Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 27.05.2022 r. w imieniu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zostały złożone dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlic wiejskich - „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, dla świetlic wiejskich w Baranówce i Głębokiej.

Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść do 30 000,00zł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu, celem konkursu jest wsparcie gmin w podniesienie standardu działających na ich terenach obiektów służących lokalnej społeczności jako miejsca integracji, aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do obiektów pełniących funkcję tzw. świetlic wiejskich w tym w szczególności:

  1. mebli,
  2. sprzętu RTV/AGD,
  3. materiałów dydaktycznych,
  4. nagłośnienia,
  5. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  6. materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y),
  7. innych elementów wyposażenia służących realizacji celów zadania o trwałości użytkowej co najmniej 5 lat.

Po otrzymaniu dofinansowania, zakupione elementy wyposażenia będą dostępne nieodpłatnie w przestrzeni lub obiektach publicznych pełniących funkcje świetlic i służyć ogółowi lokalnej społeczności.

2022-08-03