Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji

Jacek Kaczmarczyk
II piętro, pokój nr 28
tel. 12 387 14 10 wewn. 29
e-mail: webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
  3. realizowanie innych zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej;
  4. wdrażanie nowoczesnej techniki biurowej – zakupy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, rozwój i unowocześnianie systemów;
  5. prowadzenie szkoleń i pomoc pracownikom urzędu w zakresie obsługi urządzeń i systemów, proponowanie usprawnień w działalności urzędu;
  6. nadzorowanie świadczenia umów o nadzór autorski zawartych z podmiotami udostępniającymi oprogramowanie.

 

2021-04-15