Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podpisano umowę na realizację zadania; „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”.
Dnia 05 lipca 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”. W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.: Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik ul. Jagiellońska 257, 32-010 Luborzyca Kwota: 784 446,86 zł brutto Po podpisaniu umowy Wykonawca może już rozpocząć realizację prac w terenie. Planowany termin realizacji zamówienia: do 60 dni, tj. licząc od dnia zawarcia umowy Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w miejscowości Wysiołek Luborzycki. Fragmenty budynku przeznaczone do przeprowadzenia robót remontowych stropodachu składają się z dwóch skrzydeł: północnego i południowego. Skrzydła budynku są jednokondygnacyjne o zróżnicowanym poziomie stropodachu (stropodach z przełamaniem).
Zobacz więcej »
2023-07-07
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”.
Zobacz więcej »
2023-06-27
Kolejna inwestcyja w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach"
Kolejna inwestycja w Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Mowa o "Budowie zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach". Beneficjentem zadania jest klub LKS Kosynierzy. Projekt jest realizowany z merytorycznym oraz finansowym wsparciem Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-06-23
rozpoczęły sie prace budowlane związane z realizacją zadania pn. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KOCMYRZÓW, PRUSY, KRZYSZTOFORZYCE, GŁĘBOKA, RAWAŁOWICE".
Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KOCMYRZÓW, PRUSY, KRZYSZTOFORZYCE, GŁĘBOKA, RAWAŁOWICE". W pierwszej kolejności Wykonawca rozpoczął prace w Głębokiej.
Zobacz więcej »
2023-06-20
podpisano umowę o przyznanie pomocy przez OSP w Marszowicach
W dniu 02.06.2023 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marszowicach na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu dz. nr 100 w Marszowicach na cele sportowo-rekreacyjne".
Zobacz więcej »
2023-06-09
Podpisanie umowy na budowę parkingu "parkuj i jedź" wraz z rozbudową drogi dojazdowej z Zastowie
W minionym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa parkingu „parkuj i jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Zastowie wraz z wykonaniem rozbudowy drogi dojazdowej"
Zobacz więcej »
2023-06-07
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Dnia 31 maja 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Zobacz więcej »
2023-06-01
Dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na remont kapliczki w Wilkowie .
Zobacz więcej »
2023-06-01
Boisko i altana w Maciejowicach
Zachęcamy do korzystania z nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego w Maciejowicach. W sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego w ostatnich dniach powstała altana ogrodowa wraz z chodnikiem do niej prowadzącym
Zobacz więcej »
2023-05-31
Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej i rozbudowie budynku szkoly podstawowej im. M. Langiewicza w Goszczy
Przedstawiamy Państwu aktualizację z Goszczy, gdzie trwa budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. M. Langiewicza. W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym i zapleczem socjalno-sanitarnym.
Zobacz więcej »
2023-05-10
Podpisano umowę z Wykonawcą na modernizację odcinków dróg gminnych - utwardzenie poboczy, umocnienie skarp i rowów
Dnia 20 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych – utwardzenie poboczy, umocnienie skarp i rowów.”
Zobacz więcej »
2023-04-24
Zakończono inwestycje - szatnię dla Klubu Sportowego SPARTA Skrzeszowice.
Zakończył się remont pomieszczeń szatni w Klubie Sportowym SPARTA Skrzeszowice. Zdjęcia przedstawiają stan przed remontem i po remoncie.
Zobacz więcej »
2023-04-03
2024-05-21