Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Fundusz Sołecki: remont chodnika w Prusach
Zakończony został remont chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości Prusy. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Kontynuacja prac przy budowie parkingu w Goszczy
Kontynuowane są prace związane z dokończeniem budowy parkingu „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w miejscowości Goszcza.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Budowa sal gimnastycznych - c.d.
Budowa sali gimnastycznej w Karniowie wkroczyła w kolejny etap. Zostały wymurowane ściany pierwszego poziomu i trwają prace nad wieńcem i murowania kolejnych poziomów ścian. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Zobacz więcej »
2020-05-05
Umowa na bieżące remonty dróg gminnych
Dnia 27.03.2020 r. została podpisana umowa na bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą jest Paweł Nowakowski Zakład Robót Drogowych i Budowlanych „DROGBUD” z Koniuszy.
Zobacz więcej »
2020-03-31
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce
W dniu 16.03.2020 r. Stowarzyszenie ,,Gmina Aktywna +” wspierane przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca podpisało z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego umowę na realizację w miejscowości Baranówka zadania: ,,Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym wraz instalacjami położonymi poza budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu”.
Zobacz więcej »
2020-03-16
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Karniowie
Dnia 06.02.2020 r. została podpisania umowa na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karniowie".
Zobacz więcej »
2020-02-06
Podpisanie umowy na dokończenie budowy parkingu
Dnia 06.02.2020 r. została podpisana umowa na „Dokończenie budowy parkingu „Parkuj i jedź" zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Goszczy”.
Zobacz więcej »
2020-02-06
Modernizacja drogi powiatowej w Goszczy
Dokonano odbioru modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Goszcza-Kielnik. Zadanie realizowano wspólnie z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych. Wartość całkowita zadania: 448 321,00 zł, udział Gminy: 179 328,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Przebudowa dróg w Wysiołku Luborzyckim i Kocmyrzowie
Wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: w miejscowości Wysiołek Luborzycki i Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Chodnik przy drodze powiatowej w Dojazdowie
Zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2165, polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym" w miejscowości Dojazdów.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Budowa sal gimnastycznych
Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Dojazdowie
W ostatnim czasie udało nam się zrealizować w miejscowości Dojazdów (w sąsiedztwie stawu) zadanie pn: ,,ZAŁOŻENIE ,,ZIELONEJ" ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY ŚRODOWISKA".
Zobacz więcej »
2019-12-02
2023-08-17