Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2023-06-09
Ostrzeżenie o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 9.06.2023r.
Ostrzeżenie Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 9.06.2023r.
Zobacz więcej »
2023-06-07
Green Week pod hasłem Europejski Rok Umiejętności
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Zielony Tydzień #EUGreenWeek pod hasłem - Europejski Rok Umiejętności, organizowanego w dniach od 5 czerwca do 11 czerwca 2022 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to wydarzenie poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska i stanowi wyjątkową okazję do promowania działań służących ochronie środowiska.
Zobacz więcej »
2023-06-07
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Zobacz więcej »
2023-06-07
Podpisanie umowy na budowę parkingu "parkuj i jedź" wraz z rozbudową drogi dojazdowej z Zastowie
W minionym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa parkingu „parkuj i jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Zastowie wraz z wykonaniem rozbudowy drogi dojazdowej"
Zobacz więcej »
2023-06-07
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” ZADANIE FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .
Zobacz więcej »
2023-06-06
XI Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - fotorelacja
W sobotę 3 czerwca, punktualnie o godzinie 15.00, Wójt Gminy Kocmyrzów Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski wraz z Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszką Brodowską zainaugurowali obchody XI Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, będących największym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w naszej gminie. Podkreślmy, iż otwarcie to miało charakter symboliczny, bowiem już od ubiegłego roku pierwszy dzień Dni Gminy wypełniają Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które w tym roku odbyły się 2 czerwca na boisku sportowym w Baranówce.
Zobacz więcej »
2023-06-05
XXXII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych
W piątek 2 czerwca 2023 r. już po raz XXXII odbyły się, zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które zgodnie z tradycją są imprezą, nie tylko o charakterze sportowym, ale i patriotycznym. Tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym tegoroczne Igrzyska rozpoczęły obchody Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, które od dwóch lat stanowią integralną część. Igrzyska rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którą prowadził proboszcz parafii w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher.
Zobacz więcej »
2023-06-02
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
W dniu 31.05.2023 podczas uroczystości w Auli Collegium Novum Uniwersytet Jagielloński Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marek Jamborski otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medale wręczył Ryszard Pagacz - Wicewojewoda Małopolski samorządowcom województwa małopolskiego, którzy od lat aktywnie i społecznie angażują się w działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – jednej z najstarszych i największych polskich regionalnych organizacji samorządowych.
Zobacz więcej »
2023-06-01
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Dnia 31 maja 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Zobacz więcej »
2023-06-01
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027
Zobacz więcej »
2023-06-01
Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO, CHARLIE-CRP - zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia
Zobacz więcej »
2023-06-01
Dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie .
Zobacz więcej »
2023-05-31
Boisko i Altana w Maciejowicach
Zachęcamy do korzystania z nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego w Maciejowicach. W sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego w ostatnich dniach powstała altana ogrodowa wraz z chodnikiem do niej prowadzącym
Zobacz więcej »
2023-05-31
Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.
Zobacz więcej »
2023-05-30
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - woda przydatna do spożycia
Przekazujemy treść komunikatu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie - woda przydatna do spożycia.
Zobacz więcej »
2023-05-30
Raporty badań wody
Przedstawiamy Państwu raporty badań wody pobranych w piątek celem ponownej analizy ujęcia wody "Rawałowice". Wyniki jednoznacznie wskazują iż są one prawidłowe. Teraz oczekujemy na decyzję i komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie.
Zobacz więcej »
2022-12-15
Dystrybucja preparatu jodku potasu.
Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.
Zobacz więcej »
2023-05-31
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 24 maja 2023r. o wydaniu decyzji
"Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 24 maja 2023r. o wydaniu decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów-Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Zobacz więcej »
2023-05-25
Kocmyrzów - wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w Kocmyrzowie
Zobacz więcej »
2023-05-12
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zobacz więcej »
2023-05-12
Goszcza - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Goszcza.
Zobacz więcej »
2023-05-12
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Baranówka
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Baranówka
Zobacz więcej »
2023-05-11
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Prusy - ogródek działkowy
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Prusy - ogródek działkowy
Zobacz więcej »
2023-05-11
Głęboka - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Głęboka
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2023-06-02
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 6.06.2023r.
Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-06-01
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Informacja o wyborze ławników na kadencje 2024-2027
Zobacz więcej »
2023-05-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-05-30
XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.05.2023r.
W poniedziałek 29 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W obradach uczestniczyła także pani Agnieszka Więch, reprezentująca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
Zobacz więcej »
2023-05-25
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-04-17
IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 17.04.2023 roku odbyła się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. Na sesji wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Sekretarz Gminy Anna Szymczyk - Sierak oraz Kierownicy Klubów Seniorów w Zastowie i Kocmyrzowie, Panie Sylwia Zawalska - Wierzbińska i Magdalena Tańska, które przybliżały działalność kierowanych przez siebie jednostek i zaprosiły członków Gminnej Rady Seniorów do wspólnych działań.
Zobacz więcej »
2023-04-05
Zawiadomienie o IX Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 17.04.2023r.
Zawiadomienie: w dniu 17 kwietnia 2023r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-11-16
Zawiadomienie VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 21 listopada 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2022r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka) odbędzie się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2021-08-18
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2023-06-07
Podpisanie umowy na budowę parkingu "parkuj i jedź" wraz z rozbudową drogi dojazdowej z Zastowie
W minionym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa parkingu „parkuj i jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Zastowie wraz z wykonaniem rozbudowy drogi dojazdowej"
Zobacz więcej »
2023-06-01
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Dnia 31 maja 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Zobacz więcej »
2023-06-01
Dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie .
Zobacz więcej »
2023-05-31
Boisko i altana w Maciejowicach
Zachęcamy do korzystania z nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego w Maciejowicach. W sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego w ostatnich dniach powstała altana ogrodowa wraz z chodnikiem do niej prowadzącym
Zobacz więcej »
2023-05-10
Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej i rozbudowie budynku szkoly podstawowej im. M. Langiewicza w Goszczy
Przedstawiamy Państwu aktualizację z Goszczy, gdzie trwa budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. M. Langiewicza. W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym i zapleczem socjalno-sanitarnym.
Zobacz więcej »
2023-04-24
Podpisano umowę z Wykonawcą na modernizację odcinków dróg gminnych - utwardzenie poboczy, umocnienie skarp i rowów
Dnia 20 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych – utwardzenie poboczy, umocnienie skarp i rowów.”
Zobacz więcej »
2023-04-03
Zakończono inwestycje - szatnię dla Klubu Sportowego SPARTA Skrzeszowice.
Zakończył się remont pomieszczeń szatni w Klubie Sportowym SPARTA Skrzeszowice. Zdjęcia przedstawiają stan przed remontem i po remoncie.
Zobacz więcej »
2023-02-07
Ciągnik rolniczy z zestawem komunalnym w ZGK
Nowa inwestycja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - zakupiony został iągnik rolniczy z zestawem komunalnym.
Zobacz więcej »
2023-01-12
Klub Senior+ w Zastowie
Wraz z nowym rokiem działalność rozpoczyna Klub Senior+ w Zastowie.
Zobacz więcej »
2023-01-12
Winda przy budynku urzędu gminy
Zakończyły się prace budowlane związane z wykonaniem platformy dźwigowej przy budynku administracyjnym urzędu gminy. Po dokonaniu odpowiednich odbiorów technicznych i przyjęciu do użytkowania przez nadzór budowlany winda zostanie udostępniona do korzystania. Szacujemy, że nastąpi to w drugiej połowie stycznia. Budynek urzędu gminy stanie się bardziej dostępny dla osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich dla których schody są barierą, w tym także matek i osób z dziećmi w wózkach. Zadanie zrealizowane w ramach programu "Rosnąca odporność " za kwotę 332 343, 23 zł
Zobacz więcej »
2023-01-12
Prusy mają nowe miejste spotkań i integracji społecznej
Prusy zyskały nowe miejsce spotkań i integracji społecznej, dzięki realizacji zadania pt: "Wykonanie i montaż wiaty przy szkole podstawowej wraz z wyposażeniem" w ramach funduszu sołeckiego.
Zobacz więcej »
2022-12-28
Dotacja na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baranówce
Gmina otrzymała dotację na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Baranówce w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 43 846,03 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach projektu : "Podniesienie standardów i jakości życia w Sołectwie Baranówka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej” ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2023-01-02
Pieski poszukują domu!
2 pieski znalezione przy ul. Kielnik w Goszczy poszukują domu!
Zobacz więcej »
2022-12-28
Kup Kalendarz - pomożesz kotom
Zbliżający się koniec roku, to doskonała okazja do zakupu kalendarza na 2023 rok. Zachęcamy do włączenia się do poniższej akcji i wsparcia w ten sposób Fundację Koci Dom. Ponadto dziękujemy wszystkim osobom, które już dokonały zakupów na ten szczytny cel.
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony kotek
NIEAKTUALNE
Zobacz więcej »
2022-04-14