Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie na budowę boiska w Maciejowicach w wysokości 146 290,00zł.

W dniu 26.04.2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał uchwałą pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – MIRS” edycja 2022; na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na działce 115/4 w Maciejowicach, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”, w wysokości 146 290,00zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego, w miejscowości Maciejowice, na trawiastej działce gminnej nr 115/4; sąsiadującej z remizą OSP, w pobliżu szkoły podstawowej. Boisko zostanie wyposażone w kosze do koszykówki oraz słupki i siatkę do gry w siatkówkę. Teren boiska zostanie ogrodzony do wysokości 4m, które będzie pełnić również funkcję piłko – chwytów (wraz z bramą i furtką).

Z uwagi na przyznanie dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowano tj. w kwocie 146 290,00 zł; na wnioskowane 245 985,69zł zmniejszono powierzchnię boiska w granicach piłko-chwytów. Z planowanych 36m x 23 m, docelowo będzie wynosić: 30m x 17 m tj. 510,00m2. W tej powierzchni zawierają się pola do gry w piłkę siatkową (18m x 9m) i koszykówkę (28m x 15m). Boisko do siatkówki będzie wyznaczone farbą poliuretanową o szerokości 5cm, w kolorze niebieskim. Boisko do koszykówki wyznaczone będzie farbą poliuretanową żółtą, o szerokości 5cm. Cała nawierzchnia boiska ma zostać wykonana z nawierzchni bezpiecznej: poliuretanowej, ograniczonej krawężnikami, na warstwie amortyzującej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • wykonanie podbudowy,
  • budowa nawierzchni poliuretanowej,
  • wyznaczenie boisk do koszykówki i siatkówki wraz z montażem koszy oraz słupów z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, całosezonowa siatka,
  • ogrodzenie terenu do wysokości 4m, montaż bramy i furtki,
  • uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją.
2022-08-03