Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2021-06-04
Informacja na temat pracy Urzędu oraz godz. otwarcia kasy
Informujemy, że od 7 czerwca budynki Urzędu Gminy oraz jednostek podległych będą dostępne dla wszystkich interesantów - zarówno tych umówionych wcześniej na wizytę jak i tych, którzy w Urzędzie zjawili się w sposób niezapowiedziany z zamiarem załatwienia sprawy bądź złożenia przesyłki na dzienniku podawczym lub uzyskania informacji na odpowiednim stanowisku. KASA czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Płatności można dokonywać gotówką oraz w formie wpłat bezgotówkowych.
Zobacz więcej »
2021-05-31
Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 rok
Szanowni Państwo, przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020, podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy. Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21)
Zobacz więcej »
2021-06-16
Widowisko "Małopolskie Betlejem"
Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza na warsztaty realizowane w ramach projektu pn. WIDOWISKO " Małopolskie Betlejem".
Zobacz więcej »
2021-06-11
Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 r.
Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020 została zaplanowana na dzień 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na godz. 14.00. W myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zobacz więcej »
2021-06-15
11. Małopolski Festiwal Innowacji 21-27.06.2021 r.
Na prośbę Zespołu ds. Marketingu Regionalnej Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zamieszczamy informację dotyczącą 11. Małopolskiego Festiwalu Innowacji, który odbędzie się w dniach 21-27.06.2021 r. głównie w formule on-line, która daje możliwość zdalnego dostępu do wszystkich atrakcji Festiwalu. Jakie atrakcje czekają na uczestników Małopolskiego Festiwalu Innowacji? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w załączniku poniżej.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Zebranie wiejskie w Wilkowie 20.06.2021 r.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 czerwca /niedziela/ 2021 r. o godz. 11.00 przy budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2021-06-11
Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach. Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wymiana pieców węglowych starego typu - kontynuacja
Od września 2020 roku realizujemy kolejny projekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku ubiegłym wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł., środki te zostały zwrócone mieszkańcom, z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wilków
W związku z wolą Mieszkańców wsi Wilków oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Wilków w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Wilków. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic w miejscowości Wilków do konsultacji przez Mieszkańców na okres 7 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2021-06-08
Pomoc dla poszkodowanych producentów rolnych
Informacja Wicewojewody Małopolskiego w sprawie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej informacji.
Zobacz więcej »
2021-06-07
Nabór do Działaj Lokalnie zakończony !
Informacja Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa: Z końcem maja zakończył się nabór do 4 edycji programu Działaj Lokalnie, realizowanego na terenie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Wnioski do programu złożyło 16 organizacji, w tym 4 grupy nieformalne. Obecnie są one oceniane przez Lokalną Komisję Grantową. A w połowie czerwca prawdopodobnie dowiemy się, które organizacje otrzymają dofinansowanie. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona) oraz strony internetowej www.koronakrakowa.pl gdzie najszybciej pojawią się wyniki tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Z roku na rok zainteresowanych jest coraz więcej. Napawa nas to radością i dumą, że lokalni liderzy z naszych terenów, czynnie angażują się w życie mieszkańców i chcą zrobić coś dla swoich społeczności. Przy okazji tych działań zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska dojrzewając przy tym jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje przy pisaniu wniosków. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych do wspólnych działań. Wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca wnioski złożyły 4 organizacje: „Gmina Aktywna +”, Koło Gospodyń Wiejskich Prusy, Stowarzyszenie „Kocmyrzów dla wszystkich mieszkańców”, Stowarzyszenie „Aktywne Czulice i okolice”. „Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa”.
Zobacz więcej »
2021-06-02
Oficjalne stanowisko Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szanowni Państwo, w związku z faktem podjęcia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wysiołku Luborzyckim, która przeznaczona będzie na cele inwestycji Gminy w zakresie realizacji zadań własnych informujemy, że powyższa Uchwała daje możliwość zakupu nieruchomości
Zobacz więcej »
2021-06-01
XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-05-27
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy 27 maja, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych z 1990 r.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 31.05.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Weryfikacja tożsamości rachmistrzów spisowych
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Zebranie wiejskie w Wilkowie 20.06.2021 r.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 czerwca /niedziela/ 2021 r. o godz. 11.00 przy budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wilków
W związku z wolą Mieszkańców wsi Wilków oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Wilków w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Wilków. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic w miejscowości Wilków do konsultacji przez Mieszkańców na okres 7 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2021-06-01
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Dojazdów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Dojazdów.
Zobacz więcej »
2021-06-01
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Prusy
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy.
Zobacz więcej »
2021-05-19
Zebranie wiejskie w Wiktorowicach 22.05.2021 r.
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że w dniu 22 maja 2021 r. (sobota) o godz. 19.00 u Natalii i Rafała Kowalczyk odbędzie się zebranie wiejskie. W programie: 1. Organizacja Dnia Dziecka. 2. Plac zabaw. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-18
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Łuczyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce.
Zobacz więcej »
2021-05-11
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - Rawałowice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Rawałowice.
Zobacz więcej »
2021-05-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Baranówka, Goszcza
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka i Goszcza.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2021-06-17
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 21.06.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 21 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. 2. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021r. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-07
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 08.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-01
XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-06-08
Wymiana pieców węglowych starego typu - kontynuacja
Od września 2020 roku realizujemy kolejny projekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy
Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego naszej gminie zwiększono poziom dofinansowania projektu wymiany pieców do kwoty 1 799 455 zł, co pozwala na wymianę dodatkowo 70-ciu pieców. Łącznie więc projekt obejmuje wymianę 260 źródeł ogrzewania. W minionym roku zrefundowaliśmy mieszkańcom wymianę 70 pieców kwotą 460 125 zł. W bieżącym roku planujemy zrefundować wymianę 140 sztuk, a pozostałe 50 sztuk – do końca czerwca przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2021-04-29
Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” w Łuczycach
Projekt „Rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zobacz więcej »
2021-04-09
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goszczy
W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym (zestaw do siatkówki i koszykówki, bramki, elektroniczna tablica wyników, ławeczki, drabinki) i zaplecze socjalno-sanitarne. Realizacja części sportowej projektu (stanowiąca 63,86% powierzchni użytkowej rozbudowy szkoły) została objęta wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 2021. Koszty zadania pn: „Budowa obiektu sportowego: sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy” wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim – oszacowano w wysokości 3 693 140 zł. Wnioskowane dofinansowanie (dostępne w ramach Programu w wysokości 33%), w przypadku pozytywnej oceny wniosku, wyniesie 881 568 zł. Pozostałe środki 2 811 572 zł stanowić będą wkład własny, który w części pokryje pozyskany na rozbudowę szkoły w Goszczy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dla części sportowej 957 900 zł z przyznanej kwoty 1 500 000 zł). Całkowity, szacunkowy koszt realizacji inwestycji, tj. części sportowej i dydaktycznej zamyka się kwotą 5 762 204 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano w roku bieżącym, natomiast końcowy termin realizacji na dzień 31.10.2022 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Kapliczki Małopolski 2021"
W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o wsparcie finansowe, które dotyczą: - prac konserwatorsko-budowlanych przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (szacowany koszt prac - 17 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 10 303 zł) - prac konserwatorsko-budowlanych przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (szacowany koszt prac - 29 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 17 503 zł). Wnioskowane wsparcie, zgodnie z Regulaminem stanowi 60% kosztów ogółem, natomiast pozostałe 40%, w przypadku otrzymania dofinansowania, pokryte zostanie z gminnego budżetu. Wykonanie prac konserwatorskich zaplanowano do końca września 2021 r.
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie
Roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. Wniosek o wsparcie finansowe zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 kwietnia 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 279 900 zł. Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego według regulaminu konkursu wynosi maksymalnie do 100 000 zł.
Zobacz więcej »
2021-02-27
Rozbudowa drogi gminnej w Karniowie
W dniu 22.02.2021 r. w Karniowie rozpoczęły się prace budowlane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą". Planowana inwestycja ma na celu poprawę jakości układu komunikacyjnego, oraz uregulowanie własności istniejącej drogi.
Zobacz więcej »
2020-12-31
Wymiana i montaż wyposażenia na boisku w Łuczycach
Wykonano prace związane z wymianą i montażem wyposażenia na boisku sportowym w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została wykonano:
Zobacz więcej »
2020-12-30
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika
Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152 K w miejscowości Łuczyce”. Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Zakres wykonanych robót obejmował budowę chodnika z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni. Prace wykonane zostały na odcinku 274 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 430 196,50 PLN (brutto), z czego 50% stanowiły środki pochodzące z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-12-21
Fundusz Sołecki: wyposażenie placu zabaw w Luborzycy
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 dwóch sołectw Luborzycy i Kocmyrzowa, przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I w Luborzycy, zostały zamontowane dwa nowe urządzenia wyposażenia placu zabaw. Są to: • linarium-stożek – urządzenie sprawnościowe do wspinaczki, z którego równocześnie korzystać może maksymalnie trzech użytkowników, którzy ukończyli siedem lat, • bocianie gniazdo – huśtawka, przeznaczone maksymalnie dla 2 użytkowników, którzy mogą z niego korzystać równocześnie. Koszt realizacji zadania: 10 558,63 zł (brutto).
Zobacz więcej »
2020-12-20
Sportowa Polska
Nazwa Projektu : Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Chodnik w Pietrzejowicach
W miejscowości Pietrzejowice dokonano odbioru końcowego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. Długość wykonanego odcinka chodnika to 204 mb, a wartość zadania 401 430 zł. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Województwem Małopolskim, a udział środków budżetu gminy wyniósł 201 430 zł.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Weryfikacja tożsamości rachmistrzów spisowych
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość.
Zobacz więcej »
2021-05-24
"Aktywni mieszkańcy w Małopolsce" konkurs GUS
Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin województwa małopolskiego. Wystarczy spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, gmina o największy procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody, które przekazywane są do placówek oświatowo-kulturalnych na terenie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/ , na plakacie oraz w załączonym regulaminie.
Zobacz więcej »
2021-04-01
Narodowy Spis Powszechny wystartował
Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-02-18
Narodowy Spis Powszechny 2021 - informacje
W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-01-29
Nabór rachmistrzów terenowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Wójt Gminy Marek Jamborski – Gminny Komisarz Spisowy w Kocmyrzowie - Luborzycy – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.
Zobacz więcej »
2021-04-30
Akcja „Zaszczep się w majówkę”
Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych. Wszyscy zainteresowani z aktywnym e-skierowaniem mogą zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się.
Zobacz więcej »
2021-03-07
Rejestracja na szczepienie dla kolejnych grup
Rozpoczyna się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat, a także przewlekle chorych pacjentów. W marcu zostanie uruchomiona także rejestracja dla służb mundurowych.
Zobacz więcej »
2021-03-03
Mobilne punkty szczepień
Na prośbę Wojewody Małopolskiego zamieszczamy dane teleadresowe mobilnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 w województwie małopolskim.
Zobacz więcej »
2021-01-16
Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 !
Rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 można dokonać na trzy sposoby
Zobacz więcej »
2020-12-28
Szczepienia przeciwko COVID-19 - informacje, punkty szczepień
21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE.
Zobacz więcej »
2021-06-02