Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Inspektor ds. zamówień publicznych - Joanna Hankus

Podinspektor- Ewelina Maśląg


II piętro, pokój nr 36
tel. 12 387 14 10 wewn. 23

e-mail: zam.pub@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. koordynowanie i nadzorowanie postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie Gminy oraz w miarę potrzeb udzielanie konsultacji i pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w celu zapewnienia zgodności realizowanych procedur z obowiązującymi przepisami;
  2. przeprowadzanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, przetargów ogłoszonych przez gminę;
  3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów;
  4. monitorowanie realizacji zawartych umów;
  5. planowanie wykonania inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych.

 

 

 

2024-01-29