Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

W dniu 23.05.2022 r. Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zawarł umowę na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Dzięki zawartej umowie, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 000,00zł, które będzie mogła przeznaczyć na zakup 14 urządzeń (jednostek stacjonarnych lub laptopów) wraz z dostępem do internetu dla uczniów, którzy spełnili warunki naboru do projektu.

Po zakupie, urządzenia zostaną przekazane na własność opiekunom prawnym dzieci lub pełnoletnim uczniom.

Zgodnie z zawartą umową, przez okres 2 lat od rozliczenia projektu grantowego, Gmina będzie monitorować efekty zakupu urządzeń.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Pliki do pobrania:
2022-05-25