Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2021-10-05
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi - 2022
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków/opinii do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Zobacz więcej »
2021-07-02
PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach. Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Ponadto informujemy, że nasi Ekodoradcy pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel.: 12/387 14 10 wew. 41 lub osobiście w tut. Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-10-05
Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
W sobotę 2 października br.,w remizie OSP Goszyce odbyły się obrady Zjazdu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zjazd rozpoczął się od przeprowadzenia czynności organizacyjnych, takich jak: wybór komisji zjazdowych i Przewodniczącego obrad, którym został druh Zbigniew Wawro (OSP Czulice).
Zobacz więcej »
2021-09-27
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w dniach od 16 do 22 września 2021r. z inicjatywy Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.
Zobacz więcej »
2021-09-27
Szczepienia przeciw COVID -19 w Kocmyrzowie
W niedzielę 26 września br. w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie zorganizowana została akcja szczepień przeciwko COVID – 19 szczepionką firmy Johnson&Johnson. Była ona prowadzona przez personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, na co dzień pracujący we wspomnianym Ośrodku.
Zobacz więcej »
2021-09-27
Wydłużenie linii 262 do Rawałowic.
W dniu dzisiejszym, tj. 27.09.2021 r. autobus linii 262 po raz pierwszy pojechał po wydłużonej stałej trasie Czyżyny Dworzec do pętli Rawałowice Kapliczka.
Zobacz więcej »
2021-09-23
Poświęcenie kapliczki w Prusach
22.09.2021 r. w Prusach odbyła się skromna uroczystość poświęcenia kapliczki po konserwacji. Kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wzniesiono w roku 1949.
Zobacz więcej »
2021-09-23
Zebranie wiejskie sołectwa Krzysztoforzyce 26.09.2021 r.
Sołtys wsi Krzysztoforzyce zawiadamia, że dnia 26.09.2021 r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2021-09-22
„KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021” – zakończenie prac
Zakończone zostały prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 8 000 zł) oraz przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (dofinansowanie 12 000 zł). Koszty z budżetu gminy w wysokości 26 344,40 zł pokryły opracowanie programów prac konserwatorskich, wykonanie tabliczek informacyjno-promocyjnych oraz w części prace konserwatorskie. Pozostaje złożenie sprawozdań z realizacji zadań i ostateczne rozliczenie otrzymanych dotacji.
Zobacz więcej »
2021-09-21
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.09.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-09-21
Ogłoszenie o naborze w WFOŚiGW w Krakowie
Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zamieszczamy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.
Zobacz więcej »
2021-09-20
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca włącza się do kampanii – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2021. W tych dniach Gmina planuje szereg akcji edukacyjno-promocyjnych w szkołach/przedszkolach oraz na parkingach „Parkuj i jedź” o tematyce związanej z hasłem przewodnim ETZT 2021 w tygodniu działań.
Zobacz więcej »
2021-09-17
Rozpoczęcie prac geodezyjnych na terenie gminy
Starosta Krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych w okresie od 20 września 2021 r. do 20 lutego 2023 r. mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-09-17
Ostrzeżenie meteorologiczne 17.09.2021 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obowiązujące w dniu 17.09.2021 r. o intensywnych opadach deszczu (I stopień).
Zobacz więcej »
2021-09-16
Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 1 do 8 października 2021 r. (zmieniony termin!) Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.
Zobacz więcej »
2021-09-16
Powiat bez smogu
Nowy program skierowany do mieszkańców domów i mieszkań powiatu krakowskiego, którzy chcą wymienić swoje dotychczasowe źródło ciepła na: - kocioł gazowy - piec zasilany prądem elektrycznym - instalacje solarną z kolektorami słonecznymi - pompę ciepła
Zobacz więcej »
2021-10-07
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Kocmyrzów (1)
Zamieszczamy wykaz nieruchomości rolnych skierowanych do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2021-10-01
Wykaz nieruchomości rolnych skierowanych do dzierżawy w miejscowości Głęboka
Zamieszczamy wykaz nieruchomości rolnych skierowanych do dzierżawy w miejscowości Głęboka
Zobacz więcej »
2021-10-01
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do najmu
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonych do najmu w miejscowości Łuczyce
Zobacz więcej »
2021-09-23
Zebranie wiejskie sołectwa Krzysztoforzyce 26.09.2021 r.
Sołtys wsi Krzysztoforzyce zawiadamia, że dnia 26.09.2021 r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2021-09-22
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia w miejscowości Wysiołek Luborzycki.
Zobacz więcej »
2021-09-14
Zebranie wiejskie sołectwa Czulice 19.09.2021 r.
Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że w dniu 19.09.2021 r. o godz. 18.00 w budynku starej szkoły w Czulicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2021-09-14
Zebranie wiejskie sołectwa Luborzyca 21.09.2021 r.
Sołtys Sołectwa Luborzyca zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 21.09.2021 r. o godz. 18.00 - sala obrad Urzędu Gminy (II piętro).
Zobacz więcej »
2021-09-10
Zebranie wiejskie sołectwa Wysiołek Luborzycki 16.09.2021 r.
Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że dnia 16.09.2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 na terenie Domu Kolpinga odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2021-10-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 15.10.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) rozpocznie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-12
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14.10.2021 r.
Informujemy, że w dniu 14 października 2021 r. odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Posiedzenie poświęcone będzie objazdowi dróg gminnych, który rozpocznie się o godz. 8.00. Przewidywany powrót do Urzędu Gminy nastąpi około godz. 12.00.
Zobacz więcej »
2021-09-30
XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Łukasza Wróblewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Beaty Bartoszek – Radnej Powiatu Krakowskiego oraz mieszkańcy gminy, przedstawiciele Społecznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Centrum Gminy.
Zobacz więcej »
2021-09-30
Informacja o posiedzeniu Komisji planowania
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 5 października 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji planowania.
Zobacz więcej »
2021-09-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala USC, parter) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2021-08-18
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-09-22
„KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021” – zakończenie prac
Zakończone zostały prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 8 000 zł) oraz przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (dofinansowanie 12 000 zł).
Zobacz więcej »
2021-08-31
Kapliczki Małopolski 2021 - dotacja dla Gminy
W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”, w dniu 11.08.2021 r. zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim, o udzieleniu dotacji na realizację zadań
Zobacz więcej »
2021-07-29
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce
Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m. Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.
Zobacz więcej »
2021-07-19
„Małopolskie tężnie solankowe” – dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego podzielono środki na wsparcie finansowe budowy tężni solankowych na terenie Małopolski. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 469,68 zł (na wnioskowane 35 000 zł). Lokalizacja tężni zaplanowana jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie. Konstrukcja wykonana zostanie ze świerku o wymiarach 400 cm (długość) x 150 cm (szerokość) x 300 cm (wysokość). Tężnia solankowa pokryta będzie gontem bitumicznym, oświetlona a teren przyległy wyposażony w ławeczki. Obiekt będzie ogólnodostępny. Planowany koszt realizacji – 50 000 zł. Termin realizacji do końca roku 2021.
Zobacz więcej »
2021-07-01
Fundusz Sołecki: altana ogrodowa w Dojazdowie
Zakończyła się realizacja altany ogrodowej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie, zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Dodatkowo również w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano oświetlenie i monitoring placu zabaw. Zapraszamy do korzystania z nowo powstałego obiektu.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wymiana pieców węglowych starego typu - kontynuacja
Od września 2020 roku realizujemy kolejny projekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy
Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego naszej gminie zwiększono poziom dofinansowania projektu wymiany pieców do kwoty 1 799 455 zł, co pozwala na wymianę dodatkowo 70-ciu pieców. Łącznie więc projekt obejmuje wymianę 260 źródeł ogrzewania. W minionym roku zrefundowaliśmy mieszkańcom wymianę 70 pieców kwotą 460 125 zł. W bieżącym roku planujemy zrefundować wymianę 140 sztuk, a pozostałe 50 sztuk – do końca czerwca przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2021-04-29
Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” w Łuczycach
Projekt „Rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobacz więcej »
2021-04-09
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goszczy
W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym (zestaw do siatkówki i koszykówki, bramki, elektroniczna tablica wyników, ławeczki, drabinki) i zaplecze socjalno-sanitarne. Realizacja części sportowej projektu (stanowiąca 63,86% powierzchni użytkowej rozbudowy szkoły) została objęta wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 2021. Koszty zadania pn: „Budowa obiektu sportowego: sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy” wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim – oszacowano w wysokości 3 693 140 zł. Wnioskowane dofinansowanie (dostępne w ramach Programu w wysokości 33%), w przypadku pozytywnej oceny wniosku, wyniesie 881 568 zł. Pozostałe środki 2 811 572 zł stanowić będą wkład własny, który w części pokryje pozyskany na rozbudowę szkoły w Goszczy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dla części sportowej 957 900 zł z przyznanej kwoty 1 500 000 zł). Całkowity, szacunkowy koszt realizacji inwestycji, tj. części sportowej i dydaktycznej zamyka się kwotą 5 762 204 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano w roku bieżącym, natomiast końcowy termin realizacji na dzień 31.10.2022 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Kapliczki Małopolski 2021"
W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o wsparcie finansowe, które dotyczą: - prac konserwatorsko-budowlanych przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (szacowany koszt prac - 17 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 10 303 zł) - prac konserwatorsko-budowlanych przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (szacowany koszt prac - 29 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 17 503 zł). Wnioskowane wsparcie, zgodnie z Regulaminem stanowi 60% kosztów ogółem, natomiast pozostałe 40%, w przypadku otrzymania dofinansowania, pokryte zostanie z gminnego budżetu. Wykonanie prac konserwatorskich zaplanowano do końca września 2021 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie
Roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Wniosek o wsparcie finansowe zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 kwietnia 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 279 900 zł. Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego według regulaminu konkursu wynosi maksymalnie do 100 000 zł.
Zobacz więcej »
2021-02-27
Rozbudowa drogi gminnej w Karniowie
W dniu 22.02.2021 r. w Karniowie rozpoczęły się prace budowlane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą". Planowana inwestycja ma na celu poprawę jakości układu komunikacyjnego, oraz uregulowanie własności istniejącej drogi.
Zobacz więcej »
2021-10-01
Narodowy Spis Powszechny już za nami!
Dziękujemy że się spisałeś ! Liczba mieszkań objętych spisem w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca to 5 388, liczba mieszkań w których nie rozpoczęto i nie przeprowadzono spisu to 50 mieszkania. Sołectwa w których procent spisanych mieszkań był największy: Czulice, Karniów, Pietrzejowice oraz Kocmyrzów. Dziękujemy za skuteczną pracę rachmistrzów gminnych!
Zobacz więcej »
2021-09-07
Narodowy Spis Powszechny - masz czas do 30 września !
Przypominamy o obowiązkowym Spisie Powszechnym - masz czas do 30 września 2021 r. !
Zobacz więcej »
2021-08-02
Narodowy Spis Powszechny 2021 - LICZYMY SIĘ DLA POLSKI - przypomnienie !
Kiedy można się spisać? Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Weryfikacja tożsamości rachmistrzów spisowych
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość.
Zobacz więcej »
2021-05-24
"Aktywni mieszkańcy w Małopolsce" konkurs GUS
Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin województwa małopolskiego. Wystarczy spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, gmina o największy procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody, które przekazywane są do placówek oświatowo-kulturalnych na terenie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/ , na plakacie oraz w załączonym regulaminie.
Zobacz więcej »
2021-04-01
Narodowy Spis Powszechny wystartował
Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-09-13
Zaproszenie na szczepienie przeciwko COVID-19
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców Gminy, w niedzielę 26 września 2021 roku, w godzinach 8:00–13:00, do Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie ul. Plac Niepodległości 1, na szczepienie przeciw COVID–19, jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson.
Zobacz więcej »
2021-08-16
Akcja "Szczepimy się" w naszej gminie - podsumowanie
15.08.2021 r. w Baranówce, w Mobilnym Punkcie Szczepień, zlokalizowanym obok siedziby CKiP miała miejsce akcja „Szczepimy się”, podczas której z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID -19 skorzystało 110 osób.
Zobacz więcej »
2021-07-30
Akcja „Szczepimy się” w naszej gminie
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy, w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku, w godzinach 8:00 – 15:00, do Mobilnego Punktu Szczepień, zlokalizowanego obok siedziby Centrum Kultury i Promocji w Baranówce na szczepienie przeciw COVID – 19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson.
Zobacz więcej »
2021-07-09
Szczepienia w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca wg stanu na dzień 09.07.2021 r.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Akcja „Zaszczep się w majówkę”
Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych. Wszyscy zainteresowani z aktywnym e-skierowaniem mogą zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się.
Zobacz więcej »
2021-03-07
Rejestracja na szczepienie dla kolejnych grup
Rozpoczyna się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat, a także przewlekle chorych pacjentów. W marcu zostanie uruchomiona także rejestracja dla służb mundurowych.
Zobacz więcej »
2021-08-31