Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

SYMBOLICZNA ŁOPATA WKOPANA!

 

Rozpoczęto inwestycję pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy”, współfinansowaną ze środków budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W czwartek 8 września 2022r. symboliczną łopatę pod budowę sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza wkopali: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Dyrektor SP w Goszczy Maria Pęchalska, były Dyrektor Szkoły Zygmunt Łach, Radny Gminy Radosław Zębala, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy, Kierownictwo Firmy, Projektant, Proboszcz Parafii Goszcza ks. Andrzej Orlikowski, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły.

Wartość inwestycji to 6,4 mln zł, w tym wartość pozyskanego dofinansowania to 4 921 600,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł.

Na parterze będą się znajdować pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, w tym: pomieszczenia dla nauczyciela WF-u, magazyn sprzętu sportowego, szatnie i łazienki, szatnia szkolna, sekretariat szkolny, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia techniczne, takie jak kotłownia i rozdzielnia elektryczna.

Na poddaszu znajdować będą się 2 sale dydaktyczne, zaplecze magazynowe oraz łazienki dla uczniów.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostało zaprojektowane z poziomu parteru wejście do sali gimnastycznej, a komunikacja z częścią dydaktyczną zostanie wyposażona w platformę dźwigową.

Teren przy sali zostanie utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zieleńcami.

 

2022-09-08