Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2022-08-17
UTRUDNIENIA NA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY!
W dniu dzisiejszym tj. 17.08 rozpoczynają się prace związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy o platformę dźwigową (windę), w związku z czym w najbliższym czasie mogą występować utrudnienia w ruchu na terenie parkingu znajdującym się przy Urzędzie od strony kwiaciarni.
Zobacz więcej »
2022-08-16
Spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim
Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, podczas którego omawiano sytuacje w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów o wymianie tzw. kotłów bezklasowych. Biorąc pod uwagę napływające  pytania od mieszkańców regionu, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok.
Zobacz więcej »
2022-08-10
Rozmowy na temat koncepcji rozbudowy sieci wodociągowych
Przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa S.A. dyrektor Wojciech Kozak i dyrektor Grzegorz Foryś spotkali się w siedzibie urzędu gminy z Markiem Jamborskim, Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i delegacją Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rozmawiano na temat technicznych możliwości podłączenia gminy do dodatkowych ujęć wody pitnej ze źródeł podlegających miejskim wodociągom. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę pitną z dziewięciu gminnych ujęć. Wobec ciągle zwiększającej się liczy nowych osadników, poszukiwane są kolejne rozwiązania służące poszerzeniu sieci wodociągowych. Pod koniec lipca gmina zaprosiła wykonawców do składania ofert na przebudowę wodnego zbiornika wieżowego w Karniowie a w najbliższym czasie planowa jest budowa dwóch dodatkowych zbiorników w Łuczycach i Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2022-07-26
Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2022
Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Zobacz więcej »
2022-07-20
Projekt Ustawy o Dodatku Węglowym
W dniu 19 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych używających węgla jako główne źródło ogrzewania domów.
Zobacz więcej »
2022-07-06
„Czyste Powietrze + ” czyli nowa odsłona programu
Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie. Beneficjenci będą mieli możliwość otrzymania dotacji przed końcem inwestycji. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
Zobacz więcej »
2022-05-16
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach: Maciejowice, Wiktorowice, Goszyce, Goszcza, Kocmyrzów, Łuczyce, Sulechów, Skrzeszowice, Zastów
Zobacz więcej »
2022-08-17
Ostrzeżenie o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 17.08.2022 oraz o upale 2 stopnia w dniach 16-19.08.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 17.08.2022 oraz o upale 2 stopnia w dniach 16-19.08.2022
Zobacz więcej »
2022-08-08
"Ekler"Baranówka zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
W niedzielę 7 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym w Goszczy odbył się, po dwuletniej przerwie spowodowanej obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane w naszej gminie od wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-08-08
Informacja dotycząca wywozu odpadów z miejscowości Kocmyrzów i Łuczyce
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień  15 sierpienia 2022r. przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów z miejscowości:  Kocmyrzów i Łuczyce. Odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 13.08.2022 r. (sobota).
Zobacz więcej »
2022-08-01
PROJEKT "HALO DOPŁACAMY"
Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 „HALO DOPŁACAMY”. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.
Zobacz więcej »
2022-07-26
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca połączony z Jubileuszem XX Lecia LZS "STRAŻAK GOSZCZA" odbędzie się w dniu 7.08.2022r. o godz. 10.00.
Zobacz więcej »
2022-07-14
Dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Zobacz więcej »
2022-07-14
Trwa projektowanie szlaków turystyczno-krajoznawczych
Projekt zakłada powstanie trzech tras o łącznej długości ponad 53 km. Pierwsza z nich Goszyce – Goszcza o długości 29 km to przejazd ponad sześciokilometrową pętlą wewnętrzną po lesie w Goszczy. Druga trasa Zielona- Głęboka, około 11,5 km i trzecia Luborzyca-Łuczyce o zaplanowanej długości ponad 13 km. Trasy opracowuje wraz z urzędem gminy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które wykona także oznaczenia w terenie, tablice informacyjne na początku każdej z nich, a w przyszłości mogą zostać wykonane także mapy pocketowe. Trasy pomyślane są jako zamknięte pętle, tak, by każdą z nich można było zakończyć w miejscu początkowym. Cześć przejazdów prowadzi drogami szutrowymi, uwzględniając ciekawe elementy krajobrazu, ciekawostki architektoniczne, fragmenty archiwalnego Szlaku Kościuszkowskiego i Szlaku Św. Jakuba. Trasy mają zostać oznakowane i włączone w system map PTTK jeszcze w tym roku. Utworzyliśmy specjalny adres dedykowany szlakirowerowe@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl na który do końca miesiąca można przekazywać uwagi dotyczące wstępnego projektu. Informacje zostaną zebrane i przekazane projektantom. PTTK wykonało już podobne projekty szlaków turystyczno-rowerowych w ponad 20 gminach w naszym kraju, w tym w sąsiadującej Gminie Zielonki. (Mapa otrzymana od przedstawicieli PTTK pracujących nad projektem stanowi wycinek mapy Okolic Krakowa wyd. Compass; obecnie trwają prace nad jej wznowieniem ).
Zobacz więcej »
2022-07-13
"Grupa robocza"
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowana na lata 2021-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.
Zobacz więcej »
2022-07-12
Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Zastowie
W ramach realizacji Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie remontu wnętrza budynku wiejskiego w miejscowości Zastów, celem utworzenia Klubu Seniora
Zobacz więcej »
2022-08-17
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach. Konkurs odbędzie się 31 sierpnia 2022r.
Zobacz więcej »
2022-08-17
Zebranie Wiejskie w Pietrzejowicach w dniu 21 sierpnia 2022r.
Zebranie Wiejskie w Pietrzejowicach w dniu 21 sierpnia 2022r. o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach.
Zobacz więcej »
2022-08-16
Zebranie Wiejskie w Łososkowicach w dniu 20.08.2022r.
Sołtys wsi Łososkowice zawiadamia, że w dniu 20.08.2021 r. (sobota) o godz. 18.00 w Remizie OSP w Łososkowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-08-11
Zebranie Wiejskie w Wilkowie w dniu 17 sierpnia 2022r.
Sołtys wsi Wilków serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17 sierpnia ( środa ) 2022 r. o godz. 19.00 w budynku wiejskim w Wilkowie
Zobacz więcej »
2022-07-29
Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia
Obwieszczeni o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia .
Zobacz więcej »
2022-07-28
Zamieszczamy wykaz nieruchomości budynkowej i gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości: Czulice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości budynkowej i gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości: Czulice
Zobacz więcej »
2022-07-26
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości: Wysiołek Luborzycki.
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości: Wysiołek Luborzycki.
Zobacz więcej »
2022-07-21
Wykaz nieruchomości gruntowej przezn. do dzierżawy w miejscowości: Dojazdów
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości: Dojazdów
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2022-08-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 17.08.2022
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-07-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 25 licpa 2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-07-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20.07.2022r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-07-14
XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (1)
W czwartek 14 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, w którym udział wzięli Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w osobach: Tomasz Manterys, Justyna Kwiatkowska oraz Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Krzysztof J. Pucek, Krzysztof Śmigielski.
Zobacz więcej »
2022-07-08
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 14.07.2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2021-08-18
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-07-12
Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Zastowie
W ramach realizacji Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie remontu wnętrza budynku wiejskiego w miejscowości Zastów, celem utworzenia Klubu Seniora.
Zobacz więcej »
2022-06-15
P&R w Łuczycach po odbiorze
Wykonano inwestycje w ramach rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej i drogi wewnętrznej na działce ew. nr 607 w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2022-08-03
Świetlice wiejskie
W dniu 27.05.2022 r. w imieniu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zostały złożone dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlic wiejskich - „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, dla świetlic wiejskich w Baranówce i Głębokiej.
Zobacz więcej »
2022-08-03
Dofinansowanie na budowę boiska w Maciejowicach w wysokości 146 290,00zł.
W dniu 26.04.2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał uchwałą pomoc finansową w wysokości 146 290,00zł. na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na działce 115/4 w Maciejowicach, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2022-05-30
10 milionów złotych dla nowych inwestycji w gminie
Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Te dwa projekty uzyskały dofinansowanie z II Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zobacz więcej »
2022-05-25
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
W dniu 23.05.2022 r. Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zawarł umowę na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Zobacz więcej »
2022-04-04
Dofinansowanie do rozbudowy drogi gminnej wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka
W dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadnia: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272k wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Będzie Klub Senior+ w Zastowie
Z przyjemnością Państwa informujemy, że złożona przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-03-17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - informacje
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 600,00zł (wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwot dla poszczególnych g
Zobacz więcej »
2022-03-17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z wnioskiem złożonym w listopadzie 2021 r. i zaakceptowanym w dniu 30.11.2021 roku, pozyskała środki w kwocie 480 600,00zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.
Zobacz więcej »
2022-03-16
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany pieców węglowych w nieruchomościach zamieszkałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.
Zobacz więcej »
2022-02-09
„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2022-08-16
Suczka szuka domu
3-letnia suczka poszukuje domu
Zobacz więcej »
2022-08-16
Zaginął piesek!
Ogłoszenie właściciela dotyczące zaginionej suczki z miejscowości Czulice.
Zobacz więcej »
2022-07-22
Kocięta poszukują domu
Kocięta poszukują domu
Zobacz więcej »
2022-07-07
Zaginął kotek - Goszyce
Zaginął kotek - Goszyce
Zobacz więcej »
2022-06-09
Znaleziony czarny kundelek - 31.05.2022 r.
Pies zabezpieczony w schronisku - 31.05.2022 r.
Zobacz więcej »
2022-04-14