Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - informacje

 

 

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 600,00zł (wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwot dla poszczególnych gmin).

 

Jest to kwota, do której Gmina Kocmyrzów - Luborzyca mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca była uprawniona do aplikowania o wsparcie w I rundzie naboru i w dniu 30 listopada 2021 r. otrzymała pozytywną opinię wniosku. W styczniu 2022 r. otrzymano środki na realizację zaplanowanych działań.

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego zabezpieczającego wewnętrzną sieć, komputerowego, wspomagającego pracę zdalną, pakiet szkoleń dla pracowników, audytów cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022 r., jednak nie później niż do 30.09.2023 r.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

 

2022-03-17