Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Po raz pierwszy Maciejowice pojawiają się w zachowanych dokumentach historycznych w 1324 roku. Nazwa tej miejscowości jest nazwą patronimiczną wywodzącą się od nazwy osobowej pochodzenia chrześcijańskiego (<Maciej).

Przez wieki, Maciejowice zaliczane były do dóbr Kapituły Krakowskiej a ich parafią była Luborzyca. Dobrami tymi zarządzali dzierżawcy lub wyznaczeni przez Kurię zarządcy. U schyłku XVII wieku (ok. 1680 r.) wymieniane są Maciejowice jako wieś należąca do ówczesnego biskupa sufragana krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Na przełomie XVIII i XIX stulecia majątek w Maciejowicach dzierżawiony był przez rodzinę Wielopolskich ( m.in. Annę Wielopolską domniemaną fundatorkę figury św. Floriana w Maciejowicach).

Po upadku I Rzeczypospolitej znalazły się Maciejowice po austriackiej stronie granicy. Sytuację tę zmieniły postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (1814-1815), w wyniku których Maciejowice stały się nadgraniczną miejscowością, ale już po rosyjskiej stronie granicy i taką też pozostały aż do czasów I wojny światowej.

Nadgraniczne położenie Maciejowic odegrało ważną rolę w ich dziewiętnastowiecznej historii. Prawdopodobnie wpłynęło ono na to, iż już w roku 1827 stały się Maciejowice tzw. wsią rządową, która liczyła 20 domostw i 131 mieszkańców. Działał tutaj młyn wodny, a także niewielkie kamieniołomy. W drugiej połowie XIX wieku wszystkie grunty orne w Maciejowicach zostały już  rozparcelowane i stanowiły własność chłopską. Wspomniane położenie Maciejowic zdecydowało zapewne o usytuowaniu w tej miejscowości posterunku rosyjskiej straży granicznej. Liczebność żołnierzy carskich stacjonujących w Maciejowicach wzrosła po upadku Powstania Styczniowego (1863-1864).

W czasach II Rzeczypospolitej należały Maciejowice do Gminy w Luborzycy i Powiatu Miechowskiego. Według danych z roku 1925 miejscowość liczyła 397 mieszkańców i 55 budynków mieszkalnych. Działała tu szkoła, która w 1932 roku była szkołą powszechną, pięcioklasową, mieszczącą się w murowanym budynku.

 

W latach II wojny światowej w Maciejowicach organizowane były komplety tajnego nauczania, a wielu ich mieszkańców aktywnie włączyło się w działalność Batalionów Chłopskich. Wielką pomoc i wsparcie okazali mieszkańcy tej miejscowości wysiedlonym tu mieszkańcom Warszawy. Od  1973 roku Maciejowice należą administracyjnie do gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-17