogłoszeń znajdujących się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-03-07
Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 26 maja 2019 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
Zobacz więcej »
2019-02-28
2019-05-06