Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776
Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.
Zobacz więcej »
2020-06-22
Fundusz Sołecki: założenie zieleni na skwerze w Wysiołku Luborzyckim
W ostatnim czasie założona została zieleń na skwerze koło przystanku pod kościołem, naprzeciwko gimnazjum (Wysiołek Luborzycki). Posadziliśmy rośliny zimozielone oraz kwitnące. W pasach sadzenia roślin rozłożona została geowłóknina oraz wysypana kora. W zakres zadania wchodziła również regeneracji trawy, która pozostała w części zieleńca. Prace zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego dla Wysiołka Luborzyckiego.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie - kontynuacja
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie kontynuowana jest w roku bieżącym i realizowana zgodnie z umową z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem zakończenia robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Postęp prac obrazują zamieszczone poniżej fotografie.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce cd.
W miejscowości Baranówka postępują roboty budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne. Wykonano już większość robót związanych z przyłączami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz posadowiono szatnię kontenerową. Pozostają dalsze roboty terenowe, roboty wykończeniowe i wyposażenie wewnętrzne.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Odrestaurowana kapliczka w Zastowie
Zakończone zostały prace remontowo – budowlane przy usytuowanej w Zastowie, w pobliżu pętli MPK, kapliczce będącej jednym z charakterystycznych „elementów” panoramy tej miejscowości. Kapliczka pochodzi z 1906 roku, a jej fundatorem był Jan Wiatr. Koszt wykonanych prac renowacyjnych wyniósł 14 803,81 zł a przeznaczone na ten cel środki w całości pochodziły z budżetu gminy.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Fundusz Sołecki: remont w parku lipowym w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim zakończone zostały prace związane z remontem istniejących urządzeń (stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w parku lipowym. Prace obejmowały również wykonanie paleniska, zakup ławek. Zadanie to realizowane było z Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach
W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776
Zobacz więcej »
2020-04-28
Fundusz Sołecki: poprawa estetyki otoczenia w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym krzyżu, został poprawiony wygląd przyległego otoczenia: wyremontowane zostały schody, wzmocniona została część skarpy oraz zamontowane zostały palisady tworząc miejsce na nasadzenia roślinne, które zostaną posadzone w najbliższym terminie. Zadanie realizowane było w oparciu o fundusz sołecki.
Zobacz więcej »
2020-04-23
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja
W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęcia wody Rawałowice
Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach. Zakres umowy: - włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³, - budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie); - dostosowanie ujęć do nowych urządzeń, - sterowanie i monitoring, - zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza
Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2. Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.
Zobacz więcej »
2020-04-16
2024-05-21