Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

 

 

 

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z wnioskiem złożonym w listopadzie 2021 r. i zaakceptowanym w dniu 30.11.2021 roku, pozyskała środki w kwocie 480 600,00zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

Z dniem 27 stycznia 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3040/1/2021 w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach pozyskanych środków, planowane są następujące zadania:

  • uruchomienie systemu pracy zdalnej - wyposażenie sali telekonferencyjnej (bezprzewodowy system telekonferencyjny),

  • zakup laptopów do pracy zdalnej dla poszczególnych referatów UG,

  • zakup stacji roboczych/komputerów dla wskazanych stanowisk, wyposażonych dotychczas w najstarsze zestawy komputerowe,

  • nowoczesny, wielofunkcyjny i wydajny skaner,

  • modernizacja sieci LAN w budynku urzędu gminy, zwiększająca poziom bezpieczeństwa wewnętrznej sieci,

  • przeprowadzenie obowiązkowej diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu,

  • pakiet szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, w celu podniesienia świadomości zagrożeń płynących z sieci Internet,

  • dedykowane szkolenie dla administratora systemów w zakresie obsługi sprzętu, oprogramowania i cyberbezpieczeństwa,

 

 

 

 

 

2022-03-17