Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Na kartach historii Rawałowice po raz pierwszy pojawiły się w roku 1238. Pochodzenie nazwy tej miejscowości jest niejednoznaczne i trudne do wyjaśnienia. W okresie średniowiecza Rawałowice były własnością rycerską, a w czasach I Rzeczypospolitej należały do dóbr szlacheckich. Prawdopodobnie pod koniec XV stulecia Rawałowice stały się własnością rodziny Kurozwęckich. Przez krótki okres Rawałowice były częścią dóbr wojewody inowrocławskiego Hieronima Łaskiego. Z wiadomości przekazanych przez Jana Długosza, a odnoszących się do drugiej połowy XV wieku Rawałowice wyłaniają się jako niemały, dobrze prosperujący majątek ziemski: „we wsi tej był dwór wyborny, który posiadał znaczne pola i karczmy i zagrody...”. Pośród szlacheckich właścicieli majątku w Rawałowicach z pewnością wymienić należy Janusza Kośmirzowskiego, właściciela majątku w Kocmyrzowie. W wieku XVII Rawałowice wraz z Goszycami były własnością rodziny Zielińskich. Po upadku I Rzeczypospolitej Rawałowice stały się częścią monarchii austriackiej, a od roku 1815 rosyjskiej. Na początku XIX wieku (1827 r.) wieś Rawałowice liczyła 144 mieszkańców i 24 domostwa.

Na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielami rawałowickiego majątku była rodzina Bartlow. Do dnia dzisiejszego w luborzyckim kościele zachowała się tablica z inskrypcją poświęcona Mariannie z Dziannotych Bartlow, właścicielce Rawałowic, zmarłej 30 marca 1842 r. Kolejnymi właścicielami Rawałowic była rodzina Bajerów (w 1859 r. jeden z jej przedstawicieli znalazł się wśród członków „rady” nadzorującej remont luborzyckiego kościoła). Po upadku Powstania Styczniowego 1863/64 i wprowadzeniu w życie carskiej reformy uwłaszczeniowej majątek Bajerów w Rawałowicach stracił około 40 ha ziemi na rzecz okolicznych gospodarstw chłopskich. Po śmierci ostatniego z Bajerów jego małżonka przekazała majątek w Rawałowicach swojemu siostrzeńcowi Gorgoniuszowi Stanisławowi Radwanowi. W rękach tej rodziny Rawałowice pozostaną aż do 1945 roku. W latach 1918-1939 w Rawałowicach znaczącą rolę społeczną i kulturalną odgrywał rozwijający się w tej miejscowości ruch ludowy. Podczas II wojny światowej wielu mieszkańców Rawałowic włączyło się w walkę z hitlerowskim okupantem. Byli wśród nich m.in. Jan Poszwa, Piotr Okrajek, Roman Szwaja, Antoni Kieca oraz Janina Blitek. Do Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Rawałowice należą od roku 1973.

2021-04-14