Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marszowice - projekt ulic
W związku z wolą Mieszkańców wsi Marszowice oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Marszowice dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Marszowice. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Marszowice uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-06-17
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od deycji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę - dot. zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zobacz więcej »
2024-06-11
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zobacz więcej »
2024-06-11
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zobacz więcej »
2024-06-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony.
Zobacz więcej »
2024-06-03
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2024-04-23
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu dot. .: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wężerów – Przewóz,
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Krakowie o odmowie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu na prawach strony dot. .: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zobacz więcej »
2024-04-19
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zobacz więcej »
2024-04-17
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zastów 2024
Przekazujemy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zastów.
Zobacz więcej »
2024-04-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy
Zobacz więcej »
2024-04-10
2024-02-21