Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Karniowie
Dnia 06.02.2020 r. została podpisania umowa na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karniowie".
Zobacz więcej »
2020-02-06
Podpisanie umowy na dokończenie budowy parkingu
Dnia 06.02.2020 r. została podpisana umowa na „Dokończenie budowy parkingu „Parkuj i jedź" zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Goszczy”.
Zobacz więcej »
2020-02-06
Modernizacja drogi powiatowej w Goszczy
Dokonano odbioru modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Goszcza-Kielnik. Zadanie realizowano wspólnie z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych. Wartość całkowita zadania: 448 321,00 zł, udział Gminy: 179 328,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Przebudowa dróg w Wysiołku Luborzyckim i Kocmyrzowie
Wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: w miejscowości Wysiołek Luborzycki i Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Chodnik przy drodze powiatowej w Dojazdowie
Zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2165, polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym" w miejscowości Dojazdów.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Budowa sal gimnastycznych
Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Dojazdowie
W ostatnim czasie udało nam się zrealizować w miejscowości Dojazdów (w sąsiedztwie stawu) zadanie pn: ,,ZAŁOŻENIE ,,ZIELONEJ" ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY ŚRODOWISKA".
Zobacz więcej »
2019-12-02
"Razem bezpieczniej" - poprawa bezpieczeństwa przy szkołach
Zakończone zostało zadanie pn. ”Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych poprzez modernizację i doposażenie czterech przejść dla pieszych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Wysiołek Luborzycki, Goszyce i Prusy" w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Zobacz więcej »
2019-12-02
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Trwa kolejny etap realizacji budowy budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2019-11-21
Renowacja figury Św. Floriana w Maciejowicach
W miejscowości Maciejowice zostały wykonane prace konserwatorskie przy figurze Św. Floriana celem zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem. Prace były wykonywane od sierpnia do 12 listopada 2019 r. Koszt wykonania prac konserwatorskich: 13 000 zł brutto.
Zobacz więcej »
2019-11-14
Nowy chodnik w Prusach
Dokonano odbioru budowy chodnika na odcinku 193 mb przy drodze powiatowej nr 2293 K w miejscowości Prusy.
Zobacz więcej »
2019-10-28
Otwarcie nowego parkingu w centrum Kocmyrzowa
21 października 2019 r. oficjalnie oddano do użytku zlokalizowany w centrum Kocmyrzowa, trzeci w naszej gminie, parking typu Park&Ride.
Zobacz więcej »
2019-10-21
2023-05-29