Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Wykonano inwestycje w ramach rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej i drogi wewnętrznej na działce ew. nr 607 w Łuczycach.

 

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Łuczycach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) rozbudowano parking P&R w Łuczycach o dodatkowe 53 miejsca postojowe, jezdnię manewrową dwukierunkową o szerokości 5,0 m oraz utwardzenie terenu pod małą architekturę: wiatę rowerową i kosz na śmieci.

W ramach inwestycji wykonano 49 miejsc postojowych o szer. 2,5 m i długości 5,0 m, oraz 4 miejsca o szer. 3,6 m i długości 5 m. W zakresie drogi wewnętrznej powstały dwukierunkowa jezdnia i chodnik z peronem dla wysiadających i wsiadających z autobusów i busów. Ponadto zakończono prace przy doświetleniu parkingu, zamontowano także monitoring.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 420 193,87zł, dofinansowanie w ramach RPO WM 867 704,16 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 266 338,78zł, pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu gminy.

2022-06-15