Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2024-06-17
Ostrzeżenie Meteorologiczne o upale 2 stopnia w dniach 18.-19.06.2024r.
Ostrzeżenie Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o upale 2 stopnia w dniach 18.-19.06.2024r.
Zobacz więcej »
2024-06-14
KARTY UŻYTKOWNIKA PSZOK - informacje
Informujemy, że trwa wydawanie magnetycznych kart użytkownika PSZOK. Dotychczas kartę odebrało już ponad 1 550 Właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypominamy, że od dnia 01.07.2024 r. skorzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie możliwy jedynie za okazaniem karty. Prosimy osoby, które złożyły deklarację w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o zaplanowanie krótkiej wizyty w naszym urzędzie (pok. 23 D I piętro) celem odbioru karty, której aktywacja poprzedzona jest wypełnieniem krótkiego wniosku.
Zobacz więcej »
2024-06-14
Nieodpłatna pomoc prawna 2024
Zamieszczamy informację o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krakowskiego.
Zobacz więcej »
2024-06-13
XX jubileuszowy Powiatowy Dzień Seniora
Klub Seniora+ w Zastowie oraz Senior + w Kocmyrzowie reprezentowały naszą gminę na Powiatowym Dniu Seniora w dniu 9.06.2024r. w Więckowicach. W wydarzeniu uczestniczył także Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z samorządowcami i radnymi z Powiatu Krakowskiego. Obecni byli także podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Prusach. Miło nam poinformować, że stoisko naszych seniorów uzyskało wyróżnienie jako jedno z pięciu na 17 reprezentacji gmin. Powiatowy Dzień Seniora już po raz XX został zorganizowany. W wydarzeniu udział biorą seniorzy z powiatu krakowskiego, którzy reprezentują swoje stoiska z rękodziełem i wyrobami cukierniczymi i innymi przysmakami. Ponadto, na zebranych czekał szereg atrakcji, m. in. występy artystyczne, mecz pomiędzy Salezjanami, a drużyną samorządowców. Obecna była również Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, która omawiała zagrożenia dla seniorów związane z nowoczesnymi technologiami. Dziękujemy naszym klubom seniorów pod kierownictwem Pań Magdaleny Tańskiej i Sylwii Zawalskiej - Wierzbińskiej za aktywność i promowanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na szczeblu powiatowym.
Zobacz więcej »
2024-06-11
XXV Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
Orkiestra „Kosynierzy” z Luborzycy i Orkiestra dęta TON z Goszczy nagrodzone na XXV Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. W dniu 9.06.2024r. ponad 30 orkiestr z całej Małopolski i okolic zmierzyło się w konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach. Naszą gminę reprezentowały Orkiestra „Kosynierzy” z Luborzycy oraz Orkiestra dęta TON z Goszczy Z ogromną przyjemnością informujemy, że Orkiestra Dęta Ton z Goszczy otrzymała wyróżnienie za najlepsze wykonanie marsza, a Orkiestra „Kosynierzy” z Luborzycy Młodzi Kosynierzy zajęła II miejsce w kategorii "orkiestry o składzie małym", oraz II miejsce w kategorii "orkiestry o składzie średnim". W swoim repertuarze orkiestry zaprezentowały marsze, utwory rozrywkowe, muzykę klasyczną i filmową. Było skocznie, nostalgicznie, patriotycznie i wzniośle. W Jury w zasiadali Justyna Chmielek-Korbut, Jarosław Praszczałek, Wojciech Kwiatek. Serdecznie gratulujemy naszym orkiestrom i dziękujemy za tak piękne promowanie naszej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-06-11
Europejski Zielony Tydzień - „Oszczędzajmy wodę!”
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Zielony Tydzień #EUGreenWeek pod hasłem - „Oszczędzajmy wodę!”, organizowanego w dniach od 3 czerwca do 7 czerwca 2024 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to wydarzenie poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska i stanowi wyjątkową okazję do promowania działań służących ochronie środowiska. Ekodoradcy z Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniu 06.06.2024 roku w ramach kampanii odwiedzili uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Prusach. Zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi na temat ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody oraz ochrony powietrza. Uczniowie dowiedzieli się jak dbać o środowisko, co można zrobić, a co ograniczyć, aby świat stawał się lepszym miejscem do życia dla wszystkich.
Zobacz więcej »
2024-06-13
XII Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - za nami
W piątek 7 czerwca br. punktualnie o godzinie 15.00 rozpoczęło się największe wydarzenie kulturalne organizowane w naszej gminie czyli XII Dni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Otwarcie to miało charakter symboliczny, bowiem już od godzin porannych trwały XXXIII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które już od kilku lat stanowią integralną część pierwszego dania naszego gminne święta, jakimi są Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-06-12
XXXIII IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
W piątek 7 czerwca 2024 r. już po raz XXXIII odbyły się, zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które zgodnie z tradycją są imprezą, nie tylko o charakterze sportowym, ale i patriotycznym. Tegoroczne Igrzyska rozpoczęły obchody Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, których stanowią one integralną część. Rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, którą prowadził proboszcz parafii w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher wraz z ks. Andrzejem Orlikowskim, proboszczem parafii w Goszczy oraz ks. Tadeuszem Walkoszem, proboszczem parafii Prusy. Patriotyczna część uroczystości, która odbyła się pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę w Luborzycy, rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrał ppłk Krzysztof Rybicki, który wspomniał zmarłego żołnierza sierż. Mateusza Sitka ranionego na granicy polsko-białoruskiej, którego pamięć uczczono symboliczną „minutą ciszy”. Następnie Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską powitała uczestników Igrzysk i przybyłych na uroczystość Gości, wśród których byli m.in.: Posłanka na Sejm RP Jagna Marczułajtis-Walczak, Radni Powiatu Krakowskiego: Monika Motyczyńska i Karol Pawełko, Pierwszy Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek, Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesława Wójcika,Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Grzegorz Marzec, była wieloletnia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,Komendant Komisariat Policji w Słomnikach podinspektor Marek Kyzioł,Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk – Sierak, ppłk Krzysztof Rybicki, płk Bolesław Wiss wraz małżonką, dr Renata Busz, mjr Ryszard Wojda, płk Stanisław Balawender, płk Włodzimierz Kurek, płk Tadeusz Krzywda, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koła Nr 33 w Krakowie płk Zygmunt Siudak, Prezes Koła Nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego płk Witold Busz, kpt. Tomasz Otrębski - Prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Weterani Misji Pokojowych ONZ:star. chorąży sztab. Mirosław Szopiński, star. chorąży sztab. Jan Krawiec, star. szeregowy Józef Mołoń, proboszczowie Parafii w Luborzycy, Goszczy i Prusach, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Zbigniew Wawro, Komendant OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej Szwajca, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP druh Krzysztof Malik, Prezes Koła Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej Chytry, Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, a także przedstawiciele sponsorów firm:”Ekler”, „Wod-kan”, „Termoszkło”, „Struzik”. Po zakończonym powitaniu Gości, krótki rys historyczny, poświęcony historii walk mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń II wojny światowej, przedstawił historyk-regionalista Jerzy St. Kozik. Kanwą opowieści o tym tragicznym okresie naszych dziejów była 80 rocznica tragicznych wydarzeń w Łęgu, w trakcie których śmierć poniosło trzech partyzantów Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”: Leszek Korol „Chrystian”, Henryk Walczak „Waligóra” i Zygmunt Szewczyk „Tygrys”, mieszkańców ówczesnej Gminy Luborzyca oraz trzech „Cichociemnych”, żołnierzy polskich wyszkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych (dywersja, sabotaż, wywiad, działania partyzanckie), wysyłanych do okupowanej Polski z Wielkiej Brytanii: ppor. Bronisław Kamiński „Golf”, ppor. Włodzimierz Lech „Powiślak” i ppor. Józef Wątróbski. Ich mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Luborzycy. Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesław Wójcik, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, a także złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych XXXIII Igrzysk, które mają, co mocno zaakcentował w swoich słowach pan Wiesław Wójcik: „swój wymiar nie tylko sportowy ale i patriotyczny”. Jako ostatni głos zabrał ppłk Krzysztof Rybicki odczytał okolicznościowy list skierowany przez generała broni dr Adama Joksa do uczestników Igrzysk. Po zakończonym wystąpieniu, oficer Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, po zakończeniu którego żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej oddali salwę honorową. Dopełnieniem Apelu był odczytany przez uczennicę SP im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Julię Kitę był „Apel Pokoju”, po którym, w asyście żołnierzy Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożone zostały przez uczestników uroczystości symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Wiązanki te złożyli: Radni Powiatu Krakowskiego, władze samorządowe gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Małopolski Kurator Oświaty wraz z Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, weterani Misji Pokojowych ONZ i organizacji wojskowych, przedstawiciele Koła Nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego przedstawiciele OSP z księdzem kapelanem Andrzejem Orlikowskim, delegacja Policji, Koło Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz przedstawiciele szkół i organizatorzy igrzysk. Zakończenie pierwszej, mającej charakter patriotyczny, części Gminny Igrzysk było zapalenie pochodni z ogniem olimpijskim, którą następnie, na stadion sportowy w Baranówce, przeniósł jeden z uczestników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Tomasz Cygan. Sportową część Igrzysk na boisku sportowym w Baranówce rozpoczęło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Następnie z krótkimi wystąpieniami do uczestników Igrzysk zwrócili się Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek oraz pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk Szkół Podstawowych profesor Eligiusz Madejski. W dalszej części uroczystości rozpoczęcia XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych nastąpiła dekoracja odznaczeniami osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju sportu, w naszym lokalnym środowisku. Tę część uroczystości poprzedziła symboliczna „minuta ciszy”, którą uczczono Pamięć honorowego Prezesa Małopolskiego Zrzeszenia LZS Mieczysława Nowakowskiego, wielkiego przyjaciela Igrzysk i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po tej uroczystej „chwili” płk Zygmunt Siudak odznaczył brązowym Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia w Luborzycy Stanisława Turka. Następnie w imieniu Zarządu Głównego LZS profesor Eligiusz Madejski odznaczył: Odznaką Zasłużony Działacz LZS: gen. broni dr Adama Joksa (w imieniu Generała odznaczenie odebrał płk Krzysztof Rybicki) oraz panią Małgorzatę Doniec Złotą Odznaką Honorową LZS: płk Marka Kołacza, płk Włodzimierza Kurka, płk Witolda Busza Srebrną Odznaką Honorową LZS: st. chor. sztab. Mirosława Szopinskiego, st. chor. sztab. Jana Krawca, st. szer. Józefa Mołonia. Następnie Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik, z okazji XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uhonorował specjalnymi, okolicznościowymi podziękowaniami następujące osoby i organizacje: Dowódcę Garnizonu Kraków gen. armii dr Adam Joksa, Dowódce 5 Pułku Dowodzenia płk Mariusza Toporka, Dyrektora Stanisława Turka, panią Annę Turek, płk Bolesław Wiss, panią Renatę Wiss, płk Zygmunta Siudaka, płk Włodzimierza Kurka, płk Marka Kołacza, płk Witolda Busza, płk Tadeusza Krzywdę, płk Stanisława Balawendera, ppłk Krzysztofa Rybickiego, mjr Ryszarda Wojdę, kpt.Tomasza Otrębskiego, podinsp. Marka Kyzioła, st. chor. sztab. Mirosława Szopinskiego, st. chor. sztab. Jana Krawca,st. szer. Józefa Mołonia, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, druha Andrzeja Szwajcę, druha Zbigniewa Wawro,druha Krzysztofa Malika oraz pana Andrzeja Chytrego. Po zakończonej ceremonii dekoracji przyszedł czas na występy artystyczne. Zgromadzonej publiczności swoje niebagatelne umiejętności zaprezentował publiczności zespół cheerleaderek. Ostatnim akordem oficjalnej części zawodów w Baranówce było uroczyste otwarcie XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez Zastępcę Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesława Wójcika. Po tym zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się najważniejsza dla młodych zawodników sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce rywalizowali oni w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 60m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 m dziewczęta i 600m chłopcy), biegi sztafetowe, biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską oraz Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostateczna klasyfikacja drużynowa XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia się następująco: I miejsce – SP. im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy III miejsce – SP. im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy IV miejsce - SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach V miejsce – SP. im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach VI miejsce – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach VII miejsce – SP. Pietrzejowice VIII miejsce – SP. im . Adama Mickiewicza w Karniowie IX miejsce – SP. Maciejowice Wyniki klasyfikacji indywidualnej: Bieg przełajowy 400 m – dziewczęta I miejsce – Marika Brodowska -SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – Izabela Bardziej – SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach III miejsce – Wiktoria Wójcik - SP. im. T. Kościuszki w Goszycach Bieg przełajowy 600 m – chłopcy I miejsce – Benjamin Zębala – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy II miejsce – Szymon Rusin - SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy III miejsce – Tomasz Cygan – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy Bieg na dystansie 60 m – dziewczęta I miejsce – Marika Brodowska -SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – Julia Samek – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy III miejsce – Joanna Cieślak – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy Bieg na dystansie 60 m – chłopcy I miejsce – Oskar Nowak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy II miejsce – Krzysztof Senderski – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy III miejsce – Daniel Janeczek – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy Bieg po kopercie – dziewczęta I miejsce – Natasza Stawiarska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – Anna Kolanowska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy III miejsce – Oliwia Dorak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy Bieg po kopercie – chłopcy I miejsce – Mikołaj Gomuliński – SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach II miejsce – Dawid Frań – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy III miejsce – Sebastian Stefańczyk – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy Bieg sztafetowy – chłopcy I miejsce – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy III miejsce – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy Bieg sztafetowy – dziewczęta I miejsce – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy III miejsce – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy Rzut piłką lekarską – dziewczęta I miejsce – Blanka Brodowska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – Oliwia Chomik – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach III miejsce – Maja Przecherska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy Rzut piłką lekarską – chłopcy I miejsce – Bartłomiej Marzec – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy II miejsce – Wojciech Stec – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy III miejsce – Musa Kochan – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach Skok w dal z miejsca - dziewczęta I miejsce – Magdalena Chudziak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy II miejsce – Maria Przecherska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy III miejsce – Blanka Brodowska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy Skok w dal z miejsca – chłopcy I miejsce – Wojciech Stec – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy II miejsce – Filip Harmaj - SP. Pietrzejowice III miejsce – Sebastian Stefańczyk – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy , która wyprzedziła drużyny Szkoły Podstawowej z Goszyc (II miejsce) i Szkoły Podstawowej z Prus (III miejsce). Tuż przed dekoracją medalami i pucharami profesor Eligiusz Madejski odczytał list skierowany do organizatorów i władz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po odczytaniu listu wręczone zostały honorowe puchary dla wszystkich szkół biorących udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla najlepszych zawodników, zwycięzców poszczególnych konkurencji. Ponadto państwo płk Bolesław Wiss i Renata Wiss ufundowali specjalne nagrody dla wszystkich zawodników, którzy zajęli IV miejsce w poszczególnych konkurencjach. Z kolei płk Marek Kołacz uhonorował zawodników pamiątkowymi odznakami przywiezionymi z Włoch z uroczystości obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. W klasyfikacji generalnej medale i puchary wręczyła szkołom uczestniczącym w zawodach Poseł na Sejm RP Jagna Marczułajtis-Walczak. Zwycięzców konkurencji indywidualnych uhonorowali m.in. Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy Anna Szymczyk – Sierak oraz Karol Pawełko - Radny Powiatu Krakowskiego. Po zakończonej ceremonii dekoracji pani Jagna Marczułajtis-Walczak uroczyście zamknęła XXXIII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” - Luborzyca 2024.
Zobacz więcej »
2024-06-03
Zastrzeżenie numeru PESEL
Zastrzeżenie numer PESEL to usługa, która ma zapewnić zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z nielegalnego wykorzystania ich danych. Ograniczy zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań na cudzy rachunek, takich jak kredyty, pożyczki czy umowy sprzedaży nieruchomości. W ramach usługi mObywatel możesz szybko i łatwo zastrzec swój PESEL. Zastrzec numer PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty. W razie potrzeby możesz sprawnie cofnąć zastrzeżenie, a następnie zastrzec swój numer PESEL ponownie. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane. W aplikacji sprawdzisz również historię zastrzeżeń oraz weryfikacji statusu. Pamiętaj, że po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać. Na przykład gdy załatwiasz sprawy urzędowe, idziesz do lekarza, kupujesz leki czy bilety lotnicze. Od 1 czerwca 2024 roku banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzania rejestru PESEL. Jeśli na przykład udzielą one pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności. Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać również za po-mocą : e-usługi przez portal www.gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy. W Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL przyjmowane są na parterze w pok. Nr 4. W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku należy przedstawić pracownikowi dowód osobisty lub paszport, a cudzoziemiec okazuje dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestru-je zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń tych nume-rów i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrze-żenia albo cofnięcia zastrzeżenia. W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa wówczas w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograni-czoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator. Należy pamiętać, że zastrzeżenia nr PESEL dokonuje się również z urzędu w przypadku: • unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (cofnięcie zastrzeżenia będzie wówczas możliwe tylko na wniosek); • rejestracji w rejestrze PESEL danych o zgonie. Więcej informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22 lub pod adresem: www.gov.pl Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL na stronie www.info.mObywatel.gov.pl.
Zobacz więcej »
2024-06-03
Podwójne święto strażackie w Skrzeszowicach
Niedziela 2 czerwca 2024 r. była wyjątkowym dniem dla druhów z jednostki OSP Skrzeszowice. Tego dnia w Skrzeszowicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystością poświęcenia dwóch samochodów strażackich, które w ostatnim czasie znalazły się na wyposażeniu jednostki ze Skrzeszowic. Samochody te to: średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN i lekki samochód Renault Trafic Uroczystości w Strzeszowicach rozpoczęła uroczysta Msza święta, która została odprawiona przez księdza kanonika Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy i kapelana ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła strażacka orkiestra dęta „TON”, działająca przy OSP Goszcza.
Zobacz więcej »
2024-06-03
Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
W dniu 28 maja w Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „English Speaking Countries”. Konkurs ten organizowany był pod patronatem Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 59 uczniów z sześciu szkół podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy, Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie. Konkurs „English Speaking Countries” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, którzy rywalizowali w dwóch grupach wiekowych – klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. 18 kwietnia o godzinie 9.00 uczniowie - w formie pisemnej - odpowiadali na pytania dotyczące kultury krajów anglojęzycznych. W tym roku szkolnym sprawdzana była wiedza uczniów na temat Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa. Wyniki konkursy przedstawiają się w następujący sposób (w grupie młodszej dwóch uczniów zajęło ex aequo drugie miejsce): Grupa młodsza (klasy IV-VI) 1. Szymon Król - SP im. A. Mickiewicza w Karniowie 2. Piotr Rembis - SP w Pietrzejowicach i Jakub Święch - SP im. 600-lecia UJ w Luborzycy 3. Joanna Cieślak SP im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy Grupa starsza (klasy VII-VIII) 1. Julia Machnik - SP im. 600-lecia UJ w Luborzycy 2. Tomasz Cygan - SP im. 600-lecia UJ w Luborzycy 3. Zuzanna Kulisa - SP im. 600-lecia UJ w Luborzycy Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy do przyszłorocznej edycji konkursu.
Zobacz więcej »
2024-05-29
Zmiana terminu wywozu odpadów w Baranówce i Sulechowie
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 30.05.2024 roku przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów ( zmieszane i BIO ) w miejscowościach: Baranówka i Sulechów. Odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 01.06.2024 roku. Komentarze
Zobacz więcej »
2024-05-29
Poświęcenie samochodów ratowniczo-gasniczych oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszowicach, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca serdecznie zapraszają na uroczystość poświęcenia nowych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych oraz Gminne obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 2 czerwca 2024r. o godz. 15.00 przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach.
Zobacz więcej »
2024-05-21
Dzień dziecka w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca 2024r. od godz. 15.00 przy Centrum Kultury i Promocji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W programie Darmowe dmuchańce, animacje, gry i zabawy, 120 darmowych porcji lodów, kolorowe proszki holi. Serdecznie zapraszamy.
Zobacz więcej »
2024-05-21
„Bez wolności trudno nam żyć”
„Bez wolności trudno nam żyć” to tytuł cyklu koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wspólnie z centrami kultury działającymi w gminach tworzących wspomniane stowarzyszenie. W naszej gminie takie wydarzenie odbędzie się 26 maja o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. Serdecznie zapraszamy.
Zobacz więcej »
2024-05-21
Czas podsumowań w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa
Dobiega końca okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2015-2024. Dla naszego Stowarzyszenia ostatnie miesiące to czas podsumowań oraz wielu wydarzeń. Wiosenny, sobotni dzień 27 kwietnia 2024r. obfitował w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach w wiele emocji, wrażeń i atrakcji. Tego dnia odbyły się dwa ważne dla naszego Stowarzyszenia wydarzenia: ósma już edycja Wiosennego Festiwalu Kulinarnego oraz Konferencja podsumowująca i promująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2015-2024. I tak w ramach podsumowania chcielibyśmy się pochwalić, że udało nam się przeprowadzić 13 naborów na działania przedsiębiorcze (podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej), w ich wyniku podpisanych zostało 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 3 273 537,99 zł. Działanie z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz społeczno-kulturalnej cieszyło się również dużym zainteresowaniem. Efektem 11 konkursów z tego zakresu było podpisanie 20 umów o łącznej wartości 5 530 998,45 zł. Konkursy na tzw. projekty grantowe przyniosły następujące efekty: Grant „Publikacje”: 13 umów o łącznej kwocie dofinansowań 132 340,00 zł, Grant „Lokalne Dziedzictwo kulturowe”: 15 umów o wartości 382 289,80 zł, Grant „Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna”: 6 umów o wartości 226 212,00 zł, Grant „Edukacja i Ekologia”: 7 umów o wartości 117 864,30 zł. Wszystko to w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Dzięki powyższym projektom i inicjatywom możecie Państwo korzystać m.in. z nowych lub ulepszonych placów zabaw, terenowych siłowni czy boisk sportowych, możecie cieszyć oko pięknymi strojami regionalnymi, słuchać muzyki ludowej czy zaczytywać się w lokalnej historii. Nowopowstałe i rozwinięte lokalne firmy sprawiły, że w bliskim sąsiedztwie mamy dostęp do wielu innowacyjnych produktów i usług. Nasze Stowarzyszenie zrealizowało również 3 projekty własne: „Spichlerz Koronny – wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”, „Lokalności – targi produktów lokalnych” oraz „Śladami Korony – film promujący zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”. Z kolei w ramach realizacji projektów współpracy z zaprzyjaźnionymi lokalnymi grupami działania z terenu Polski udało się wdrożyć również 3 przedsięwzięcia: „Multicel – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”, „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów” oraz „Dziedzictwo kulinarne naszą atrakcją”. W ramach corocznej certyfikacji znakiem jakości Spichlerz Koronny - wyróżnienie to zostało przyznane łącznie 46 lokalnym produktom i usługom. Miłym akcentem konferencji było wręczenie reprezentantom naszych sześciu członkowskich gmin, czyli Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Słomniki, Wielka Wieś oraz Zielonki, symbolicznych statuetek z podziękowaniami. Okolicznościowymi dyplomami za wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz całokształt działań na rzecz mieszkańców naszego obszaru uhonorowani zostali przedstawiciele od wielu już lat współpracujących z nimi organizacji pozarządowych, lokalni działacze, członkowie i sympatycy „Korony”. W czasie trwania konferencji w sąsiedniej, niezwykle gwarnej i kolorowej sali odbywała się kolejna już ósma edycja Wiosennego Festiwalu Kulinarnego wraz z konkursem potraw. Po raz kolejny Panie i Panowie z dziesięciu podkrakowskich Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich wznieśli się na wyżyny swoich kulinarnych i artystycznych możliwości. Jury konkursowe w składzie: pani Ewa Wachowicz- producentka, dziennikarka oraz znana autorka programów kulinarnych, pan Marcin Polus -uznany szef kuchni i Prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, dr sztuki Iwona Siwek – Front – artysta-plastyk, dr Mariusz Front – Dziekan wydziału Intermediów ASP, zmierzyli się z nie lada wyzwaniem podczas oceny i wyboru najlepszych potraw. Po długich i burzliwych naradach Jury zdecydowało o przyznaniu następujących nagród: I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Wężerowie; II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Prusach; III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej. Przyznano również siedem równorzędnych wyróżnień dla następujących Kół: KGW w Batowicach; KGW Cud Miód Pękowice; KGW z Koźlicy; KGW z Żydowa; KGW w Łuczycach; KGW z Ratajowa; KGW Zespół Wierzchowianie. Jeszcze raz dziękujemy samorządowi Województwa Małopolskiego, samorządom naszych członkowskich gmin, centrom kultury, organizacjom pozarządowym, lokalnym przedsiębiorcom oraz wszystkim naszym przyjaciołom za Waszą pracę, energię i wparcie! Bez Was nie byłoby efektów naszych działań. Tymczasem czeka nas wiele nowych wyzwań i projektów. Liczymy na Wasze zaangażowanie w ich wdrażaniu już w nowym okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Zobacz więcej »
2024-06-17
Marszowice - projekt ulic
W związku z wolą Mieszkańców wsi Marszowice oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Marszowice dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Marszowice. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Marszowice uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-06-13
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od deycji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę - dot. zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-06-11
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zobacz więcej »
2024-06-11
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zobacz więcej »
2024-06-10
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zobacz więcej »
2024-06-03
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony.
Zobacz więcej »
2024-05-27
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-04-23
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2024-05-08
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy kadencja 2024/2029
Pan Grzegorz Marzec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2024-06-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.06.2024r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.06.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Paweł Gruchała
Zobacz więcej »
2024-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.06.2024r. o godz. 14.00
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18.06.2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Zbigniew Pragnący
Zobacz więcej »
2024-06-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 17.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 17.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Leszek Kaczmarczyk
Zobacz więcej »
2024-06-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 14.06.2024r. o godz. 8.30
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 14.06.2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Rozpatrzenie maila. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Radosław Zębala
Zobacz więcej »
2024-06-07
Informacja Komisji Budownicta i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 10.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozwój sieci kanalizacyjnej na lata 2024-2029 - analiza dotychczasowych inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Konewecka-Hołój
Zobacz więcej »
2024-03-20
Spotkanie podsumowujące kadencje Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18.03.2024r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące kadencję Gminnej Rady Seniorów. To było miłe wydarzenie, pełne wspomnień minionych wydarzeń i osób które odeszły, a także podziękowań dla samorządu i seniorów. Gminna Rada Seniorów to podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów samorządowych. Głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych. Nasza GRS liczy 21 członków, a jej Przewodniczącą została wybrana Danuta Sokół na sesji I inauguracyjnej w dniu 27.02.2019
Zobacz więcej »
2023-09-11
X Sesja Gminnej Rady Seniorów
W poniedziałek 11 września 2023 r. odbyła się X Sesja Gminnej Rady Seniorów. Rozpoczęła ją część proceduralna, w trakcie której przyjęty został porządek obrad. Następnie Przewodnicząca GRS Danuta Sokół przedstawiła informację na temat działalności Rady Seniorów w okresie międzysesyjnym oraz złożyła podziękowania wszystkim osobom, które okazały Radnym Seniorom pomoc w realizacji ich zadań. W dalszej części Sesji Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił prezentację obejmującą tematykę inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2022-2023, a Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Marzec przybliżył zebranym działania Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podczas obrad poniedziałkowej Sesji poruszono wiele tematów dotyczących spraw senioralnych, w tym min. sprawę „Kopert życia”, sposobów i form działalności seniorów w naszej gminie. Obecna na Sesji Kierownik GOPS Elżbieta Turek omówiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych oraz w imieniu Kierownika Klubu Senior + w Kocmyrzowie Magdaleny Tańskiej przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu. O funkcjonowaniu Klubu Seniora + w Zastowie mówiła jego Kierownik Sylwia Zawalska-Wierzbińska. W dalszej części Radni Seniorzy Teresa Wierzban i Teofil Witkowski przybliżyli obecnym działalność Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść”. Posiedzenie X Sesji GRS zakończyły interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.
Zobacz więcej »
2023-09-01
Zawiadomienie o X Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się X Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-04-17
IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 17.04.2023 roku odbyła się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. Na sesji wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Sekretarz Gminy Anna Szymczyk - Sierak oraz Kierownicy Klubów Seniorów w Zastowie i Kocmyrzowie, Panie Sylwia Zawalska - Wierzbińska i Magdalena Tańska, które przybliżały działalność kierowanych przez siebie jednostek i zaprosiły członków Gminnej Rady Seniorów do wspólnych działań.
Zobacz więcej »
2023-04-05
Zawiadomienie o IX Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 17.04.2023r.
Zawiadomienie: w dniu 17 kwietnia 2023r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-11-16
Zawiadomienie VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 21 listopada 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2022r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka) odbędzie się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-06-17
Zadania dofinansowane z Rządowego Progarmu Odbudowy Zabytków - postępowania w toku
Trwają postępowania na następujące zadania : ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach” Zachęcamy wykonawców do składania ofert! Szczegóły: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ Zadania dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zobacz więcej »
2024-06-13
Boisko w Krzysztoforzycach zostanie zmodernizowane!
W dniu 06 czerwca 2024 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Kwota zadania to 96 124,50 zł, a planowany termin realizacji zadania jest do 05.08.2024 r. W postępowaniu został wybrany Wykonawca GREENSPORT Anna Straszewska ul. Tartaczna 14, 32 – 312 Międzybrodzie Bialskie Zakres prac obejmie: - demontaż nawierzchni boiska; - demontaż urządzeń; - utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; - wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; - montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; - uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” Linki: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413...
Zobacz więcej »
2024-05-24
"Zapytanie ofertowe" dot. "prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego p. w. Świętego Mikołaja w Czulicach” Dnia 24.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Mikołaja, Czulice 31, 32 010 Kocmyrzów, reprezentowana przez: Ks. Proboszcza - Kazimierz Szarek wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2468625,zapytanie-ofertowe-parafii-czulice-pn-prace-konserwatorskie-przy-elewacji-kosciola-parafialnego-pw-s.html
Zobacz więcej »
2024-05-23
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zobacz więcej »
2024-05-22
Zakończona budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańcow w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszacą
Zakończyła się inwestycja pn. Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą W ramach tej inwestycji: - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Dojazdowie o pojemności 250m3, który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem. Oprócz zwiększenia pojemności magazynowania wody, w ramach tej inwestycji została również wybudowana hydrofornia, która z wykonana siecią wodociągową (ponad 200 mb) utworzy strefę zapewniającą odpowiednie ciśnienie w sieci w rejonie zbiornika - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Łuczycach o pojemności 500 m3 który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem celem zwiększenia magazynu wody. Pojemność magazynowania wody zwiększy nam się z 300 m3 do 800 m3. Całkowita wartość obydwu inwestycji: 4 909 671,09 zł brutto Dofinansowanie: 4 664 187,54 zł brutto Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-05-21
Zapytanie ofertowe dla zadania: "Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izloacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. Dnia 21.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Warzyńca, ul. Kościelna 1, 32-010 Luborzyca reprezentowana przez Ks. Proboszcza – Andrzeja Orlikowskiego wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,436601,2024.html
Zobacz więcej »
2024-04-30
Modernizacja boiska w Krzysztoforzycach
Dnia 23 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Krzysztoforzyce. Zakres zadania obejmuje: demontaż nawierzchni boiska; demontaż urządzeń (stojaków do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki, ławek kibica oraz koszy na śmieci); utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SWZ. Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r., do godz.: 10:00 . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS . Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413... Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł. Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej. Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy. Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu. Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-16
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA.
Dnia 15.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA”.
Zobacz więcej »
2024-04-12
Altana przy Szkole Podstawowej w Karniowie
Przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie powstała altana. Zadanie zostało wykonane dzięki współpracy sołectw Czulice i Karniów ( fundusze sołeckie ) oraz radzie rodziców i Dyrekcji szkoły. Łączny koszt zadania to 22 tyś zł.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-11-29
Znaleziony piesek!
Znaleziono średniej wielkości rudego, przestraszonego pieska z czerwoną obrożą - Wola Luborzycka!
Zobacz więcej »
2023-11-29
Poszukiwany dom dla pieska!
Czarny piesek pilnie poszukuje nowego domu! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w artykule.
Zobacz więcej »
2023-08-08
Znaleziono pieska! (1)
06.08.2023 r. w Łuczycach znaleziono szczeniaka.
Zobacz więcej »
2023-08-07
3 młode kocięta poszukują domu!
3 kocięta w wieku około 3 miesięcy poszukują domu
Zobacz więcej »
2023-06-22
Znaleziono pieska!
W Goszycach znaleziono pieska!
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2024-06-10
Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety
Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety Warunki przyznania diety Zgodnie z zapisami art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej. Uwaga !!! - Wypłata diety Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie wydane przez obwodową komisję wyborczą, o którym mowa powyżej. Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Zobacz więcej »
2024-06-07
Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Beaty Czuraj odbędzie się w dn. 8.06.2024 r. w godz. 8.00-20.00 pod nr tel. 603938765.
Zobacz więcej »
2024-06-07
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-06-06
2024 Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11
POSTANOWIENIE NR 659/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-05-28
2024 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się
Zobacz więcej »
2024-05-27
2024 - POSTANOWIENIE w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
POSTANOWIENIE NR 616/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 Bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i starszych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina, iż w dniu 27 maja 2024 r. upływa termin zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Uwaga! Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 7 czerwca 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00
Zobacz więcej »
2024-05-23
2024 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10
POSTANOWIENIE NR 603/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W OKRĘGU NR 10
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 16 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10
Zobacz więcej »
2024-05-24
2024 POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE NR 596/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
Zobacz więcej »
2022-04-14