Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wraz z nowym rokiem działalność rozpoczyna Klub Senior+ w Zastowie.
Głównym celem działania Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego Seniorów.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. : „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca”, Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. W wyniku tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł na remont budynku, dostosowanie i wyposażenie budynku na potrzeby klubu Seniora.
Całość inwestycji wyniosła 436 468,57 zł i brakująca kwota została pokryta z budżetu gminy.
Poniżej prezentujemy zdjęcia budynku obecnie jak i przed remontem.

2023-01-12