Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Kornelia Łakomy
I piętro, pokój nr 12
tel. 12 387 14 10 wewn. 12, 12 387 11 51
Zadania realizowane na stanowisku pracy:
  1. przygotowanie projektu uchwały budżetowej Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także występowanie z inicjatywą zmian tych uchwał;
  2. czuwanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków;
  3. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
  5. wykonywanie zadań Kierownika Referatu Finansowego.

 

2018-11-16