Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (BGK 01)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydawanie postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (BGK 02)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu/ działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (BGK 03)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przekształcenie działki) (BGK 04)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wniosek do podejmowanej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na
  środowisko (BGK 04a)

wniosek PDF

 • Wydanie uzgodnienia dla lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (linie kablowe, rurociągi) (BGK 05)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie obcego urządzenia lub obiektu) (BGK 06)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego/ publicznego z drogi gminnej (BGK 07)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Uzgodnienie projektu budowlanego budowy/ przebudowy zjazdu z drogi gminnej (BGK 08)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie potwierdzenia dostępu działki do drogi gminnej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (BGK 09)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej (BGK 10)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie opinii na temat obsługi komunikacyjnej do drogi gminnej (przy podziale działek) (BGK 11)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie/ przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego (BGK 12)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

2022-06-01