Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Profesor K. Rymut określa pochodzenie nazwy tej miejscowości jako nazwę dzierżawczą pochodzącą od nazwy osobowej Karń, która mogła być formą skróconą imienia lub przydomka osobowego.

Po raz pierwszy w dokumentach pisanych Karniów pojawia się w 1278 roku. Zawarte w nim informacje określają Karniów jako „wieś położną w Kasztelanii Krakowskiej, należąca do klasztoru Bożogrobców w Miechowie”. Z kolei dokument Kazimierza Wielkiego z 1354 r. zezwala miechowskim mnichom na przeprowadzenie lokacji Karniowa na prawie niemieckim. W roku 1365.  król Kazimierz Wielki poświadcza dokonanie zamiany pomiędzy klasztorem Bożogrobców w Miechowie a braćmi Mikołajem i Spytkiem ówczesnymi wójtami miechowskimi. Po przejęciu Karniowa obaj bracia przyjęli nazwisko Karniowskich, wywodząc je od nazwy tej miejscowości.  W posiadaniu tej rodziny Karniów pozostawał do 1436. Wówczas to rodzina odsprzedała Karniów kanclerzowi Królestwa Polskiego Janowi Koniecpolskiemu, po którym właścicielem Karniowa został jego syn Stefan Koniecpolski. W XVII stuleciu Karniów stał się częścią dóbr należących do rodziny  Lubomirskich z Wiśnicza. Na początku wieku XVIII w latach 1708 – 1710 w Karniowie i pobliskich Czulicach często rezydował ówczesny biskup krakowski Kazimierz Łubieński.

 

Po upadku I Rzeczpospolitej Karniów znalazł się po austriackiej stronie granicy, a w okresie 1815 -1846 Karniów był częścią Wolnego Miasta Krakowa. W drugiej połowie XIX stulecia Karniów był nadgraniczną wioską monarchii Austro – Węgierskiej. Około 1880 roku wraz z właścicielami majątku i służbą dworską Karniów liczył 293 mieszkańców.

W pierwszych miesiącach I wojny światowej, kiedy to doszło na tych terenach do zaciętych, kilkumiesięcznych walk pomiędzy wojskami rosyjskim i austriackim. Pamiątką po tych wydarzeniach jest zachowany do dziś Pomnik -Mogiła żołnierzy austriackich poległych w listopadzie i grudniu  1914 roku w czasie tzw. bitwy krakowskiej.  Z  II Rzeczpospolitej (1918-1939) warto przypomnieć założenie w 1927 roku  Straży Pożarnej, którego głównym inicjatorem był Franciszek Wierzba. Od 1973 roku Karniów należy administracyjnie do gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

2018-07-17