Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z najstarszych działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizacji społecznych. Pierwsza z działających po dzień dzisiejszy na obszarze Gminy jednostek OSP została założona w roku 1903 w Czulicach. Wiele z działających dziś jednostek OSP na swoje korzenie w okresie II Rzeczypospolitej (1918 -1939).

Od początku swego istnienia głównym celem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest walka z zagrożeniem pożarowym oraz pomoc mieszkańcom Gminy w przypadku każdego innego zagrożenia.

Ochotnicze Straże Pożarne pełniły i pełnią równie istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym lokalnych społeczności naszej Gminy. To członkowie OSP są inicjatorami i organizatorami licznych lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych, to strażackie remizy stanowią od lat swoiste centra wokół których koncentruje się życie społeczne i kulturalne mieszkańców miejscowości tworzących Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż szczególnie w ostatnim okresie czasu Ochotnicze Straże Pożarne stanęły przed kolejnym, bardzo ważnym zadaniem, jakim jest dbałość i troska o zachowanie ważnych elementów naszej lokalnej tradycji i historii.

Dziś na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarejestrowanych jest jedenaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to jednostki OSP działające w Czulicach, Głębokiej, Goszczy, Goszycach, Karniowie, Łoskoskowicach, Łuczycach, Maciejowicach, Marszowicach, Rawałowicach i Skrzeszowicach.

Pracę ich koordynuje Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Skład Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który kierował będzie działalnością OSP w latach 2021-2026 przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu Gminnego – Zbigniew Wawro

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Henryk Dutkiewicz

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Rafał Kozik

Komendant Gminny OSP – Andrzej Szwajca

Sekretarz Zarządu – Krzysztof Malik

Skarbnik Zarządu – Leszek Kaczmarczyk

Członkowie Prezydium Zarządu – Michał Łach, Łukasz Dutkiewicz

Członkowie Zarządu: druhna Aleksandra Bielecka, druh Marek Majewski, druh Zbigniew Stefańczyk, druh Stanisław Kułaga, druh Zenon Korfel, druh Jacek Głowa.

Komisja Rewizyjna, w składzie: Michał Sołek, Wojciech Janczyk, Sławomir Doniec, przedstawiciele Oddziału Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy reprezentować go będą we władzach ZOSP Powiatu Krakowskiego, a zostali nimi druhowie Zbigniew Wawro i Andrzej Szwajca oraz delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP: Marek Jamborski, Rafał Kozik, Krzysztof Malik i Leszek Kaczmarczyk.

 

OSP Czulice

OSP Czulice to najstarsza z działających w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca jednostek strażackich. Została ona założona w 1903 roku. Liczba członków OSP (dorośli): 42 osoby.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób.

Na wyposażeniu jednostki są 2 samochody pożarnicze marki „Renault Master ” oraz Ford „Transit”. Jednostka OSP Czulice posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Czulice pełni druh Zbigniew Wawro, a jej Naczelnikiem jest druh Rafał Solarz.

 

OSP Głęboka

Rok założenia: 1933
Liczba członków OSP (dorośli): 15 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód marki „Żuk”.
Jednostka OSP Głęboka posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Głęboka pełni druh Marek Majewski a jej Naczelnikiem jest druh Jarosław Łagowski.

OSP Goszcza

Rok założenia: 1922

Liczba członków OSP (dorośli): 64 osoby.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców:12 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 6 osób. Kobieca Drużyna Strażacka: 8 osób.

Od roku 2015 w ramach OSP Goszcza działa specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza.
Wyposażeniu jednostki: trzy samochody pożarnicze „Skania ”," oraz dwa samochody Ford „Transit”.
Jednostka OSP Goszcza posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Goszcza pełni druh Henryk Dutkiewicz, a jej Naczelnikiem jest druh Łukasz Dutkiewicz. Kapelanem jednostki jest ksiądz Andrzej Orlikowski - proboszcz parafii Goszcza.


Przy OSP Goszcza działa strażacka orkiestra dęta „TON” oraz klub piłkarski „Strażak” Goszcza.

Od 1997 roku jednostka OSP Goszcza działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

https://www.osp.com.pl/Malopolskie/krakowski/Kocmyrzow-Luborzyca/OSP-Goszcza

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ochotnicza%20stra%C5%BC%20po%C5%BCarna%20w%20goszczy

 

https://www.facebook.com/GPRGoszcza/

OSP Goszyce

Rok założenia: 1928

Liczba członków OSP (dorośli): 28 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 7 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 7 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód pożarniczy marki „Renault ”.
Jednostka OSP Goszyce posiada własny budynek remizy.


Funkcję Prezesa OSP Goszyce pełni druh Zenon Korfel, a jej Naczelnikiem jest druh Grzegorz Kułaga.

 

https://www.facebook.com/osp.goszyce/

OSP Karniów

Rok założenia: 1950
Liczba członków OSP (dorośli): 25 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 7 osób.
Wyposażeniu jednostki: samochód pożarniczy marki „ Renault”.
Jednostka OSP Karniów posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Karniów pełni druh Rafał Kozik, a jej Naczelnikiem jest druh Marcin Kaczor.

OSP Łososkowice

Rok założenia: 1958

Liczba członków OSP (dorośli): 21 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Magirus”.
Jednostka OSP Łososkowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Łososkowice pełni druh Tomasz Blitek, a jej Naczelnikiem jest druh Tomasz Przewoźniak.

 

https://www.facebook.com/OSP-%C5%81ososkowice-1417178378518011/

 

OSP Łuczyce

Rok założenia: 1927

Liczba członków OSP (dorośli) : 59 mężczyzn , 17 kobiet.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 16 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 8 osób. Strażacka Drużyna Pożarnicza kobiet: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochody pożarnicze marki „Star - ratownictwo techniczne ”, „MAN” oraz Ford „Transit”.
Jednostka OSP Łuczyce posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Łuczyce pełni druh Michał Łach, a jej Naczelnikiem jest druh Paweł Łach.

Od 1995 roku jednostka OSP Łuczyce działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

https://www.osp.com.pl/Malopolskie/krakowski/Kocmyrzow-Luborzyca/OSP-Luczyce

 

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-%C5%81uczyce-880469058693650/

OSP Maciejowice

Rok założenia: 1953

Liczba członków OSP (dorośli) : 45 osób.
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Magirus”.
Jednostka OSP Maciejowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Maciejowice pełni druh Leszek Kaczmarczyk, a jej Naczelnikiem jest druh Tomasz Doniec.

 

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Maciejowicach-919202371499324/

OSP Marszowice

Rok założenia: 1953

Liczba członków OSP (dorośli): 40 osób
Wyposażenie jednostki: samochód pożarniczy marki „Star”.
Jednostka OSP Marszowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Maciejowice pełni druh Stanisław Kułaga, a jej Naczelnikiem jest druh Piotr Dzieża.

 

https://www.facebook.com/ospmarszowice/

 

OSP Rawałowice

Rok założenia: 1968.

Liczba członków OSP (dorośli): 21 osób.  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopcy: 12 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęta: 4 osoby. Drużyna Pożarnicza kobiet: 8 osób. 
Wyposażenie jednostki: samochód marki „Lublin”.
Jednostka OSP Rawałowice posiada własny budynek remizy.

 

Funkcję Prezesa OSP Rawałowice pełni druh Jacek Głowa, a Naczelnikiem jest druh Stanisław Kieca.

OSP Skrzeszowice

Rok założenia: 1911.

Liczba członków OSP (dorośli): 25 osób
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochody strażackie marki „Lublin” oraz "Star"
Jednostka OSP Skrzeszowice posiada własny budynek remizy.

Funkcję Prezesa OSP Skrzeszowice pełni druh Zbigniew Stefańczyk, a jej Naczelnikiem jest druh Zbigniew Machnik.

2021-11-24