Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152 w miejscowości Łuczyce".

Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na
łącznej długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce, głównie: - przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m, - wykonanie poszerzenia łuku, - montaż urządzeń BRD, - budowę chodnika o szerokości 2,00 m, - budowę pobocza, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego, - budowę muru oporowego i palisady betonowej, - przebudowę zjazdów indywidualnych, - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 600251 K oraz 600267K.


Koszt inwestycji ogółem ( wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 754 012,82 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 384 800,62 zł, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

 

2022-01-20