Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Fundusz Sołecki: zestaw ogrodowy w Skrzeszowicach
Zakończyła się budowa zestawu ogrodowego składającego się z altany, huśtawki, ławki i stołu w miejscowości Skrzeszowice na terenie placu zabaw. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 2 500 zł brutto. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Skrzeszowic i nie tylko, do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-07-28
Fundusz Sołecki: budowa altany ogrodowej w Kocmyrzowie
Zakończyła się budowa altany ogrodowej przy budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Kocmyrzowie. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 33 840zł brutto, w tym: altana ogrodowa – 25 000 zł brutto oraz utwardzenie i schody terenowe 8 840 zł. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kocmyrzowa, i nie tylko do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-07-28
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776
Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.
Zobacz więcej »
2020-06-22
Fundusz Sołecki: założenie zieleni na skwerze w Wysiołku Luborzyckim
W ostatnim czasie założona została zieleń na skwerze koło przystanku pod kościołem, naprzeciwko gimnazjum (Wysiołek Luborzycki). Posadziliśmy rośliny zimozielone oraz kwitnące. W pasach sadzenia roślin rozłożona została geowłóknina oraz wysypana kora. W zakres zadania wchodziła również regeneracji trawy, która pozostała w części zieleńca. Prace zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego dla Wysiołka Luborzyckiego.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie - kontynuacja
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie kontynuowana jest w roku bieżącym i realizowana zgodnie z umową z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem zakończenia robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Postęp prac obrazują zamieszczone poniżej fotografie.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce cd.
W miejscowości Baranówka postępują roboty budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne. Wykonano już większość robót związanych z przyłączami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz posadowiono szatnię kontenerową. Pozostają dalsze roboty terenowe, roboty wykończeniowe i wyposażenie wewnętrzne.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Odrestaurowana kapliczka w Zastowie
Zakończone zostały prace remontowo – budowlane przy usytuowanej w Zastowie, w pobliżu pętli MPK, kapliczce będącej jednym z charakterystycznych „elementów” panoramy tej miejscowości. Kapliczka pochodzi z 1906 roku, a jej fundatorem był Jan Wiatr. Koszt wykonanych prac renowacyjnych wyniósł 14 803,81 zł a przeznaczone na ten cel środki w całości pochodziły z budżetu gminy.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Fundusz Sołecki: remont w parku lipowym w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim zakończone zostały prace związane z remontem istniejących urządzeń (stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w parku lipowym. Prace obejmowały również wykonanie paleniska, zakup ławek. Zadanie to realizowane było z Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach
W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776
Zobacz więcej »
2020-04-28
Fundusz Sołecki: poprawa estetyki otoczenia w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym krzyżu, został poprawiony wygląd przyległego otoczenia: wyremontowane zostały schody, wzmocniona została część skarpy oraz zamontowane zostały palisady tworząc miejsce na nasadzenia roślinne, które zostaną posadzone w najbliższym terminie. Zadanie realizowane było w oparciu o fundusz sołecki.
Zobacz więcej »
2020-04-23
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja
W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
2023-12-28