Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zakończenie budowy chodnika w Kocmyrzowie
Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmował budowę około 1200 mb chodnika, w tym 500 mb powyżej planowanej pierwotnie długości chodnika. Zwiększenie długości wybudowanego chodnika było możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym w trakcie postępowania przetargowego. W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostały wykonane dwa perony przystankowe oraz przejście dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 166 192,00 zł, wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 60% całkowitej wartości inwestycji.
Zobacz więcej »
2020-12-15
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie – zakończenie zadania
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną została zakończona. Świetlica jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, mieszczącym główną salę oraz pomieszczenia zaplecza gospodarczego i socjalno-sanitarnego. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Poniesione koszty inwestycji objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w wysokości 899 999,77 zł brutto zostały zrefundowane w wysokości 283 060 zł. Oczekujemy pozostałej kwoty refundacji - 216 940 zł.
Zobacz więcej »
2020-12-10
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce.
Zobacz więcej »
2020-12-10
Fundusz Sołecki: zjazd linowy w Baranówce
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zostało zrealizowane zadanie pn.: "Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Baranówka" na kwotę 16 200,00 zł brutto, wykonane przez firmę: TediPlay Place Zabaw (ul. Dworcowa 31, Biały Bór). Zjazd linowy o długości ok. 24 m został zlokalizowany na terenie boiska sportowego w Baranówce, wykonany jest z elementów stalowych. Słupy osadzone w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Obiekt nadaje się do użytkowania zarówno przez dzieci jak i przez dorosłych.
Zobacz więcej »
2020-12-09
Kolejny etap prac przy budowie sali gimnastycznej w Karniowie
Trwa kolejny etap prac przy realizacji inwestycji pn.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE. Zarówno budynek główny, w którym będzie się mieścić sala gimnastyczna oraz budynek zaplecza zostały ocieplone i została już wykonana docelowa elewacja w kolorze dopasowanym do istniejącego już budynku szkoły. Obecnie trwają prace wewnątrz polegające na wykonywaniu instalacji wewnętrznych, jak również wykonywane są tynki i wylewki. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zobacz więcej »
2020-12-09
Renowacja kapliczki w Baranówce zakończona
Zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 33 610,70 zł., a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2020”, wyniosło 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Fundusz Sołecki: remont ogrodzenia przy OSP Karniów
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Karniowie o długości około 130 mb”. Zadanie to realizowanie było w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karniów na rok 2020, a jego koszt to kwota 24 932,10 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Systemy Ogrodzeniowe „SARLEY” Marcin Sarlej.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Remont kapliczki w Krzysztoforzycach
Zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej kapliczce przydrożnej w miejscowości Krzysztoforzyce. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 17 999,33 zł brutto. Odrestaurowana kapliczka, mająca formę krzyża przydrożnego, to ważny element historycznego dziedzictwa Krzysztoforzyc. Jej fundatorem był w latach pięćdziesiątych XIX wieku Piotr Michałowski, ówczesny właściciel majątku ziemskiego znajdującego się w tej miejscowości, a przede wszystkim jeden z najsłynniejszych polskich malarzy.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Prace renowacyjne na boisku w Łuczycach
Trwają prace związane z modernizacją boiska sportowego w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została przeprowadzona renowacja nawierzchni trawiastej (wyrównanie, wysiew i uzupełnienie mieszanką traw). Po obwodzie boiska wkopano siatkę przeciw kretom, co w przyszłości zapobiegnie powstawaniu muld i kretowin. Wykonano miejscowo naprawę ogrodzenia. W kolejnym etapie wymienione zostaną mocno zniszczone trybuny i wiaty dla zawodników. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Łuczyc i okolicznych miejscowości zyskają odnowiony obiekt sportowo-rekreacyjny, który umożliwi realizację pasji sportowych, poprawę kondycji fizycznej oraz integrację różnych grup społecznych. Umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia” została podpisana z Województwem Małopolskim w dniu 18.09.2020 r. Całkowita wartość zadania: 134 973,66 zł., kwota dofinansowania: 63 840,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-10-27
Parking typu „Parkuj i jedź” w Goszczy
Zakończono realizację budowy parkingu typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Goszcza przy stacji kolejowej. Nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowe i miejsca postojowe zostały wykonane z kostki brukowej. Na terenie parkingu możliwy będzie postój 44 samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano wiatę wraz z stojakami na rowery. Oświetlenie wykonano w postaci wolnostojących lamp ulicznych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, zostały zamontowane również kamery do monitorowania obiektu.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Budowa chodnika w Kocmyrzowie
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane jest w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmuje budowę 1200 mb chodnika. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to kwota 1 166 192,00 PLN (brutto), w tym wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 699 715,00 PLN (brutto). W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostaną wykonane perony autobusowe oraz przejście dla pieszych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doświetlone.
Zobacz więcej »
2020-10-20
Remont dróg powiatowych w Czulicach i Goszczy
W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego dokonano przekazania dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, celem wykonania robót drogowych.
Zobacz więcej »
2020-10-13
2022-08-03