Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach
W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776
Zobacz więcej »
2020-04-28
Fundusz Sołecki: poprawa estetyki otoczenia w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym krzyżu, został poprawiony wygląd przyległego otoczenia: wyremontowane zostały schody, wzmocniona została część skarpy oraz zamontowane zostały palisady tworząc miejsce na nasadzenia roślinne, które zostaną posadzone w najbliższym terminie. Zadanie realizowane było w oparciu o fundusz sołecki.
Zobacz więcej »
2020-04-23
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja
W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęcia wody Rawałowice
Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach. Zakres umowy: - włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³, - budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie); - dostosowanie ujęć do nowych urządzeń, - sterowanie i monitoring, - zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza
Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2. Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Fundusz Sołecki: remont chodnika w Prusach
Zakończony został remont chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości Prusy. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Kontynuacja prac przy budowie parkingu w Goszczy
Kontynuowane są prace związane z dokończeniem budowy parkingu „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w miejscowości Goszcza.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Budowa sal gimnastycznych - c.d.
Budowa sali gimnastycznej w Karniowie wkroczyła w kolejny etap. Zostały wymurowane ściany pierwszego poziomu i trwają prace nad wieńcem i murowania kolejnych poziomów ścian. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Zobacz więcej »
2020-05-05
Umowa na bieżące remonty dróg gminnych
Dnia 27.03.2020 r. została podpisana umowa na bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą jest Paweł Nowakowski Zakład Robót Drogowych i Budowlanych „DROGBUD” z Koniuszy.
Zobacz więcej »
2020-03-31
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce
W dniu 16.03.2020 r. Stowarzyszenie ,,Gmina Aktywna +” wspierane przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca podpisało z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego umowę na realizację w miejscowości Baranówka zadania: ,,Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym wraz instalacjami położonymi poza budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu”.
Zobacz więcej »
2020-03-16
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Karniowie
Dnia 06.02.2020 r. została podpisania umowa na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karniowie".
Zobacz więcej »
2020-02-06
2022-08-03