Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

W Gminie Kocmyrzów - Luborzyca działają obecnie dwie samorządowe instytucje kultury:

1. Centrum Kultury i Promocji gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce

2. Gminna Biblioteka Publiczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Nr IX/47/91Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 5 lutego 1991 roku.

Siedziba Biblioteki znajduje się w Baranówce, w jej skład wchodzą filie w Kocmyrzowie i Goszczy.

Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy
Baranówka 6
32-010 Luborzyca
tel. 12 387 16 41

www.regal.webd.pl

Dostęp do Katalogu on-line Biblioteki

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy

Krystyna Lipczyńska
Baranówka 6
tel. 12 387 16 41
e-mail: bibl.bar@interia.pl

Godziny otwarcia Biblioteki w Baranówce: poniedziałek-piątek: 10.00-18.00

Gminna Biblioteka Publiczna - filia w Kocmyrzowie:
tel. 12 387 00 43
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00-16.00
Wtorek: 14.00-20.00
Środa: 14.00-20.00
Czwartek: 10.00-16.00
Piątek: 14.00-20.00

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Goszczy:
ul. Mariana Langiewicza 29
12 640 14 32
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 13.00-17.00
Środa: 15.00-18.00
Piątek: 15.00-18.00

W głównej siedzibie Biblioteki w Baranówce oraz w filii w Kocmyrzowie udostępnione są dla mieszkańców Gminy pracownie internetowe.

 

 

2018-11-29