Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nazwa tej, jednej z najmniejszych miejscowości dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jest najprawdopodobniej nazwą pochodzenia topograficznego i wywodzi się od słowa „ głęboki” .

Pierwsza pisana wiadomość poświadczająca istnienie tej miejscowości pochodzi z roku 1390. O wiele bardziej obszerny jest zapis z 1423 roku, poświadcza, iż w ówczesnym okresie Głęboka była własnością biskupa krakowskiego.

W wieku XVII Głęboka, jak zaświadczają o tym ówczesne rejestry podatkowe z 1629 i 1680 roku była własnością Kapituły Krakowskiej. W dokumentach tych zachowało się także nazwisko jej dzierżawcy z1629 roku, którym był niejaki Antoni Maczorski.

 

III rozbiór Polski i jej upadek pozostawiają Głęboką po austriackiej stronie granicy. Miejscowość ta pozostanie częścią monarchii Habsburgów aż do roku 1918, z wyjątkiem lat 1815 – 1846, kiedy to należeć będzie do Wolnego Miasta Krakowa. Nowe granice państwowe przyniosły Głębokiej także zmianę przynależności parafialnej. W roku 1828 miejscowość ta przyłączona została do parafii w Czulicach. W wieku XIX zmieniali się także właściciele majątku ziemskiego znajdującego się w tej miejscowości. Najprawdopodobniej od około roku 1880 należała ta miejscowość do majątku rodziny Mycielskich. Liczyła ona wtedy136 mieszkańców. W roku 1901 majątek w Głębokiej od hrabiego Władysława Mycielskiego nabył Stefan Grzymek, wcześniej dzierżawca majątku SS. Norbertanek w Luboczy. Od roku 1935 aż do 1945 roku majątkiem w Głębokiej zarządzał Stefan Grzymek- syn Jana. Po wejściu w życie dekretu o reformie rolnej majątek w Głębokiej został rozparcelowany. W okresie  międzywojennym została założona w Głębokiej działająca do dnia dzisiejszego Ochotnicza Straż Pożarna.

Od 1973 roku sołectwo Głęboka należy administracyjnie do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-25