Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy.

 

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

 

Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany pieców węglowych w nieruchomościach zamieszkałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.

 

Wymianą obejmiemy więc 260 starych pieców węglowych. Termin realizacji – 30 czerwca 2022 roku.
Wartość całkowita projektu - 1 826 858,30 zł/ dofinansowanie środkami unijnymi 1 799 455,43 zł.

 

Zaplanowane są w ramach tego projektu dodatkowe środki unijne na wsparcie finansowe wymiany pieców, dzięki którym będziemy mogli do końca bieżącego roku wymienić dodatkowo 105 sztuk.

 

Czekamy na ostateczne potwierdzenie wprowadzenia zmiany i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.

2022-03-16