Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2024-04-19
W dniu 19.04.2024 PSZOK - nieczynny
W związku z organizacją Eko pikniku DZIEŃ ZIEMI informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będzie nieczynny.
Zobacz więcej »
2024-04-16
II Eko Piknik
Zapraszamy Was na II Eko Piknik w naszej gminie! Budząca się do życia wiosna oraz porządki prowadzone przez społeczność lokalną w sołectwach, przypominają nam szczególnie o otaczającym nas środowisku, a także o zbliżającym się Dniu Ziemi, który obchodzony jest w kwietniu. Dlatego też gorąco Was zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu podczas EKO PIKNIKU na PSZOK już 19 kwietnia od godziny 16.00. Szczególnie gorąco zachęcamy także do udziału w konkursie pt. "EKOMODA". Regulamin konkursu w załączeniu. Wśród atrakcji wydarzenia zaplanowaliśmy: występy dzieci i młodzieży, • podsumowanie Akcji " Posprzątaj z Nami Małopolskę" • prezentacja i rozstrzygnięcie konkursu "EKOMODA" • punkt informacyjny programu " Czyste Powietrze" z poradami Ekodoradców • punkt dotyczący segregacji odpadów, • wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin Zapraszamy!
Zobacz więcej »
2024-04-19
II Turniej KGW
Przekazujemy informację o II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Racławicach, który odbędzie się dnia 25.05.2024r.
Zobacz więcej »
2024-04-18
Program „Ciepłe mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy (1)
Na podstawie złożonego wniosku do programu „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dotacje w kwocie 389 800 złotych na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem wsparcie finansowe otrzymają budynki wielorodzinne z terenu Gminy na wykonania zadania w postaci wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.
Zobacz więcej »
2024-04-18
Barszcz Sosnowskiego - dofinansowanie do jego usunięcia.
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymał informację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o uzyskaniu pełnej wnioskowanej kwoty, tj. 68 775,00 zł dotacji na zadanie dot. likwidacji roślin barszczu Sosnowskiego z terenów komunalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. Środki te stanowią 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”
W dniu 26 marca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”, w ramach działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu będzie możliwość kontynuacji zatrudnienia ekodoradców, którzy będą prowadzili akcje informacyjno – edukacyjne i spotkania z grupami opiniotwórczymi z zakresu ochrony klimatu, aktualizowali bazę CEEB, świadczyli szeroko pojęte poradnictwo związane m. in. ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego i aplikowaniem o środki na poprawę efektywności energetycznej, edukacji w zakresie oszczędności energii, OZE, możliwości dofinansowania, uchwały antysmogowej, korzyści płynących z wymiany kotłów węglowych, zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Ekodoradcy będą zachęcali mieszkańców do wymiany nieefektywnych kotłów grzewczych, dokonywania termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE. Dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym będzie świadczone doradztwo oraz będą rozpowszechniane i przekazywane akcesoria umożliwiające zwiększenie oszczędności w zakresie energii i wody np. żarówki LED, termostaty grzejnikowe, perlatory, reduktory prysznicowe czy ekrany grzejnikowe. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wyposażenie ekodoradców w profesjonalny sprzęt, ułatwiający działania doradcze, edukacyjne czy inwentarzowe np.: elektroniczny, mobilny terminal inwentaryzacji; kamerę termowizyjną; miernik jakości powietrza z wyświetlaczem. Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 zł: - dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85%; - środki własne: 88 235,29 zł tj. 15%.
Zobacz więcej »
2024-04-15
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – AKTUALNE STATYSTYKI 2024
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Zobacz więcej »
2024-04-10
ZUS - informacja w sprawie telefonicznych porad ekspertów
Przekazujemy informację od krakowskiego Oddziału ZUS w sprawie korzystania z telefonicznych porad ekspertów.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Iskry Niepodległej przy CKiP w Baranówce
Iskry Niepodległej już od 12 do 14 Kwietnia przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy zapraszamy na bezpłatne widowisko multimedialne.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Do II tury wyborów na Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeszli Pan Marek Jamborski z poparciem 3695 głosów oraz Pan Tomasz Urynowicz z liczbą uzyskanych głosów 2255.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-04-05
Pani Stanisława z Łuczyc skończyła 101 lat
W piątek, 5 kwietnia br. 101. urodziny obchodziła mieszkanka Łuczyc - Pani Stanisława Świerkowska. Z okazji tak dostojnego jubileuszu, życzenia w imieniu samorządu i mieszkańców gminy, złożył Jubilatce Wójt Gminy Marek Jamborski wspólnie z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Kałkus. Było niezmiernie miło ponownie spotkać się z Panią Stanisławą i zobaczyć, że nasza Jubilat-ka nadal cieszy się dobrym zdrowiem, a jej prawdziwą siłą w przezwyciężaniu trudności życia co-dziennego jest pomoc bliskiej jej sercu rodziny. Tak jak w roku ubiegłym, uroczystość uświetniła obecność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego członkinią była Pani Stanisława. Nie zabrakło też pięknego śpiewu zespołu ”Wspomnienie”. Zaproszeni goście odśpiewali Jubilatce „Dwieście lat!” Dziękujemy Jubilatce i Jej Rodzinie za spotkanie, to była sympatyczna, przepełniona życzliwością i radością wizyta. Szanownej Jubilatce jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Zobacz więcej »
2024-04-05
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Zobacz więcej »
2024-04-19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu dot. .: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wężerów – Przewóz,
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Krakowie o odmowie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu na prawach strony dot. .: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zobacz więcej »
2024-04-17
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zobacz więcej »
2024-04-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zastów 2024
Przekazujemy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zastów.
Zobacz więcej »
2024-04-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy
Zobacz więcej »
2024-04-03
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w Kocmyrzowie - 2024
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w Kocmyrzowie - 2024
Zobacz więcej »
2024-04-02
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wiktorowice - ODWOŁANE
Sołtys Wsi Wiktorowice odwołuje zebranie wiejskie zaplanowane na dzień dzisiejszy tj. ( 2.04.2024r.)
Zobacz więcej »
2024-04-02
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wiktorowice w dniu 2.04.2024
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że dnia 2.04.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 na działce gminnej w Wiktorowicach odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Nazewnictwo ulic. 2. Ogólne sprawy sołectwa. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Sołtys Stanisław Machnik
Zobacz więcej »
2024-03-26
Projekt ulic w Marszowicach do konsultacji
W związku z trwającymi pracami mającymi na celu nazewnictwo ulic i numerację porządkową nieruchomości położonych w obrębie Marszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca zamieszczamy projekt ulic do konsultacji przez mieszkańców na okres 10 dni. Jednocześnie informuje się mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze gminnej stanowiącej działki ewidencyjne nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131 – jest to przecznica od drogi powiatowej nr 2161K biegnąca w kierunku zachodnim do granicy obrębu geodezyjnego z miejscowością Sadowie (skrzyżowanie z ulicą Polną w miejscowości Sadowie), iż wskazana ulica nie może być nadana nazwą „Widokowa”. Nazwa ta została już nadana ulicy przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 220/2 w miejscowości Sadowie wzdłuż granicy obrębu geodezyjnego z miejscowością Marszowice na mocy Uchwały Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadowie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 3640. Numery porządkowe nieruchomości leżących przy ulicy Widokowej miejscowość Sadowie, zostały nadane zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - Dz.U. 2012 poz. 125). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125) zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2021 poz. 1368), lecz zasady numeracji nieruchomości pozostały bez zmian. Zgodnie z § 6 ust. 1 „Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n.” oraz ust. 11 pkt 1-3 „Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób: 1) numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód; 2) numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości; 3) numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi” (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - Dz.U. 2021 poz. 1368). Oznacza to, że początek numeracji nieruchomości leżących przy ulicy Widokowej w miejscowościach: Sadowie, Marszowice, Łuczyce i Goszcza bierze swój początek od granicy obrębu geodezyjnego między obrębami Marszowice oraz Sadowie i biegnie z stronę zachodnią. W związku z tym, gdyby przedmiotowa ulica biegnącej po działkach ewidencyjnych nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131 miała tożsamą nazwę (Widokowa) nie byłoby możliwości nadania numerów porządkowych nieruchomościom przy niej zlokalizowanym na odcinku: droga powiatowa 2161K – skrzyżowanie z ulicą Polną w miejscowości Sadowie. Ponadto dla każdej nazwanej ulicy tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych, w sposób zapewniający jego przestrzenną regularność oraz unikalność jego elementów. Mając na względzie dobro mieszkańców miejscowości Marszowice, których nieruchomości zlokalizowane są przy drodze, działkach ewidencyjnych nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131, zwracamy się z prośbą o zaproponowanie innej nazwy ulicy niż „Widokowa”, w terminie do dnia 05.03.2024r. Jeżeli propozycja taka nie zostanie przedstawiona w wyznaczonym czasie, w myśl art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40): „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: […] podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych” Rada Gminy podejmie uchwałę nadając nazwę wg własnego uznania, gdyż jest w swojej decyzji autonomiczna. Jednocześnie informuje się mieszkańców, których wnioski dotyczą nadania nazw ulicom prywatnym, iż przedmiotem wniosku musi być droga stanowiąca działkę drogową - wydzieloną geodezyjnie. Ponadto, gdy proponowana nazwa ulicy ma związek ze wskazaniem patrona, a patron ten nie figuruje w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Patroni naszych ulic” Gmina jest zobligowana zwrócić się do IPN o opinię, czy proponowana nazwa nie budzi zastrzeżeń między innymi w odniesieniu do treści Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. 2018 poz. 1103), co może znacznie wydłużyć procedurę nazewnictwa ulic w danym obrębie. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Luborzyca, 2024-03-25
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2024-03-25
LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
25 marca 2024 roku, odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej LV Sesji, która odbyła się 26 lutego br. Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski dokonał szczegółowego podsumowania najważniejszych zadań wraz z ich źródłami finansowania, realizowanych w kończącej się kadencji 2018-2024 oraz złożył wszystkim Radnym podziękowania za współpracę a w szczególności tym Radnym, którzy nie kandydują w nadchodzących wyborach do rady gminy - Małgorzata Doniec, Jadwiga Łach, Władysław Zięciak, Jan Małota. Specjalne słowa uznania skierował do Pani Małgorzaty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz aktywną pomoc i wsparcie inicjatyw służących budowaniu samorządu oraz do Radnych W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LV a LVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym okresie poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych. Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. - w sprawie uznania za zasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizując przyjęty porządek obrad Radni podjęli podczas obrad LVI Sesji kolejne uchwały. Były to uchwały: - w sprawie przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-03-20
Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 marca 2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV Sesji Rady Gminy. 2. Podsumowanie kadencji 2018-2024. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. 5. Rozpatrzenie skarg. 6. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 7. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Kontrola realizacji umów i kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg.
Zobacz więcej »
2024-03-20
Spotkanie podsumowujące kadencje Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18.03.2024r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące kadencję Gminnej Rady Seniorów. To było miłe wydarzenie, pełne wspomnień minionych wydarzeń i osób które odeszły, a także podziękowań dla samorządu i seniorów. Gminna Rada Seniorów to podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów samorządowych. Głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych. Nasza GRS liczy 21 członków, a jej Przewodniczącą została wybrana Danuta Sokół na sesji I inauguracyjnej w dniu 27.02.2019
Zobacz więcej »
2023-09-11
X Sesja Gminnej Rady Seniorów
W poniedziałek 11 września 2023 r. odbyła się X Sesja Gminnej Rady Seniorów. Rozpoczęła ją część proceduralna, w trakcie której przyjęty został porządek obrad. Następnie Przewodnicząca GRS Danuta Sokół przedstawiła informację na temat działalności Rady Seniorów w okresie międzysesyjnym oraz złożyła podziękowania wszystkim osobom, które okazały Radnym Seniorom pomoc w realizacji ich zadań. W dalszej części Sesji Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił prezentację obejmującą tematykę inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2022-2023, a Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Marzec przybliżył zebranym działania Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podczas obrad poniedziałkowej Sesji poruszono wiele tematów dotyczących spraw senioralnych, w tym min. sprawę „Kopert życia”, sposobów i form działalności seniorów w naszej gminie. Obecna na Sesji Kierownik GOPS Elżbieta Turek omówiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych oraz w imieniu Kierownika Klubu Senior + w Kocmyrzowie Magdaleny Tańskiej przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu. O funkcjonowaniu Klubu Seniora + w Zastowie mówiła jego Kierownik Sylwia Zawalska-Wierzbińska. W dalszej części Radni Seniorzy Teresa Wierzban i Teofil Witkowski przybliżyli obecnym działalność Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść”. Posiedzenie X Sesji GRS zakończyły interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.
Zobacz więcej »
2023-09-01
Zawiadomienie o X Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się X Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-04-17
IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 17.04.2023 roku odbyła się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. Na sesji wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Sekretarz Gminy Anna Szymczyk - Sierak oraz Kierownicy Klubów Seniorów w Zastowie i Kocmyrzowie, Panie Sylwia Zawalska - Wierzbińska i Magdalena Tańska, które przybliżały działalność kierowanych przez siebie jednostek i zaprosiły członków Gminnej Rady Seniorów do wspólnych działań.
Zobacz więcej »
2023-04-05
Zawiadomienie o IX Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 17.04.2023r.
Zawiadomienie: w dniu 17 kwietnia 2023r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-11-16
Zawiadomienie VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 21 listopada 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2022r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka) odbędzie się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł. Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej. Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy. Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu. Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-16
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA.
Dnia 15.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA”.
Zobacz więcej »
2024-04-12
Altana przy Szkole Podstawowej w Karniowie
Przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie powstała altana. Zadanie zostało wykonane dzięki współpracy sołectw Czulice i Karniów ( fundusze sołeckie ) oraz radzie rodziców i Dyrekcji szkoły. Łączny koszt zadania to 22 tyś zł.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-02-28
Trwają prace budowy wiat przystankowych
Trwają prace budowy wiat przystankowych w miejscowościach Goszcza, Marszowice i Wilków w związku z planowanym wydłużeniem linii 232 do miejscowości Wilków.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Podpisano umowę na działkę w celu wydłużenia lini do Wilkowa
W dniu 26.02.2024r. podpisana została umowa z Proboszczem Parafii z Luborzycy, dzięki której będzie możliwość budowy w Wilkowie pętli dla autobusów MPK. To pozwoli wydłużyć linię 232 Na mocy tej umowy Gmina będzie dysponowała działką na ten cel.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Rozpoczęto prace zwiazane z budową chodnika Sadowie-Goszcza
W dniu 26.02.2024 został przekazany teren budowy i rozpoczęły się prace związane z budową chodnika Sadowie - Goszcza. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zobacz więcej »
2024-02-22
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia
Zobacz więcej »
2024-02-21
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji
Zobacz więcej »
2024-02-21
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.
W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy . Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-11-29
Znaleziony piesek!
Znaleziono średniej wielkości rudego, przestraszonego pieska z czerwoną obrożą - Wola Luborzycka!
Zobacz więcej »
2023-11-29
Poszukiwany dom dla pieska!
Czarny piesek pilnie poszukuje nowego domu! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w artykule.
Zobacz więcej »
2023-08-08
Znaleziono pieska! (1)
06.08.2023 r. w Łuczycach znaleziono szczeniaka.
Zobacz więcej »
2023-08-07
3 młode kocięta poszukują domu!
3 kocięta w wieku około 3 miesięcy poszukują domu
Zobacz więcej »
2023-06-22
Znaleziono pieska!
W Goszycach znaleziono pieska!
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2024-04-19
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 kwietnia 2024 r. - II tura wyborów
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu ponownego głosowania w Wyborach Samorządowych tj. 21 kwietnia 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-04-19
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych - II tura wyborów
POSTANOWIENIE NR 516/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kocmyrzów- Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-18
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy - II tura
Informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2024r. tj. sobota, Gminna Komisja Wyborcza będzie pełniła dyżur w godzinach od 16.00 do 20:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, II piętro pok. 33. tel. 12 387 16 10 e-mail: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Warzecha
Zobacz więcej »
2024-04-18
Informacja o dyżurze urzędnika wyborzego II tura wyborów
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Mieczysława Bętkowskiego odbędzie się w dn. 19 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00-20.00 pod nr tel. +48 505-77-66-11 (adres e-mail: urz-120605-1@pkw.gov.pl).
Zobacz więcej »
2024-04-11
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego - gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-11
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego - gm. Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-10
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach; 7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 1.GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania; 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca w wyborach. UWAGA! Pełnomocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2024 roku. Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl , po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu ponownego głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych. Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa przygotowywany jest przez pracownika Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Przed pierwszym głosowaniem w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku stosownego oświadczenia pracownikowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionemu przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. dnia 21 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Zgoda na przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania 2.GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat, podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. UWAGA! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie obsługującego komisarza wyborczego. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania( tzw.II tura) w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 kwietnia 2024 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zgłoszenie może być złożone: a) ustnie - osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, b) na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, c) elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl po uwierzytelnieniu tej osoby, d) telefonicznie na numer telefonu: 12 357 81 00 w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego Co powinni zawierać zgłoszenie: Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a . Wyborca może w zgłoszeniu zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. 3.GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE LOKALU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, W TYM W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców . Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania. 4.KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. 5. PRAWO DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO I TRANSPORTU POWROTNEGO W GMINIE Wyborcy niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z : 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców jest ujęty ten wyborca; 2. lokalu wyborczego do miejsca w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2024 roku. Co powinno zawierać zgłoszenie: Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsce zamieszkania, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o ile posiada. Jeśli wyborca którego stan zdrowie nie pozwala na samodzielną podróż, oświadczenie o tym fakcie. Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00 Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wyborca który zgłosił zamiar korzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu, pisemnie lub formie elektronicznej. Więcej informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych można uzyskać pod adresem:https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowa
Zobacz więcej »
2024-04-09
Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Do II tury wyborów na Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeszli Pan Marek Jamborski z poparciem 3695 głosów oraz Pan Tomasz Urynowicz z liczbą uzyskanych głosów 2255. II tura odbędzie się 21 kwietnia. Frekwencja wyborcza w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wyniosła 58,65%. Dziękujemy każdemu, kto oddał swój głos. Radni wybrani do Rady Gminy w poszczególnych okręgach wyborczych: • Okręg wyborczy nr 1 Goszyce, Wilków - Sławomir Mentel – (310 głosów) • Okręg wyborczy nr 2 Łososkowice, Skrzeszowice – Mariusz Wąsowicz – (296 glosów) • Okręg wyborczy nr 3 Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki – Justyna Wachowska – (179 głosów) • Okręg wyborczy nr 4 Baranówka – Grzegorz Marzec – (310 głosów) • Okręg wyborczy nr 5 Luborzyca – Katarzyna Konewecka-Hołój – (247 głosów) • Okręg wyborczy nr 6 Goszcza, Marszowice, Sadowie – Radosław Zębala – (231 głosów) • Okręg wyborczy nr 7 Łuczyce – Katarzyna Foltyn – (314 głosów) • Okręg wyborczy nr 8 Łuczyce – Rafał Urbanowski – (157 głosów) • Okręg wyboczy nr 9 Prusy, Zastów – Anna Szlachta – (142 głosów) • Okręg wyborczy nr 10 Dojazdów – Artur Wójcik – (257 głosów) • Okręg wyborczy nr 11 Krzysztoforzyce – Antoni Trela – (140 głosów) • Okręg wyborczy nr 12 Czulice, Karniów – Paweł Gruchała – (207 głosów) • Okręg wyborczy nr 13 Pietrzejowice, Rawałowice – Andrzej Witek – ( 164 głosy) • Okręg wyborczy nr 14 Głęboka, Kocmyrzów – Zbigniew Pragnący – (224 głosy) • Okręg wyborczy nr 15 Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice – Leszek Kaczmarczyk – (180 głosów) • Radni wybrani do Powiatu Krakowskiego z okręgu Gmin Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki : • Tochowicz Michał – 2468 głosów • Monika Motyczyńska – 1817 głosów • Karol Pawełko – 942 głosów Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym radnym i życzymy sukcesów w realizacji zadań na rzecz naszej gminy.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety
Warunki przyznania diety Zgodnie z zapisami art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej. Uwaga !!! - Wypłata diety Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie wydane przez obwodową komisję wyborczą, o którym mowa powyżej. Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Zobacz więcej »
2024-04-05
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 7 kwietnia
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu głosowania w Wyborach Samorządowych - 7 kwietnia 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-04-05
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
POSTANOWIENIE NR 423/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-05
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2024r. tj. sobota, Gminna Komisja Wyborcza będzie pełniła dyżur w godzinach od 14.00 do 20:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, II piętro pok. 33. tel. 12 387 16 10 e-mail: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Warzecha
Zobacz więcej »
2024-04-04
INFORMACJA - dużur urzędnika wyborczego
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Mieczysława Bętkowskiego odbędzie się w dn. 5 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00-20.00 pod nr tel. +48 505776611 lub poprzez email: urz-120605-1@pkw.gov.pl.
Zobacz więcej »
2024-04-02
UWAGA ważna informacja
Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem procedurą ujęcia w stałym obwodzie głosowania w ostatnich dniach przed wyborami, przypominamy, że termin na wydanie decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wynosi 5 dni. Dlatego aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 03 kwietnia 2024 roku. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (parter) - pok.4 w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22
Zobacz więcej »
2024-03-28
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
POSTANOWIENIE NR 382/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kocmyrzów- Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-03-28
LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2024
Szanowni Mieszkańcy,przypominamy, iż w Wyborach Samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia 2024 r., obowiązuje wprowadzony w roku ubiegłym, przez Komisarza Wyborczego podział gminy na 20 obwodów głosowania: Dla przypomnienia publikujemy wykaz lokali wyborczych: Obwód 1 - Goszyce - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce ul. Tadeusza Kościuszki 95, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 2 - Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki - Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki ul. Szkolna 1, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 3 - Goszcza, Sadowie, Marszowice - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 4 – Łuczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 5 – Zastów - Świetlica Wiejska w Zastowie, Zastów ul. Tadeusza Kościuszki 103, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 6 – Dojazdów - Świetlica Wiejska w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakowska 114, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 7 – Karniów - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 8 – Pietrzejowice – Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, Obwód 9 – Kocmyrzów – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115 Obwód 10 – Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 11 – Baranówka – Centrum Kultury I Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, Baranówka ul. Chlebowa 2 Obwód 12 – Luborzyca - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Luborzyca ul. Jagiellońska 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 13 – Wilków - Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilków ul. Dworska 1, Obwód 14 – Skrzeszowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, Skrzeszowice ul. Leśna 7 Obwód 15 – Łososkowice - NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny Łososkowice 34, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 16 – Prusy - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, Prusy ul. Niepodległości 12, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 17 – Krzysztoforzyce - Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, Krzysztoforzyce ul. Parkowa 6 Obwód 18 – Czulice – Świetlica wiejska w Czulicach, Czulice 50 Obwód 19 – Rawałowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A Obwód 20 – Głęboka - Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad
Zobacz więcej »
2024-03-21
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
POSTANOWIENIE NR 309/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-03-21
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-21
POSTANOWIENIE o posiedzeniach OKW
POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-19
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Powiatu
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Krakowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2024
POSTANOWIENIE NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2024
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2024
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy o przyznanych numerach list kanydatów na radnych w wyborach
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - 2024
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o:
Zobacz więcej »
2024-03-22
2024 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Zobacz więcej »
2024-03-13
2024 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca br. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory te zostały zarządzone na niedzielę 9 czerwca 2024 r. Załącznikiem do postanowienia jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.
Zobacz więcej »
2022-04-14