Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nazwa Łososkowice wywodzi się zdaniem prof. K. Rymuta od nazwy osobowej „Łososek” będącej w staropolszczyźnie określeniem małego łososia.

Miejscowość Łososkowice pojawia się po raz pierwszy w zachowanych dokumentach w roku 1266. Jest to dokument wystawiony przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, w którym poświadcza on sprzedaż przez rycerza Sławomira części jego dóbr w Łososkowicach na rzecz Kapituły Krakowskiej. Ostatecznie po roku 1277 całe Łososkowice przeszły na własność krakowskiej Kapituły, stając się własnością duchowną. Taka sytuacja trwała aż do XIX wieku. Na podstawie zachowanych Akt Kapituły Krakowskiej można podjąć próbę opisu Łososkowic w XV i XVI wieku. I tak z dokumentów wystawionych w 1474 roku przez Kapitułę Krakowską Stanisławowi Świradzkiemu, ówczesnemu dzierżawcy Łososkowic wynika, iż w Łososkowicach znajduje się dwór kapitulny z budynkami w dobrym stanie wraz z przynależnymi mu ziemiami folwarcznymi podzielonymi na 3 części. Jest też w Łososkowicach młyn, karczma oraz dwie sadzawki rybne. Z kolei dokumenty wizytacyjne odnoszące się do lat trzydziestych XVI wieku, kiedy to dzierżawcą był Mikołaj Zamośćski, informują nas o nie zawsze korzystnych zmianach jakie zaszły w Łososkowicach. Widać to szczególnie w skargach miejscowych kmieci, którzy oświadczają wizytatorom:  „że mają stare, zrujnowane i zniszczone domy i nie wiedzą czy powinien je naprawiać dzierżawca czy Kapituła, wreszcie oskarżają dzierżawcę, że we wsi nie ma już karczmy i przez to wypada im włóczyć się, szukając piwa po sąsiednich wsiach.”

 

Po trzecim rozbiorze i likwidacji I Rzeczypospolitej, Łososkowice stały się na krótko, do roku 1815 częścią austriackiej prowincji Nowa Galicja, a następnie znalazły się po rosyjskiej stronie granicy. W okresie istnienia na wpół autonomicznego Królestwa Polskiego (1815 – 1831), majątek w Łososkowicach został przejęty przez władze państwowe. Łososkowice w roku 1827 były więc wsią rządową liczącą 15 domostw i 102 mieszkańców.

W okresie II Rzeczypospolitej (1918 - 1939), Łososkowice należały do Gminy Niedźwiedź w Powiecie Miechowskim. Według danych z roku 1925 w miejscowości istniało 25 budynków mieszkalnych, a zamieszkiwało ją 146 osób z których wszystkie były wyznania katolickiego.

W skład Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Łososkowice weszły, jako ostatnia tworząca ją miejscowość, w 1977 roku.

2018-07-17