Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2024-02-27
Hamonogram wywozu odpadów 2024
Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, bio i wielkogabarytów.
Zobacz więcej »
2024-02-26
AKCYZA LUTY 2024 - nowy wzór wniosku
W 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Wykaz telefonów i firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
Przekazujemy numery telefonów i wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkiej w sezonie 2023/2024.
Zobacz więcej »
2024-03-04
VII Kongres Kobiecości pod hasłem „Siła Inspiracji”!
W dniu 9 marca 2024r. w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbędzie się Kongres Kobiecości pod hasłem „Siła Inspiracji”! Kongres to doskonała okazja do spotkania niesamowitych prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Bogaty program, pełen inspirujących wystąpień i warsztatów umili pyszna kawa i wiele innych niespodzianek! Więcej informacji oraz zapisy pod numerem: 12 387 18 11 Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie kobiety z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-03-01
Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie o działaniach antyterrorystycznych
Przekazujemy informację: Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia: - nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.
Zobacz więcej »
2024-02-28
RUSZA BEZPŁATNA SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - PRZYPOMINAMY O ZAPISACH !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w BEZPŁATNYCH zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców realizowanym w dwóch ostatnich latach projektach socjalnych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, postanowiliśmy powtórzyć projekt w roku bieżącym. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Więcej informacji : https://kocmyrzowluborzyca.gopsinfo.pl/index.php?menu=2492&submenu=&art=40142
Zobacz więcej »
2024-02-28
Dofinansowanie na budowę chodnika w Sadowiu i Goszczy
W dniu 27.02.2024 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubrozyca Marek Jamborski wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dofinansowanie budowy chodnika Sadowie - Goszcza. To kolejne środki zewnętrzne które trafią do naszego budżetu. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 60% wartości zadania.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Środki zewnętrzne dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Miło nam poinformować, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie na realizację poniższych działań. Otrzymane środki są odpowiedzią na składane przez tut. urząd wnioski w styczniu i lutym br. Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2024 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach” Szacowana wartość zadania: 200 102,95 zł Wnioskowane dofinansowanie: 100 051,47 zł (50%), przyznane dofinansowanie 58 520 zł „Małopolskie OSP 2024”: Część A: Prace remontowo-budowlane w remizie strażackiej pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów” Szacowany koszt zadania: 125 650,54 zł Wnioskowane dofinansowanie: 60 000,00 zł, przyznane środki : 48 000 zł Część B: Samochody i quady – zakup pojazdu typu quad dla OSP Łuczyce. Szacowana wartość zadania: 63 500,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 20 000,00 zł przyznane środki : 10 000 zł Część C: Odzież, zestaw PSP R1, nosze, kurs KPP bądź jego recertyfikacja – zakup ubrań ochronnych, kominiarek strażackich, butów, hełmów (4 szt.) oraz kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (22 szt.) Szacowana wartość zadania: 68 200,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 30 000,00 zł przyznane środki 20 000 zł „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na doposażenie obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w miejscowościach: Maciejowice, Łuczyce, Goszyce oraz Kocmyrzów. Przewidywana wartość wyposażenia Maciejowic, Łuczyc i Goszyc: 42 857,14 zł Wnioskowane dofinansowanie dla ww. zadań: 30 000,00 zł Przewidywana wartość wyposażenia Kocmyrzowa: 12 000,00 zł Wnioskowane dofinansowanie dla ww. zadania: 8 400,00 zł Przyznane środki łącznie 40 000 zł W dniu 22.01.2024 r. złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla gmin w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, które będą wręczane podczas promocji działań proekologicznych np. „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata” Wnioskowana wartość dofinansowania: 50 000,00 zł tj. 100% wartości zadania, przyznane środki 33 000 zł Program "Już pływam " Wnioskowana wartość dofinansowania: 134 016 zł przyznane środki 24 000 zł
Zobacz więcej »
2024-02-27
Karty MIFARE na PSZOK.
Informujemy, że w okresie od marcu do czerwca bieżącego roku zostanie uruchomiony i wdrożony elektroniczny system obsługi PSZOK, oparty o nowoczesne karty typu Mifare, których możliwości mogą zostać wykorzystane także poza systemem odpadowym. Karty przydzielane są właścicielom nieruchomości i powiązane w systemie z danymi nieruchomości. Użycie karty w czytniku błyskawicznie pozwala określić czy od właściciela danej nieruchomości można przyjąć odpady na PSZOK. Przyspiesza także zaewidencjonowanie przekazanych odpadów na konto nieruchomości oraz wywołuje historię wcześniej przyjętych odpadów. Karty to tylko element całego systemu, w skład którego wchodzi oprogramowanie dotyczące weryfikacji limitów, gospodarki magazynowej oraz portal informacyjny dla mieszkańców.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk
W dniu 24.02.2024r. organizacje z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w szczególności KGW i seniorzy spędzili wspólnie podziwiając wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Osoby te, nasze mieszkanki i mieszkańcy na co dzień sami są strażniczkami kultury i tradycji lokalnej, a przy tym współorganizacją wiele uroczystości i wydarzeń w naszej gminie. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to ponad 150 artystów: chóru, baletu i orkiestry, występujących na scenach w całym świecie. Koncert galowy, który organizacje wraz z innymi gminami z terenu województwa Małopolskiego mogły podziwiać to min. tańce śląskie, rzeszowskie, żydowskie, góralskie, krakowskie czy poloneza. Chór wykonał tradycyjne i stare pieśni i utwory. W kuluarach można było słyszeć głosy zachwytu i podziwu oraz plany na kolejny wyjazd, który zapewne zostanie zorganizowany w przyszłości. Na zakończenie młodzież z naszej gminy podziękowała artystom i organizatorom za wspaniały wieczór.
Zobacz więcej »
2024-02-27
ZUS - telefoniczne porady
Przekazujemy informację od ZUS w sprawie zaproszenia do skorzystania z telefonicznych porad krakowskiego Oddziału ZUS.
Zobacz więcej »
2024-02-26
ARiMR przyjmuje wnioski od poszkodowanych producentów kukurydzy do 29.02.2024
Na prośbę Krakowskiego Biura Powiatowego Małopolski Oddział Regionalny ARiMR zamieszczamy informację, że w terminie do 29.02.2024 r. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; - przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; - budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; - budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); - wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. Planowany termin realizacji zamówienia: do 19.06.2024 r. Kwota: 452 530,51 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: PERFEKT Przemysław Walczyk ul. Kryspina Żeleńskiego 19, 32 – 060 Kryspinów
Zobacz więcej »
2024-02-26
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki brukowej - dojścia do altany w miejscowości Głęboka w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 23 778,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich, kompleksową konserwację oraz wykonanie tabliczki informującej. Szacowana wartość zadania: 41 709,30 zł Wnioskowane dofinansowanie: 25 025,58 zł (60%)
Zobacz więcej »
2024-02-26
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2024
🔵Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w BEZPŁATNYCH zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 🔵Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców realizowanym w dwóch ostatnich latach projektach socjalnych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, postanowiliśmy powtórzyć projekt w roku bieżącym. 🔵„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. 🔵Głównym celem projektu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). 🔵Tematyka zajęć: Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym: • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, • aktywne, wspierające słuchanie, • motywowanie dziecka do współdziałania, • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Realizacja: • 30 godzin dydaktycznych; • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; • metoda pracy – warsztatowa; Ilość miejsc ograniczona!!!!! 🔵Zapisy do projektu i szczegółowe informacje: Specjaliści pracy socjalnej: Joanna Siudek i Patrycja Swatek tel. 12 387 11 10 wew. 4
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zebranie Wiejskie Sołectwa Prus w dniu 29.02.2024r.
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Prus na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie zmiany zadania z funduszu sołeckiego na rok 2024_ _W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut._ Dziękuję bardzo Sołtys Prus Elżbieta Konieczna
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zobacz więcej »
2024-01-31
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-01-23
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa małopolskiego.
Zobacz więcej »
2023-12-12
Zebranie Wiejskie miejscowości Krzysztoforzyc w dniu 17.12.2023r.
Zawiadamiam mieszkańców Krzysztoforzyc, że dnia 17.12.2023r. o godz. 15.00 odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie budowa strzelnicy sportowej.
Zobacz więcej »
2023-12-11
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca - prowadzenie działalności
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-12-08
Wykaz gruntów przeznaczonych do nieruchomości w miejscowości Łuczyce, Karniów, Goszyce
Zamieszczamy wykaz gruntów przeznaczonych do nieruchomości w miejscowości Łuczyce, Karniów, Goszyce
Zobacz więcej »
2023-12-05
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji - budowa gazociągu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji (znak: WI-IV.747.1.11.2023 z dnia 4 października 2023 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu - dot. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2024-03-01
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 6.03.2024
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6.03.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza zrealizowanych projektów i dotacji pod kątem finansowym (ewentualne kary po stronie gminy) od roku 2018. 2. Informacja Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej co do zgodności projektów z opisami do przetargu (w oparciu o zapytania mieszkańców). 3. Aktualne informacje o postępie przejmowania działek od Skarbu Państwa. 4. Propozycja konkursu "Jesteś tym, co jesz" dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. 5. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2024-03-01
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6.03.2024r.
Informujemy, że w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poświęcone Szkole Podstawowej w Maciejowicach w związku ze stanowiskiem Sołectwa wypracowanym na zebraniu wiejskim .
Zobacz więcej »
2024-02-27
LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej LIV, która odbyła się 29 stycznia br. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LIV a LV Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która przedstawiła obecnym na LV Sesji prezentację multimedialną, będącą szczegółowym sprawozdaniem, podsumowującym działalności Gminnej Rady Seniorów w w trakcie ostatniej kadencji. Swoje wystąpienie pani Przewodnicząca zakończyła serdecznymi podziękowaniami skierowanymi do wszystkich, którzy swoją działalnością stale wspierali Gminną Radę Seniorów. Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały: - w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca NR X/69/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Podjęcie tej uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jadwigi Łach, odnoszące się do treści zmian zawartych w ww. uchwale. - w sprawie zmiany Uchwały Nr. LI/478/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy. - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039. Posiedzenie LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-02-21
Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIV Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podsumowanie działalności Gminnej Rady Seniorów. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu PSZOK. 6. Zmiana Uchwały Nr LI/478/2023 z dn. 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 7. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. 8. Rozpatrzenie skarg. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-21
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.02.2024r
Informujemy, że w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-09-11
X Sesja Gminnej Rady Seniorów
W poniedziałek 11 września 2023 r. odbyła się X Sesja Gminnej Rady Seniorów. Rozpoczęła ją część proceduralna, w trakcie której przyjęty został porządek obrad. Następnie Przewodnicząca GRS Danuta Sokół przedstawiła informację na temat działalności Rady Seniorów w okresie międzysesyjnym oraz złożyła podziękowania wszystkim osobom, które okazały Radnym Seniorom pomoc w realizacji ich zadań. W dalszej części Sesji Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił prezentację obejmującą tematykę inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2022-2023, a Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Marzec przybliżył zebranym działania Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podczas obrad poniedziałkowej Sesji poruszono wiele tematów dotyczących spraw senioralnych, w tym min. sprawę „Kopert życia”, sposobów i form działalności seniorów w naszej gminie. Obecna na Sesji Kierownik GOPS Elżbieta Turek omówiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych oraz w imieniu Kierownika Klubu Senior + w Kocmyrzowie Magdaleny Tańskiej przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu. O funkcjonowaniu Klubu Seniora + w Zastowie mówiła jego Kierownik Sylwia Zawalska-Wierzbińska. W dalszej części Radni Seniorzy Teresa Wierzban i Teofil Witkowski przybliżyli obecnym działalność Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść”. Posiedzenie X Sesji GRS zakończyły interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.
Zobacz więcej »
2023-09-01
Zawiadomienie o X Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się X Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-04-17
IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 17.04.2023 roku odbyła się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. Na sesji wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Sekretarz Gminy Anna Szymczyk - Sierak oraz Kierownicy Klubów Seniorów w Zastowie i Kocmyrzowie, Panie Sylwia Zawalska - Wierzbińska i Magdalena Tańska, które przybliżały działalność kierowanych przez siebie jednostek i zaprosiły członków Gminnej Rady Seniorów do wspólnych działań.
Zobacz więcej »
2023-04-05
Zawiadomienie o IX Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 17.04.2023r.
Zawiadomienie: w dniu 17 kwietnia 2023r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-11-16
Zawiadomienie VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 21 listopada 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2022r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka) odbędzie się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2024-02-28
Trwają prace budowy wiat przystankowych
Trwają prace budowy wiat przystankowych w miejscowościach Goszcza, Marszowice i Wilków w związku z planowanym wydłużeniem linii 232 do miejscowości Wilków.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Podpisano umowę na działkę w celu wydłużenia lini do Wilkowa
W dniu 26.02.2024r. podpisana została umowa z Proboszczem Parafii z Luborzycy, dzięki której będzie możliwość budowy w Wilkowie pętli dla autobusów MPK. To pozwoli wydłużyć linię 232 Na mocy tej umowy Gmina będzie dysponowała działką na ten cel.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Rozpoczęto prace zwiazane z budową chodnika Sadowie-Goszcza
W dniu 26.02.2024 został przekazany teren budowy i rozpoczęły się prace związane z budową chodnika Sadowie - Goszcza. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zobacz więcej »
2024-02-22
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia
Zobacz więcej »
2024-02-21
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji
Zobacz więcej »
2024-02-21
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.
W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy . Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych
Zobacz więcej »
2024-01-23
Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”
W dniu 09-01-2024r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Dojazdów (ok. 221 mb), Łuczyce (ok. 1607 mb) i Karniów (ok. 1371mb). Całe zamierzenie inwestycyjne obejmie przebudowę ponad 3 km sieci wodociągowej Z uwagi na fakt iż zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj ostateczny przebieg przebudowywanych odcinków sieci zostanie określony w wykonanej dokumentacji projektowej Wartość inwestycji: 1.558 902,00 zł brutto Dofinansowanie: 1.527 723,96 zł brutto Wkład własny: 31.178,04 zł brutto Wykonawca: Firma Inżynieryjna SystemBud Nowak Grzegorz Ostrów 100, 32-112 Klimontów Termin realizacji: do dnia 28-06-2025r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postępowanie na przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
W dniu 11.01.2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach Sadowie i Goszcza” (ul Szkolna). Zamówienie obejmuje głównie roboty budowlane polegające na: – budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; – przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; – budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; – budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); – wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. • Termin realizacji zamówienia: nie później niż w ciągu 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy • Termin składania ofert: otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 29.01.2024 r. Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu zapoznania się z tematem, ewentualnie na stronę BIP Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Link dostępowy: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,429266... https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0768e1a1-b06a...
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postepowanie dot. rozbudowy Szkoły w Prusach
15.01.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie dotyczące rozbudowy istniejącej Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. Planowane otwarcie dobudowanej części we wrześniu 2025 r. tak aby dzieci mogły korzystać już z nowego, nowoczesnego segmentu. Zaprojektowany budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, z prostokątnym kształtem bryły, przykryty dachem dwuspadowym. Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia administracyjne dla dyrekcji, szatni szkolnej, sali przedszkolnej, jadalni wraz z jej zapleczem socjalnym i technicznym. Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis techniczny realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa (bud.-wyk). Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym tematem pod wskazanym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-39208259-b388... Zapraszamy wykonawców do składania ofert.
Zobacz więcej »
2023-12-28
Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej
Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.
Zobacz więcej »
2023-12-28
Konserwacja kapliczki w Wilkowie zakończona
Zakończone zostało zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”. Zadanie obejmowało opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, wykonanie prac konserwatorskich oraz wykonanie tabliczki informującej o udzieleniu dotacji. Kapliczka znajdowała się nad skarpą, która w każdej chwili mogła się osunąć. W ramach zadania przeniesiono kapliczkę w bezpieczne miejsce w obrębie tej samej działki. W nowej lokalizacji wykonano stopę fundamentową oraz izolację pionową i poziomą. Elementy kapliczki zostały poddane konserwacji, a skarpa na której była umiejscowiona została zabezpieczona. Całkowita wartość zadania: 53 971,19 zł. Dofinansowanie: 26 000,00 zł
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-11-29
Znaleziony piesek!
Znaleziono średniej wielkości rudego, przestraszonego pieska z czerwoną obrożą - Wola Luborzycka!
Zobacz więcej »
2023-11-29
Poszukiwany dom dla pieska!
Czarny piesek pilnie poszukuje nowego domu! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w artykule.
Zobacz więcej »
2023-08-08
Znaleziono pieska! (1)
06.08.2023 r. w Łuczycach znaleziono szczeniaka.
Zobacz więcej »
2023-08-07
3 młode kocięta poszukują domu!
3 kocięta w wieku około 3 miesięcy poszukują domu
Zobacz więcej »
2023-06-22
Znaleziono pieska!
W Goszycach znaleziono pieska!
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2024-03-04
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 marca 2024r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 1 marca 2024r. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Zobacz więcej »
2024-03-01
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie o składzie, siedzibie i jej dyżurach
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 o składzie, siedzibie i jej dyżurach
Zobacz więcej »
2024-02-27
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej 2024
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Zobacz więcej »
2024-02-26
Powołanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Postanowienie nr 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzień terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie nr 234/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebedących obywatelami polskimi w wyborach
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborachna dzień 15 października 2023 roku
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach; 7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 1.Głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania; 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: 1. tylko od jednej osoby lub 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez wójta gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 29 marca 2024 roku. Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa , • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 05 kwietnia 2024 roku stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. dnia 07 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – Załącznik Nr 1 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – Załącznik Nr 2 2.Głosowanie korespondencyjne Głosować korespondencyjnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 02 października 2023 roku. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zgłoszenie może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – Załącznik Nr 3 3.Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Każdy wyborca, w tym niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 01 września 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania. 4.Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach parlamentarnych można uzyskać pod adresem : https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Zobacz więcej »
2024-02-22
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? - informacje dostępne pod linkiem: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej
Zobacz więcej »
2024-02-16
INFORMACJA Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lutego 2024 r.
Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2023 r, poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024, poz. 109) w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wójt Gminy /-/ Marek Jamborski
Zobacz więcej »
2024-02-12
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
Zobacz więcej »
2024-02-07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Wybory samorządowe odbędą się w dniu 07 kwietnia 2024 roku w godzinach 7°°-21°°. W dniu 29 stycznia 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak również w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy. W wyborach do rady powiatu i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa.
Zobacz więcej »
2024-02-07
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych
OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAKOWSKIEGO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Zobacz więcej »
2024-02-07
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-02-06
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Zobacz więcej »
2024-02-06
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin ) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-02-06
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-01-30
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powołanie obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-01-30
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-01-30
Komunikat o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach - 2024
Komunikat Komisarza Wyborczego II w Krakowie o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach (w tym m.in. rejestracji komitetów wyborczych)
Zobacz więcej »
2024-01-30
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenialub organizacji społecznej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie.
Zobacz więcej »
2024-01-30
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednym województwie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
Zobacz więcej »
2024-02-05
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednej gminie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
Zobacz więcej »
2024-01-30
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów
W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy poszczególnych czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia.
Zobacz więcej »
2022-04-14