Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Uroczyste przekazanie sztandaru i otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszycach
W czwartek 8 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Goszycach odbyła się podwójna uroczystość: uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole.
Zobacz więcej »
2020-10-08
Sala gimnastyczna w Goszycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszycach.
Zobacz więcej »
2020-10-07
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
Zobacz więcej »
2020-09-16
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Wyświetlacz prędkości w Goszycach
W dniu 08.09.2020 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego został zamontowany wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca udzieliła Powiatowi ze swojego budżetu w formie dotacji kwotę 10.000 zł na realizację powyższego zadania.
Zobacz więcej »
2020-09-10
Fundusz Sołecki: renowacja krzyży w Woli Luborzyckiej
W ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w miejscowości Wola Luborzycka wykonano renowację dwóch krzyży - za łączną kwotę 9 990,00 zł brutto.
Zobacz więcej »
2020-09-03
Budowa chodnika w miejscowości Kocmyrzów - c.d.
Dnia 31.07.2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1267 K polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-08-04
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - zakończenie inwestycji
Na boisku sportowym w miejscowości Baranówka powstało kontenerowe zaplecze socjalne wraz z podstawowym wyposażeniem. Zagospodarowano również przyległy teren. Z uwagi na znaczne ograniczenia w pracy administracji publicznej spowodowane wystąpieniem epidemii COVID – 19 aktualnie trwa procedura pozyskania decyzji na użytkowanie obiektu, w związku z czym wystąpiono do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o zmianę końcowego terminu realizacji projektu na koniec sierpnia 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-07-31
Fundusz Sołecki: oświetlenie odcinka drogi w Wilkowie
W ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wilków zrealizowane zostało oświetlenie odcinka drogi nr 265/1 (od skrzyżowania z drogą 267 do skrzyżowania z drogą 266) na łączną kwotę 22 523,28 zł brutto.
Zobacz więcej »
2020-07-30
Fundusz Sołecki: zestaw ogrodowy w Skrzeszowicach
Zakończyła się budowa zestawu ogrodowego składającego się z altany, huśtawki, ławki i stołu w miejscowości Skrzeszowice na terenie placu zabaw. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 2 500 zł brutto. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Skrzeszowic i nie tylko, do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-07-28
Fundusz Sołecki: budowa altany ogrodowej w Kocmyrzowie
Zakończyła się budowa altany ogrodowej przy budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Kocmyrzowie. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 33 840zł brutto, w tym: altana ogrodowa – 25 000 zł brutto oraz utwardzenie i schody terenowe 8 840 zł. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kocmyrzowa, i nie tylko do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-07-28
2023-08-17