Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dotacja na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baranówce

Gmina otrzymała dotację na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Baranówce w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 43 846,03 zł.
Zadanie współfinansowane jest w ramach projektu : "Podniesienie standardów i jakości życia w Sołectwie Baranówka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej” ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

2022-12-28